endokrinologia-2

Էնդոկրինոլոգիան (հունարեն՝ ἔνδον — ներսում, κρίνω — արտադրել և λόγος — խոսք, գիտություն) — գիտություն է ներքին սեկրեցիայի գեղձերի (էնդոկրին խցուկներ) կառուցվածքի ու գործառույթի, նրանց արտադրած նյութերի (հորմոններ), կենդանիների ու մարդու օրգանիզմի վրա դրանց ձևավորման և գործողության ուղիների, ինչպես նաև այս խցուկների դիսֆունկցիայի հետևանքով առաջացած հիվանդությունների կամ այդ հորմոնների գործողությունի մասին: Էնդոկրինոլոգիան բժշկության ամենաերիտասարդ և արագ զարգացող ճյուղերից մեկն է, որը զբաղվում է էնդոկրին համակարգում խախտումների հետ կապված հիվանդությունների բուժմամբ: Էնդոկրինոլոգիայի խնդիրները այս կամ այն ​​աստիճանով ազդում են բժշկության գրեթե բոլոր ոլորտներում և սերտորեն կապված են սրտաբանության, ուռուցքաբանության, ակնաբուժության, գաստրոէնտերոլոգիայի, նեֆրոլոգիայի, նյարդաբանության, գինեկոլոգիայի հետ:

20-րդ դարի վերջից ի վեր մարդկանց մոտ նկատվում է էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների թվի կայուն աճ, ինչը կապված է շրջակա միջավայրի, սոցիալ-տնտեսական գործոնների, ինչպես նաև մշտական ​​սթրեսային իրավիճակներին, որոնց հետ բախվում են ժամանակակից մարդիկ: Էնդոկրինոլոգիայի բաժիններից մեկը դիաբետաբանությունն է, որն ուսումնասիրում է շաքարային դիաբետի առաջացման, զարգացման, ընթացքի, ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման գործընթացները և դրա բարդությունները: Այն առանձնացել է ընդհանուր էնդոկրինոլոգիայից վերջին տասնամյակների ընթացքում շաքարային դիաբետի էթիոլոգիայի ու պաթոգենեզի վերաբերյալ սկզբունքորեն նոր տվյալներ ստանալու կապակցությամբ, այս հիվանդության գաղափարի որպես պոլիմորֆիկ քրոնիկ համախտանիշի վերջնական ձևավորմամբ, որը պայմանավորվաշ է ինսուլինի բացարձակ կամ հարաբերական անբավարարությամբ, նյութափոխանակության խանգարումների շտկման բարդությամբ, և շաքարային դիաբետի ծայրահեղ կարևորությամբ ու սոցիալական արդիականությամբ ամբողջ աշխարհում:

Ժամանակակից էնդոկրինոլոգիայի առաջացման տարին համարվում է 1848 թվականը, երբ բրիտանացի բժիշկ Թոմաս Ադիսոնը հետազոտություն սկսեց սարսափելի հիվանդության վերաբերյալ, որը սկսվում էր մկանների թուլությամբ, հոգնածությամբ, օրգանիզմի հյուծվածությամբ և ավարտվում էր հիվանդի մահվանով: Դիահերձման ընթացքում գիտնականը ուշադրություն դարձրեց վերերիկամային խցուկների կեղևային շերտի խախտմանը: 1855 թվականին Չարլզ Բրոուն-Սեկարը առաջարկեց, որ վերերիկամային խցուկները, ինչպես նաև, դա հնարավոր է, և այլ խցուկները արտադրում և մատակարարում են արյան մեջ հատուկ նյութեր, որոնք կարգավորում են օրգանիզմի բնականոն գործունեությունը: Հետագա ուսումնասիրությունները հաստատեցին այս վարկածը, և 1905 թվականին բրիտանական ֆիզիոլոգներ Ուիլյամ Բիլիսը և Էռնստ Ստարլինգը առաջին անգամ ներկայացրեցին «հորմոնի» գաղափարը:

Էնդոկրին համակարգը ներքին օրգանների գործունեությունը կարգավորելու համակարգ է` էնդոկրին բջիջների կողմից ուղղակիորեն արյան մեջ արտանետվող հորմոնների միջոցով կարգավորելու, կամ միջբջջային տարածության միջոցով տարածելու հարևան բջիջների մեջ: Նեյրոէնդոկրին (էնդոկրին) համակարգը համակարգում և կարգավորում է օրգանիզմի գրեթե բոլոր օրգանների և համակարգերի գործունեությունը, ապահովում է դրա հարմարվողականությունը արտաքին և ներքին միջավայրի անընդհատ փոփոխվող պայմանների նկատմամբ, պահպանելով ներքին միջավայրի կայունությունը, որն անհրաժեշտ է այս անձի բնականոն գործունեությունը պահպանելու համար: Կան հստակ ցուցումներ, որ նեյրոէնդոկրին համակարգի նշված գործառույթների իրականացումը հնարավոր է միայն իմունային համակարգի հետ սերտ փոխգործակցության մեջ: Էնդոկրին համակարգը բաժանվում է գեղձային էնդոկրին համակարգի (կամ գեղձային ապարատի), որի մեջ էնդոկրին բջիջները հավաքվում են միասին և կազմում են էնդոկրին գեղձը, և դիֆուզ էնդոկրին համակարգի: Էնդոկրին գեղձը արտադրում է գեղձի հորմոնները, որոնք ներառում են բոլոր ստերոիդ հորմոնները, վահանաձև գեղձի հորմոնները և շատ պեպտիդ հորմոնները: Դիֆուզ էնդոկրին համակարգը ներկայացված է ամբողջ օրգանիզմով ցրված էնդոկրին բջիջներով, որոնք արտադրում են հորմոններ՝ ագլանդուլային պեպտիդներ (բացառությամբ կալցիտրիոլի): Օրգանիզմի գրեթե ցանկացած հյուսվածքում կան էնդոկրին բջիջներ:

Էնդոկրին համակարգը ներկայացված է էնդոկրին խցուկների միջոցով, որոնք սինթեզում, կուտակում և ազատում են տարբեր կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր (հորմոններ, նյարդափոխադրողներ և այլն) արյան մեջ: Դասական էնդոկրին խցուկներ են՝ սոճի գեղձ, հիպոֆիզը, վահանաձև գեղձը, պարաթիրոիդ գեղձերը, ենթաստամոքսային գեղձի կղզիների ապարատները, վերերիկամային կորտիկալ և մեդուլյար նյութը, ամորձիներ, ձվարաններ վերաբերում են գեղձային էնդոկրին համակարգին: Գեղձային համակարգում էնդոկրին բջիջները կենտրոնացված են մեկ գեղձի ներսում: Կենտրոնական նյարդային համակարգը ներգրավված է բոլոր էնդոկրին խցուկների հորմոնների սեկրեցիայի կարգավորմանը, իսկ հետադարձ կապի մեխանիզմի միջոցով հորմոնները ազդում են կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա՝ կարգավորելով դրա գործունեությունն ու վիճակը: Օրգանիզմի ծայրամասային էնդոկրին գործառույթների գործունեության նյարդային կարգավորումն իրականացվում է ոչ միայն հիպոֆիզի հորմոնների (հիպոֆիզար և հիպոթալամիկ հորմոններ) միջոցով, այլև ինքնավար (կամ վեգետատիվ) նյարդային համակարգի ազդեցության միջոցով: Բացի այդ, որոշակի քանակությամբ կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր (մոնոամիններ և պեպտիդ հորմոններ) արտազատվում են հենց կենտրոնական նյարդային համակարգում, որոնցից շատերը նույնպես արտազատվում են ստամոքս-աղիքային տրակտի էնդոկրին բջիջների կողմից: Ներքին սեկրեցիայի խցուկները (էնդոկրին խցուկներ) օրգաններ են, որոնք արտադրում են հատուկ նյութեր և դրանք ուղղակիորեն արտազատում արյան կամ ավշի մեջ: Այս նյութերը հորմոններ են` կյանքի համար անհրաժեշտ քիմիական կարգավորիչներ: Էնդոկրին խցուկները կարող են լինել ինչպես անկախ օրգաններ, այնպես էլ էպիթելի (սահմանային) հյուսվածքների ածանցյալներ: Էնդոկրին համակարգի գործառույթները.

  • Մասնակցում է օրգանիզմի գործառույթների հումորային (քիմիական) կարգավորմանը և համակարգում է բոլոր օրգանների և համակարգերի գործունեությունը:
  • Ապահովում է օրգանիզմի հոմեոստազի պահպանությունը շրջակա միջավայրի փոփոխվող պայմաններում:
  • Նյարդային և իմունային համակարգերի հետ միասին կարգավորում է՝

— աճը,

— օրգանիզմի զարգացումը,

— նրա սեռական տարբերակումը և վերարտադրողական գործառույթը,

— մասնակցում է էներգիայի արաջացման, օգտագործման և պահպանման գործընթացներին:

  • Նյարդային համակարգի հետ միասին հորմոնները մասնակցում են՝

— հուզական ռեակցիաների;

— մարդու մտավոր գործունեության ապահովմանը:

Էնդոկրին հսկողությունը կարող է համարվել որպես կարգավորիչ ազդեցության շղթա, որի դեպքում հորմոնի գործողության արդյունքն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում է այն տարրի վրա, որը որոշում է առկա հորմոնի պարունակությունը: Փոխազդեցությունը տեղի է ունենում, որպես կանոն, բացասական հետադարձ կապի սկզբունքի համաձայն. երբ հորմոնը գործում է թիրախային բջիջների վրա դրանց արձագանքը, ազդելով հորմոնի սեկրեցման աղբյուրի վրա, առաջացնում է սեկրեցիայի ճնշում: Դրական հետադարձ կապը, որում սեկրեցիան ուժեղանում է, ծայրաստիճան հազվադեպ է: Էնդոկրին համակարգը կարգավորվում է նաև նյարդային և իմունային համակարգերի միջոցով:

Հիպոթալամուսը և հիպոֆիզը ունեն սեկրետոր բջիջներ, ընդ որում, հիպոթալամուսը համարվում է «հիպոթալամիկ-հիպոթենային համակարգի» կարևոր տարր: Հիպոթալամուսի մեջ առաջանում է իրական հիպոթալամիկական պատշաճ (վասոպրեսին կամ հակադիուրետիկ հորմոն, օքսիտոցին, նեյրոթենզին) և կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր, որոնք ճնշում կամ ուժեղացնում են հիպոֆիզի արտազատական գործունեությունը (սոմատոստատին, թիրոլիբերին կամ թիրեոտրոպին ազատող հորմոն, լուլիբերին կամ գոնադոլիբերին կամ գոնադոտրոպին ազատող հորմոն, կորտիկոլիբերին կամ կորտիկոտրոպին ազատող հորմոն և սոմատոլիբերին կամ սոմատոտրոպին ազատող հորմոն): Օրգանիզմի ամենակարևոր խցուկներից մեկը հիպոֆիզն է, որը վերահսկում է էնդոկրին խցուկների մեծ մասի աշխատանքը: Հիպոֆիզը փոքր գեղձը է, քաշը մեկ գրամից պակաս, բայց շատ կարևոր է կյանքի համար: Օրգանիզմում կատարված գործառույթների կարևորության համաձայն՝ հիպոֆիզը կարելի է համեմատել նվագախմբի դիրիժորի դերի հետ, որը ցույց է տալիս, թե երբ պետք է գործի դրվի որոշակի գործիք: Հիպոթալամիկական հորմոնները (վազոպրեսին, օքսիտոցին, նեյրոտենզզին) հիպոֆիզի ոտքով հոսում են հիպոֆիզի հետին մաս, որտեղ դրանք պահվում են և որտեղից, անհրաժեշտության դեպքում, ազատվում են արյան մեջ: Հիպոթալամուսի հիպոֆիզար հորմոնները, որոնք ազատ են արձակվել հիպոֆիզի պորտալ համակարգը, հասնում են հիպոֆիզի առջևի բլիթի բջիջներին՝ անմիջականորեն ազդելով դրանց սեկրետոր գործունեության վրա, ճնշելով կամ խթանելով հիպոֆիզի հորմոնների սեկրեցիան, որոնք, իրենց հերթին, խթանում են ներքին սեկրեցիայի ծայրամասային գեղձերի աշխատանքը: Հիպոֆիզի առջևի բլիթը՝ օրգանիզմի հիմնական գործառույթների կարգավորելու ամենակարևոր օրգանն է. այստեղ է, որ արտադրվում են վեց կարևոր հորմոններ, որոնք կարգավորում են ծայրամասային էնդոկրին խցուկների սեկրետոր գործունեությունը` թիրեոտրոպ հորմոն (TSH), ադենոկորտիկոտրոպ հորմոն (ACTH), սոմատոտրոպ հորմոն (STH կամ աճի հորմոն), լակտոտրոպ հորմոն (պրոլակտին) և երկու գոնադոտրոպ հորմոններ, որոնք կարգավորում են ծայրամասային սեռական խցուկների գործառույթները՝ ֆոլիկուլը խթանող հորմոն (FSH) և լուտեյնացնող հորմոն (LH): Թիրոտրոպինը արագացնում կամ դանդաղեցնում է վահանաձև գեղձի գործունեությունը, ACTH-ն կարգավորում է վերերիկամի կեղևային նյութերի աշխատանքը, սոմատոտրոպինը (աճի հորմոն) անուղղակիորեն (սոմատոմեդինների կամ ինսուլինի նման աճի գործոնների միջոցով) վերահսկում է ոսկրային համակարգի, աճառի և մկանների աճի և զարգացման գործընթացները: Մեծահասակների մոտ աճի հորմոնի չափազանց ավելորդ արտադրությունը հանգեցնում է ակրոմեգալիայի զարգացմանը, որը դրսևորվում է ոսկրերի հաստության ավելացումով, աճառի (քթի, եղջյուրների) և դեմքի գանգի ոսկորների աճով: Հիպոֆիզի սերտորեն կապված է հիպոթալամուսի հետ, որի հետ միասին կապող օղակն է ուղեղի, ծայրամասային նյարդային համակարգի և արյան շրջանառության համակարգի միջև: Հիպոֆիզի և հիպոթալամուսի միջև կապը իրականացվում է տարբեր քիմիական նյութերի օգնությամբ, որոնք արտադրվում են այսպես կոչված նեյրոսեկրետոր բջիջներում: Հիպոֆիզի հետին բլիթը չի արտադրում իր սեփական հորմոնները, օրգանիզմում նրա դերը հիպոթալամուսի միջուկների նյերոսեկրետոր բջիջների կողմից արտադրված երկու կարևոր հորմոնների կուտակումն է ու սեկրեցիան` հակադիուրետիկ հորմոն (ADH), որը ներգրավված է օրգանիզմի ջրային հավասարակշռության կարգավորմանը, մեծացնելով օքսիտոցինի (պատասխանատու է հարթ մկանների և, մասնավորապես, ծննդաբերության ընթացքում արգանդի կծկման համար) և հեղուկի հետադարձ ներծծման աստիճանը երիկամներում:

Վահանաձև գեղձը (լատիներեն՝ Glandula thyr(e)oidea) էնդոկրին գեղձ է ողնաշարավորների մոտ, որը պահում է յոդ և արտադրում է յոդ պարունակող հորմոններ (յոդոթիրոնիններ), որոնք ներգրավված են նյութափոխանակության ու առանձին ​​բջիջների աճի և, ինչպես նաև օրգանիզմի որպես ամբողջություն, կարգավորման մեջ՝ թիրոքսին (տետրայոդոթիրոնին — T4) և տրիյոդոթիրոնին (T3): Վահանաձև գեղձը, որի քաշը 20-ից 30 գ է, գտնվում է պարանոցի առջևի մասում և բաղկացած է երկու բլթակից և պարանոցից, որը գտնվում է տրախեայի (շնչառական կոկորդի) ΙΙ — ΙV աճառների մակարդակում և միացնում է երկու բլթակին: Երկու բլթակի հետևի մակերեսի վրա զույգերով չորս պարաթիրոիդ խցուկներ են գտնվում: Դրսում վահանաձև գեղձը պատված է պարանոցի մկաններով, որոնք գտնվում են հենտալեզվային ոսկորի ներքևում; իր ֆաստիալ  տոպրակով գեղձը ամուր կապված է տրախեայի և կոկորդի հետ, ուստի այն շարժվում է այս օրգանների շարժումներից հետո: Գեղձը բաղկացած է ֆոլիկուլներից` օվալ կամ կլոր փուչիկներից, որոնք լցված են սպիտակուցային յոդ պարունակող նյութով, ինչպիսին է կոլոիդը; ֆոլիկուլների միջև կա չամրացված շարակցական հյուսվածք: Փուչիկների կոլոիդը արտադրվում է էպիթելիի կողմից և պարունակում է վահանաձև գեղձի կողմից արտադրված հորմոններ` թիրոքսին (T4) և տրիյոդոթիրոնին (T3): Վահանաձև գեղձի պարաֆոլիկուլյար կամ C-բջիջներով արտադրված մեկ այլ հորմոնը` կալցիտոնինը (իր քիմիական բնույթով պոլիպեպտիդ է), կարգավորում է օրգանիզմում կալցիումի և ֆոսֆատների պարունակությունը, ինչպես նաև կանխում է օստեոկլաստների ձևավորումը, ինչը ակտիվացված վիճակում կարող է հանգեցնել ոսկրային հյուսվածքի ոչնչացմանը և խթանում է օստեոբլաստների ֆունկցիոնալ գործունեությունը և վերարտադրություն: Այսպիսով, այն ներգրավված է այս երկու տեսակի կազմավորումների գործունեության կարգավորման մեջ, շնորհիվ այս հորմոնի նոր ոսկրային հյուսվածքն ավելի արագ է ձևավորվում: Այս հորմոնի գործողությունը ուղղակիորեն հակառակ է պարաթիրեոիդին, որն արտադրվում է պարաթիրոիդ գեղձի կողմից և մեծացնում է արյան մեջ կալցիումի մակարդակը, ուժեղացնում է դրա ներհոսքը ոսկորներից և աղիքներից: Այս տեսանկյունից, պարաթիոիդինի գործողությունը հիշեցնում է D վիտամին:

Պարաթիրոիդ գեղձը (պարատիոիդ գեղձեր, հարաթիրոիդ խցուկներ)` չորս փոքր էնդոկրին խցուկներ են, որոնք տեղակայված են վահանաձև գեղձի հետին մակերեսին, զույգերով` իր վերին և ստորին բևեռներում; արտադրում են պարաթիրեոիդ հորմոն կամ պարաթհորմոն: Պարաթիրոիդ գեղձը նեղ շրջանակներում կարգավորում է օրգանիզմում կալցիումի մակարդակը, որպեսզի նյարդային և շարժողական համակարգերը նորմալ գործեն: Երբ արյան մեջ կալցիումի մակարդակը ընկնում է որոշակի մակարդակից ցածր, կալցիումի նկատմամբ զգայուն պարաթիրոիդ ռեցեպտորները ակտիվանում են և հորմոնը արտազատում են արյան մեջ: Պարաթհորմոնը խթանում է օստեոկլաստներին ոսկրային հյուսվածքից կալցիումը արյան մեջ արտադրելու համար:

Ենթաստամոքսային գեղձը (լատիներեն՝ Páncreas) մարսողական համակարգի մեծ (12-30 սմ երկարությամբ) սեկրետոր օրգան է, որն ունի արտաքին սեկրետոր և ներգին սեկրետոր գործառույթներ: Ենթաստամոքսային գեղձը կրկնակի գործողություն ունի — ենթաստամոքսային գեղձի հյութը արտազատում է դեպի տասներկումատնյա աղիքի մեջ և հորմոնները՝ ուղղակիորեն դեպի արյուն; տեղակայված է որովայնի վերին խոռոչում՝ փայծաղի և տասներկումատնյա աղիքի միջև: Հորմոններ արտադրելով, ենթաստամոքսային գեղձը կարևոր դեր է խաղում ածխաջրերի, ճարպերի և սպիտակուցների նյութափոխանակության կարգավորմանը մեջ: Օրգանի արտաքին սեկրետոր ֆունկցիան իրականացվում է մարսողական ֆերմենտներ պարունակող ենթաստամոքսային գեղձի հյութի սեկրեցիայով; ենթաստամոքսային գեղձի ներգին սեկրետոր բաժինը ներկայացված է ենթաստամոքսային գեղձի պոչում տեղակայված Լանգերհանսի կղզիներով: Մարդկանց մոտ կղզիները ներկայացված են տարբեր տեսակի բջիջներով, որոնք արտադրում են մի քանի պոլիպեպտիդ հորմոններ՝

  • ալֆա բջիջներ — արտադրում են գլյուկագոն (ածխաջրածնի նյութափոխանակության կարգավորիչ, ուղիղ ինսուլինի անտագոնիստ);
  • բետա բջիջներ — արտադրում են ինսուլին (ածխաջրածին նյութափոխանակության կարգավորիչ, իջեցնում է արյան գլյուկոզայի մակարդակը);
  • դելտա բջիջներ — արտադրում են սոմատոստատին (ճնշում է բազմաթիվ գեղձերի սեկրեցման);
  • PP-բջիջներ` արտադրում են պոլիպեպտիդ (ճնշում է ենթաստամոքսային գեղձի սեկրեցիան և խթանում է ստամոքսահյութի սեկրեցիան);
  • Էպսիլոն բջիջներ` արտադրում են գրելին («քաղցի հորմոն» — գրգռում է ախորժակը):

Ենթաստամոքսային գեղձը ֆերմենտների հիմնական աղբյուրն է ճարպերի, սպիտակուցների և ածխաջրերի յուրացման համար, հիմնականում՝ տրիպսինի և քիմոտրիպսինի, ենթաստամոքսային գեղձի լիպազայի և ամիլազայի: Ենթաստամոքսային գեղձի ծորանի բջիջների հիմնական սեկրեցումը պարունակում են բիկարբոնատի իոններ, որոնք ներգրավված են ստամոքսաղիքային թթվային խիմուսի չեզոքացման մեջ: Ենթաստամոքսային գեղձի սեկրեցումը կուտակվում է միջլոբուլյար ծորաններում, որոնք միաձուլվում են հիմնական արտազատվող ծորանի հետ, որը բացվում է տասներկումատնյա աղիքի մեջ: Լոբուլների միջև ընկած հատվածում ներկառուցված են բազմաթիվ խմբերի բջիջներ, որոնք չունեն արտազատվող անցուղիներ՝ այսպես կոչված Լանգերհանսի կղզիներ: Կղզյակային բջիջները գործում են որպես ներքին սեկրեցիայի գեղձներ (էնդոկրին խցուկներ)՝ ուղղակիորեն արտադրելով արյան մեջ գլյուկագոնը և ինսուլինը՝ հորմոններ, որոնք կարգավորում են ածխաջրածինների նյութափոխանակությունը: Այս հորմոններն ունեն հակառակ ազդեցություն՝ գլյուկագոնը բարձրացնում է, իսկ ինսուլինը իջեցնում է արյան գլյուկոզաիի մակարդակը: Պրոտեոլիտիկ ֆերմենտները սեկրեցվում են ացինուսի բացվածքի մեջ՝ զիմոգենների տեսքով (պրոֆերմենտներ, ֆերմենտների ոչ ակտիվ ձևեր) — տրիպսինոգեն և քիմոտրիպսինոգեն: Երբ արտազատվում են աղիքների մեջ, դրանք ենթարկվում են պարիետալ լորձի մեջ առկա էնտերոկինազայի ազդեցությանը, որն ակտիվացնում է տրիպսինոգենը՝ այն վերածելով տրիպսինի: Ազատ տրիպսինը հետագայում պառակտում է տրիպսինոգենի մնացած մասը և քիմոտրիպսինոգենը մինչեւ իրենց ակտիվ ձևերը: Ֆերմենտների ձևավորումը ոչ ակտիվ ձևով կարևոր գործոն է ենթաստամոքսային գեղձի ֆերմենտային վնասը կանխելու համար, որը հաճախ նկատվում է պանկրեատիտների ժամանակ: Էնթաստամոքսային գեղձի էկզոկրին ֆունկցիայի հորմոնալ կարգավորումը ապահովվում է ստամոքսի և տասներկումատնյա աղիքի բջիջների կողմից արտադրվող գաստրինի, խոլեցիստոկինինի և սեկրետինի միջոցով` ի պատասխան ձգմանը, ինչպես նաև ենթաստամոքսային գեղձի հյութ  սեկրեցմամբ: Ենթաստամոքսային գեղձի վնասվածքը լուրջ վտանգ է ներկայացնում: Ենթաստամոքսային գեղձի պունկցիան կատարելիս հատուկ զգուշություն է պահանջում: Ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդություններն են՝ պանկրեատիտ, ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղ, մուկովիսցիդոզ, շաքարախտ, ենթաստամոքսային գեղձի կեղծ կիստաներ:

Մակերիկամներ՝ բրգաձև ձևի փոքր խցուկներ են, որոնք տեղակայված են երկու երիկամների վերին բևեռների վրա: Դրանք բաղկացած են արտաքին կեղևային շերտից (ամբողջ գեղձի զանգվածի 80–90%) և ներքին ուղեղային նյութից, որի բջիջները գտնվում են խմբերի մեջ և հյուսված են լայն երակային սինուսներով: Մակերիկամների երկու մասերի հորմոնալ ակտիվությունը տարբեր է: Մակերիկամների կեղեվը արտադրում է միներալոկորտիկոիդներ և գլիկոկորտիկոիդներ՝ ստերոիդ կառուցվածքով: Միներալոկորտիկոիդը (դրանցից ամենակարևորը ալդոստերոնն է) կարգավորում են բջիջներում իոնների փոխանակումը և պահպանում են իրենց էլեկտրոլիտիկ հավասարակշռությունը; գլիկոկորտիկոիդները (օր.՝ կորտիզոլը) խթանում են սպիտակուցների քայքայումը և ածխաջրերի սինթեզը: Ուղեղային նյութը արտադրում է ադրենալին — հորմոն կատեխոլամինի խմբից, որն օժանդակում է սիմպատիկ նյարդային համակարգի տոնուսը: Ադրենալինը հաճախ կոչվում է պայքարի կամ փախուստի հորմոն, քանի որ նրա արտազատումը կտրուկ աճում է միայն վտանգի րոպեների ընթացքում: Արյան մեջ ադրենալինի մակարդակի բարձրացումը ենթադրում է համապատասխան ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ՝ սրտի բաբախումն արագանում են, արյան անոթները նեղանում են, մկանները լարվում են, բիբերը լայնանում են: Բացի այդ, կեղևային շերտը փոքր քանակությամբ արտադրոիմ է տղամարդկանց սեռական հորմոններ (անդրոգեններ): Եթե ​​օրգանիզմում տեղի են ունենում խախտումներ, և անդրոգենները սկսում է գալ ծայրահեղ սատ քանակությամբ, աղջիկների մոտ հակառակ սեռի նշաններն աճում են: Մակերիկամների կեղեվը և մեդուլլան տարբերվում են ոչ միայն տարբեր հորմոնների արտադրությամբ: Մակերիկամների կեղեվի աշխատանքը ակտիվանում է կենտրոնական, իսկ մեդուլլայի՝ ծայրամասային նյարդային համակարգի կողմից:

Գոնադները կամ սեռական խցուկները՝ կենդանիների օրգաններ են, որոնք արտադրում են սեռական բջիջներ` գամետներ: Իգական գոնադները կոչվում են ձվարաններ, արական գոնադները՝ ամորձիներ: Գոնադներն ունեն նաև էնդոկրին ակտիվություն, արտադրելով սեռական հորմոններ` անդրոգեններ և էստրոգեններ: Դրանք բնութագրվում են խառը սեկրեցիայով: Ձվարանները արտազատում են ձևաբջիջներ արտաքին միջավայր, իսկ էստրոգեններ ու պրոգեստիններ՝ ներքին: Ամորձին սպերմատոզոիդներ է արտազատում արտաքին միջավայր, իսկ ներքին հորմոններ՝ անդրոգեններ: Այս հորմոնների ձևավորումը և արտազատումը կարգավորվում են հիպոֆիզի գոնադոտրոպիկ հորմոնների կողմից` ֆոլիկուլախթանող հորմոնը (FSH) և յութինացնող հորմոնը (LH), որոնք, իր հերթին, վերահսկվում են հիպոթալամուսի կողմից: Ամորձիները զուգակցված օրգաններ են, որոնք տեղավորվում են մարդու մեջ, ոչ թե մարմնի խոռոչում, այլ ձվապարկում: Տղամարդկանց հիմնական հորմոնը տեստոստերոնն է: Այն խթանում է սպերմատոզոիդների առաջացումը և սերմնահեղուկի բաղադրիչների արտազատումը, որոնք ապահովում են դրանց կենսունակությունը, պատասխանատու է մարմնի տղամարդու տիպի զարգացման համար, ձևավորում և աջակցում է սեռական ցանկությանը, ինչպես նաև ապահովում է սեռական վարքը: Ավելորդ հորմոնները հանգեցնում են հիպերգոնադիզմի, անբավարարությունը հանգեցնում է հիպոգոնադիզմի: Ձվարանները տեղակայված են որովայնի խոռոչում: Հիմնական հորմոններն են էստրադիոլը, պրոգեստերոնը և ռելակսինը: Նրանք վերահսկում են դաշտանային ցիկլը և ծննդաբերությունը, պատասխանատու են երկրորդական սեռական նշանների զարգացման համար, կմախքի և OM-ի ձևավորման համար` ըստ կանանց տիպի: Էստրոգենները նույնպես ունեն անաբոլիկ ազդեցություն, իջեցնում են արյան խոլեստերինը և նպաստում են արյան մակարդվելուն: Հորմոնալ կարգավորման խախտումները հանգեցնում են ամենորեայի, ուռուցքների, անպտղության: Փոքր երեխաների մոտ սեռական հորմոնները արտադրվում են փոքր քանակությամբ, բայց քանի որ մարմինը որոշակի ժամանակահատվածում մեծանում է, տեղի է ունենում սեռական հորմոնների մակարդակի արագ աճ, և այդ ժամանակ տղամարդկանց հորմոնները (անդրոգենները) և կանանց հորմոնները (էստրոգենները) առաջացնում են մարդու մոտ երկրորդական սեռական նշաններ:

Էպիֆիզ, պինաել գեղձը կամ կոնաձև մարմինը (corpus pineale, epiphysis cerebri) — էնդոկրին ֆունկցիա իրականացնող փոքր օրգան է, որը համարվում է ֆոտոէնդոկրին համակարգի անբաժանելի մասը. ամրացված է սանջիկներով միջանկյալ ուղեղի երկու տեսողական պալարներին: Մոխրագույն-կարմիր գույնի անզույք ձևավորում, որը գտնվում է ուղեղի կենտրոնում` միջ թալամիկ միաձուլման հետևում գտնվող կիսագնդերի միջև: Անատոմիականորեն պատկանում է թալամուսի վերևի շրջանին կամ էպիթալամուսին: Էպիֆիզը պատկանում է դիֆուզ էնդոկրին համակարգին, այնուամենայնիվ, նրան հաճախ անվանում են էնդոկրին գեղձ (այն վերագրելով գեղձային էնդոկրին համակարգին): Մորֆոլոգիական առանձնահատկությունների հիման վրա էպիֆիզը համարվում է հեմատոէնցեֆալիկ պատնեշի հետևում հետևումտեղակայված օրգան: Դրսից էպիֆիզը ծածկված է շարակցական հյուսվածքի պարկուճով, որից տրաբեկուլաներ են գնում է դեպի գեղձի ներսը՝ այն բաժանելով լոբուլների: Այն արտադրում է հորմոններ՝ մելատոնին, սերոտոնին և ադրենոգլոմեռուլոտրոպին: Էպիֆիզի գործառույթը ամբողջությամբ չի հստակեցվել: Էպիֆիզը արտադրում է հորմոնալ բնույթի նյութեր՝ մելատոնին և նորադրենալին; մելատոնինը հորմոն է, որը վերահսկում է քնի փուլերի հաջորդականությունը, իսկ նորադրենալինը ազդում է արյան շրջանառության համակարգի և նյարդային համակարգի վրա:

Տիմուսը (ուրցագեղձ) մարդկանց և կենդանիների բազմաթիվ տեսակների լիմֆոպոիզի օրգան է, որում տեղի է ունենում իմունային համակարգի T-բջիջների հասունացումը, տարբերակումը և իմունոլոգիական «մարզումը»: Իմունային համակարգը, տիմուսը ներառյալ, արտադրում են մեծ քանակությամբ հորմոններ, որոնք կարելի է բաժանել ցիտոկինների կամ լիմֆոկինների և թիմիկ (կամ թիմուսային) հորմոնների` թիմոպոետինների, որոնք կարգավորում են T-բջիջների աճը, հասունացումը և տարբերակումը և իմունային համակարգի հասուն բջիջների ֆունկցիոնալ ակտիվությունը: Իմունակոմպետենտ բջիջների կողմից հյութազատվող ցիտոկիններին վերաբեևվում են` գամմա-ինտերֆերոնը, ինտերլեուկինները (1-7 և 9-12), ուռուցքների նեկրոզի գործոնը, գրանուլոցիտար գաղութխթանող գործոնը, գրանուլոցիտ մակրոֆագալ գաղութխթանող գործոնը, մակրոֆագային գաղութխթանող խթանող գործոնը, լեյկեմին պաաշարող գործոնը, Մ օնկոստատինը, ցողունային բջիջների գործոնը և այլն: Տարիքի հետ, տիմուսը քայքայվում է՝ փոխարինվելով շարակցական հյուսվածքի գոյացությունով:

Դիֆուզ էնդոկրին համակարգում էնդոկրին բջիջները կենտրոնացված չեն, այլ ցրված են: Էնդոկրին որոշ գործառույթներ իրականացվում է լյարդի (սոմատոմեդինի, ինսուլինանման աճի գործոնների հյութազատում և այլն), երիկամների (էրիտրոպոետինի, մեդուլինների հյութազատում և այլն), ստամոքսի (գաստրինի հյութազատում), աղիքների (վազոակտիվ աղիքային պեպտիդի հյութազատում և այլն), փայծաղի (սպլենինի հյութազատում) և այլն կողմից: Էնդոկրին բջիջները պարունակվում է են մարդու ամբողջ օրգանիզմում: Մեկուսացված և նկարագրված են ավելի քան 30 հորմոններ, որոնք արյան մեջ արտազատվում են բջիջների կամ բջիջների կլաստերի միջոցով, որոնք տեղակայված են ստամոքս-աղիքային տրակտի հյուսվածքներում: Ստամոքս-աղիքային տրակտի էնդոկրին բջիջները սինթեզում են գաստրինը, գաստրինկապող պեպտիդը, սեկրետինը, խոլեցիստոկինինը, սոմատոստատինը, վազոակտիվ աղիքային պոլիպեպտիդը (ՎԻՊ), Պ նյութը, մոտիլինը, գալանինը, գլյուկագոնի գենի պեպտիդները (գլիցենտին, օքսինտոմոդուլին, գլյուկագոնանման պեպտիդ 1 և 2) նեյրոտենզին, N նեյրոմեդին, YY պեպտիդ, ենթաստամոքսային գեղձի պոլիպեպտիդ, Y նեյրոպեպտիդ, քրոմոգրանիններ (քրոմոգրանին A և նրան հարակից պեպտիդներ GAWK և սեկրետոգրանին II):

Էնդոկրին հիվանդությունները` մեկ կամ մի քանի էնդոկրին գեղձերի խանգարման հետևանքով առաջացած հիվանդությունների դասակարգ է: Դրանք հիմնված են էնդոկրին գեղձերի հիպերֆունկցիայի, հիպոֆունկցիայի կամ դիսֆունկցիայի վրա: Էնդոկրին հիվանդություններից ավելի հաճախ հանդիպում են վահանաձև գեղձի խանգարման հետ կապված պաթոլոգիաները, ինչպիսիք են հիպերտիրեոզը կամ ենթաստամոքսային գեղձի խանգարումները, ինչպիսիք են շաքարային դիաբետը: Էնդոկրին հիվանդությունների ուսումնասիրությամբ ու բուժմամբ զբաղվում է էնդոկրինոլոգիայի գիտությունը:

Հիպոթալամիկ-հիպոֆիզար համակարգի հիվանդություններն են՝ ակրոմեգալիան և գիգանտիզմը, Իցենկո-Կուշինգի հիվանդությունը, պրոլակտինոման, հիպերպրոլակտինեմիան, ոչ շաքարային դիաբետը:

Վահանաձև գեղձի հիվանդություններն են՝ հիպերտիրեոզը, հիպոթիրեոզը, դիֆուզ թունավոր խպիպը, թիրոտոքսիկ ադենոման, աուտոիմուն թիրոիդիտը, ենթասուր թիրեոիդիտը, էնդեմիկ խպիպը, նոդուլյար խպիպը, վահանաձև գեղձի քաղցկեղ:

Ենթաստամոքսային գեղձի կղզու ապարատի հիվանդություններն են՝  շաքարային դիաբետը:

Մակերիկամների հիվանդություններն են՝  մակերիկամների հորմոնալ ակտիվ ուռուցքները, մակերիկամների քրոնիկ անբավարարությունը, առաջնային հիպերալդոստերոնիզմը:

Կանանց սեռական գեղձերի հիվանդություններն են՝  նախադաշտանային սինդրոմ, դաշտանային ֆունկցիայի խանգարումները, Շտայն-Լեվենթալի սինդրոմը (ոչ ուռուցքային գենեզի ձվարանների հիպերանդիոգենիայի համախտանիշ):

Ժամանակակից էնդոկրինոլոգիան շատ առաջ է գնացել բազմաթիվ հիվանդությունների պաթոգենեզի, ինչպես նաև դրանց բուժման մեթոդների ուսումնասիրության մեջ: Դա հնարավոր դարձավ կլինիկական և փորձարարական հետազոտությունների մեթոդների շնորհիվ, որոնք թույլ են տալիս ոչ միայն հայտնաբերել հիվանդությունը, այլև իրականացնել իրավասու կանխարգելում: Բայց անկախ նրանից, թե որքան հաջող կարող է թվալ էնդոկրին խցուկների հիվանդությունների դեմ պայքարը, գոյություն ունի երեք պաթոլոգիա, որոնք դեռևս ունեն հիվանդացության բարձր ցուցանիշներ: Դա ենթաստամոքսային գեղձի պաթոլոգիան (շաքարային դիաբետ), վահանաձև գեղձի հիվանդությունները և ճարպակալումն են:

Վահանաձև գեղձի դիսֆունկցիան, ըստ ԱՀԿ-ի, էնդոկրին խցուկների հիվանդությունների շարքում առաջին տեղերից մեկն է գրավում և հանդիպում է երկրագնդի յուրաքանչյուր երրորդ բնակչի մոտ: Հիվանդությունը կարող է ուղեկցվել ինչպես օրգանի հիպերֆունկցիայով, այնպես էլ հիպոֆունկցիայով: Վերջին տարիներին նկատվել է վահանաձև գեղձի հիվանդությունների թվի ավելացման միտում, որոնք ունեն և ուռուցքային, և ոչ ուռուցքային բնույթ:

21-րդ դարում էնդոկրին համակարգի ամենալուրջ պաթոլոգիան շաքարային դիաբետն է, որը լուրջ խնդիր է դարձել ամբողջ բնակչության համար: Հիվանդությունը բնութագրվում է լայն տարածվածությամբ, առաջադեմ աճով, բուժման բարձր գնով, ինչը հաճախ հիվանդներից պահանջում է անցկացնել իրենց ամբողջ կյանքում, ինչպես նաև լուրջ քրոնիկ բարդությունների առկայություն՝ արյան անոթների, երիկամների, աչքի ցանցաթաղանթի, ստորին ծայրահեղությունների հիվանդություններ: Բարձր զարգացած երկրներում մեծահասակ բնակչության շրջանում այս հիվանդության տարածվածությունը կազմում է մոտ 7%, 60 տարեկանից ցածր բնակչության շրջանում` 10%, ավելի քան 60 տարեկան` ավելի քան 16%: Եվ սրանք միայն գրանցված թվեր են: Իրականում, դիաբետով հիվանդացության փաստացի մակարդակը 4-5 անգամ ավելի բարձր է:

Մեկ այլ լուրջ և տարածված ոչ վարակիչ հիվանդություն է ճարպակալումը: Այս դարի սկզբին, ըստ ԱՀԿ-ի, աշխատուժի շրջանում ճարպակալման տարածվածությունը կրկնապատկվել է, մեծահասակների մեկ քառորդը արդեն գեր է՝ տարբեր աստիճանի ծանրության, իսկ մոտ կեսը՝ ավելացրել են մարմնի քաշը: Եվ այս հիվանդացության մակարդակի աճը նկատվում է հիմնականում զարգացած երկրներում: Գիտականորեն ապացուցված է, որ 1 աստիճանի ճարպակալության ժամանակ շաքարախտի զարգացման ռիսկը կրկնապատկվում է, 2 աստիճանի ժամանակ՝ մոտ 5 անգամ, և 10 անգամ՝ 3 աստիճանի ճարպակալության դեպքում:

Կան մի շարք գործոններ, որոնք կարող են դառնալ մարդու էնդոկրին խցուկների հիվանդությունների զարգացման պատճառ: Էնդոկրին հիվանդությունների զարգացման առաջին և ամենակարևոր գործոնը ժառանգականությունն է: Դա հաստատված է այն արդյունքներով, որոնք ստացվել են հիվանդների և նրանց հարազատների բժշկական գենետիկական հետազոտության ընթացքում: Մարդու էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների երկրորդ ռիսկային գործոնը շրջակա միջավայրի էկոլոգիական վիճակն է: Քանի որ անհնար է դադարեցնել արդյունաբերության տեխնոլոգիական առաջընթացը իր ակտիվ զարգացմամբ, գրեթե անհնար է նաև դադարեցնել շրջակա միջավայրի աղտոտումը, հատկապես խոշոր քաղաքներում, ինչը թշնամական է մարդու օրգանիզմի համար: Օդի, ջրի և հողի ցանկացած աղտոտումը տարբեր տեսակի թունավոր նյութերով, ծանր մետաղների աղերով բացասական հետք է թողնում մարդու առողջության վրա, մասնավորապես` նրա էնդոկրին համակարգի վրա: Էնդոկրինոլոգիան սահմանում է նաև էնդեմիկ հատուկ տարածքներ, որտեղ միկրոկլիման և դրա առանձնահատկությունները (յոդի ցածր պարունակությամբ տարածքները ունեն էնդոկրին խցուկներով հիվանդություններով տառապող մարդկանց ավելի մեծ տոկոս) ազդում են մարդկանց էնդոկրին համակարգի վրա: Մարդու այսպես կոչված վատ սովորությունները` ծխելը և ալկոհոլը, ավերիչ ազդեցություն են ունենում էնդոկրին համակարգի վրա: Դա պայմանավորված է ծխախոտի և ներծծվող ծխի մեջ պարունակվող խեժերով և էթիլային ալկոհոլով, որը  ներս մտնելով օրգանիզմ, վնասակար ազդեցություն է ունենում բոլոր օրգանների բջջային պատերի, ներառյալ էնդոկրին խցուկների վրա: Անհավասարակշռված սնուցումը նաև գործոն է մարդու էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների տարածման մեջ: Միկրոէլեմենտների և վիտամինների պակասը հանգեցնում է հորմոնների սինթեզման ձախողումը, և, հետևաբար, բացասաբար է անդրադառնում օրգանիզմի ամբողջ էնդոկրին համակարգի գործունեության որակի վրա: Հոգեբանական տրավման, սթրեսը, տարբեր նևրոզները բացասաբար են անդրադառնում նյարդային համակարգի և մարդու ուղեղի առանձին կառուցվածքների վրա: Տեղափոխված վարակիչ կամ վիրուսային հիվանդությունների պատճառով էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների դեբյուտը գալիս է:

Էնդոկրին հիվանդությունների ախտորոշման համար օգտագործվում են զննումների տարբեր եղանակներ` կախված հիվանդության ծագումից և տեսակից: Շաքարային դիաբետի ախտորոշման համար օգտագործվում են հիմնականում հիվանդին հետազոտելու լաբորատոր մեթոդները: Նախ, գնահատվում է մարմնի քաշը տարիքին համապատասխան, մարմնի կազմվածքային կառուցվածքը, նրա մկանային-կմախքային կառուցվածքի զարգացումը, հարազատներից հավաքվում է անամնեզ, և արյան և մեզի ուսումնասիրություն է կատարվում դրանցում գլյուկոզի մակարդակը որոշելու համար: Անհրաժեշտության դեպքում, հետո նշանակվում է գլիկոզացված հեմոգլոբինի հետազոտությունը: Որպես շաքարախտի ախտորոշման լրացուցիչ ուսումնասիրություն, կատարվում է ուսումնասիրություն C-պեպտիդ որոշելու համար, որի ցածր մակարդակը արտացոլում է ինսուլինի պակասը, որն արտադրվում է ենթաստամոքսային գեղձի բջիջների կողմից: Վահանաձև գեղձի հիվանդությունները ախտորոշելիս բժիշկը պետք է իրականացնի հիվանդի օրգանիզմի ամբողջական բժշկական հետազոտություն: Ախտորոշումը սկսվում է պարանոցի պալպացիայի (շոշափում) միջոցով, որի դեպքում հնարավոր է հայտնաբերել պնդացումներ կամ վահանաձև գեղձի ծավալի մեծացումը: Այնուհետև նշանակվում է ուլտրաձայնային հետազոտություն, արյան ստուգում հորմոնալ ֆոնի և հակամարմինների համար: Աուտոիմուն թիրեոիդիտը ախտորոշվում է արյան մեջ վահանաձև բջիջների տարբեր բեկորների հակամարմինների մակարդակի վրա արյան անալիզի միջոցով: Որպես լրացուցիչ ուսումնասիրություն, նշանակվում է վահանաձև գեղձի պունկցիոն բիոպսիա: Հանգույցային խպիպը ախտորոշվում է, օգտագործելով արյան ստուգման հորմոնալ զննում և ասեղի պունկցիոն բիոպսիա՝ ցիտոլոգիական հետազոտության միջոցով: Կատարվում են նաև հիվանդի կրծքավանդակի ռենտգեն և մագնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա: Մակերիկամների հիվանդությունները ախտորոշելիս օգտագործվում է ACTH-ի (ադրենակորտիկոտրոպ հորմոն) կարճ փորձարկման մեթոդ (թեստ` կորտրոսինի խթանմամբ): Այս մեթոդը բացահայտում է մակերիկամների առաջնային և երկրորդային անբավարարությունը և օգնում է որոշել մակերիկամների կեղևի ֆունկցիոնալության պաշարները:

Էնդոկրինոլոգիայում հիվանդությունների բուժումը ներառում է տարբեր բնույթի մեթոդներ: Բուժման ավանդական մեթոդները՝ դեղերի ընդունում է, որոնք չեզոքացնող ազդեցություն են ունենում վահանաձև գեղձի դիսֆունկցիաների բացասական դրսևորումների վրա: Եթե ​​չարորակ ուռուցքների վտանգը մեծ է, ապա կիրառվում են բուժման արմատական ​​մեթոդներ` վիրաբուժական վիրահատություններ: Էնդոկրին հիվանդությունների բուժման ժամանակակից մեթոդների հետ միասին կարող են օգտագործվել նաև ավանդական բժշկության միջոցները, արևելյան մարմնամարզության վարժությունները և պատշաճ սնունդը: Հորմոնալ թերապիան, վիտամինաբուժությունը, ռադիյյոդինաթերպիան (ռադիոակտիվ յոդով բուժում), ճառագայթային թերապիան, էլեկտրաբուժությունը, մագնիսաթերապիան, լազերային թերապիան, ուլտրաձայնային թերապիան, ասեղնաբուժությունը, հոմեոպաթիան, բուսական դեղամիջոցները (բուժում դեղաբույսերի օգտագործմամբ), հիրուդոթերապիա (տզրուկաբուժության), ապիթերապիա (բուժում մեղվաբուծական արտադրանքով) և ֆիզիոթերապիայի, ավանդական ու այլընտրանքային բժշկության այլ մեթոդները — բոլորն էլ լայնորեն և բավականին արդյունավետորեն օգտագործվում են մարդու էնդոկրին հիվանդությունների բուժման ժամանակ: