ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՕՐԹՈՊԵԴԻԱ

1 

Օրթոպեդիայի պատկերանշան — շտկված ծառը

Վնասվածքաբանությունն և օրթոպեդիան բժշկության ճյուղեր են, որոնք ուսումնասիրում են ոսկրամկանային համակարգի պաթոլոգիաների ախտորոշումը, բուժումը և կանխարգելումը՝ ինչպես տրավմատիկ ծագմամբ, ինչպես և զարգացող տարբեր հիվանդությունների ծամանակ: Վնասվածքաբանությունը և օրթոպեդիան առանձնացել են վիրահատությունից 19 դարի կեսերին և զարգացել է նրան զուգահեռ:

Վնասվածքաբանություն (հունական տրավմա, տրավմատոզ վերք, վնասվածք + լոգո ուսուցում) բժշկության ճյուղ է, որն ուսումնասիրում է մարդու մարմնի վրա տարբեր վնասվածք պատճառող ներգործությունը, վնասվածքների հետևանքները և դրանց բուժման մեթոդները: Տրավմա («վնասվածք») կոչվում է օրգանիզմի վրա, մարդու մարմնի վրա արտաքին գործոնի մեկ ակնթարթում հանկարծակի կամ երկար ժամանակի համար կրկնվող ազդեցության արդյունքը, պատճառելով հյուսվածքների ու օրգանների անատոմիական կամ ֆունկցիոնալ փոփոխություններ, որոնք ուղեկցվում են տեղական ու ընդհանուր պատասխանով: Վնասվածքաբանությունը ուսումնասիրում է վնասվածքների պատճառները, դրանց մեխանիզմը, կլինիկան, այսինքն՝ մարդու մարմնի տեղային ու ընդհանուր գործընթացները և վիճակները, որոնք առաջանում են արտաքին գործոնների ազդեցության տակ, ինչպիսիք են մեխանիկական, ջերմային (բարձր և ցածր ջերմաստիճան), քիմիական, էլեկտրական և ճառագայթային գործոնները: Վնասվածքաբանությունը մշակում է վնասվածքների և դրանց բարդությունների կանխարգելման ու բուժման մեթոդները: Տարբերակիչ ախտորոշման մյուս բևեռում գտնվում է ռևմատոլոգիան: Վնասվածքաբանությունը գտնվում է սերտ համագործակցության հետ նաև օրթոպեդիայի, նյարդավիրաբուժության (նյարդային համակարգի տրավմատիկ և հետվնասվածքային վիճակներ), սեպտիկ (պրկախտ, սեպսիս, օստեոմիելիտ, ֆլեգմոն), թարախային և այրվածքային վիրաբուժության (էնդոգեն և էկզոգեն այրվածքներ), սպորտային բժշկության, անոթային վիրաբուժության և ֆլեբոլոգիայի, վարակիչ հիվանդությունների (մկանային-կմախքային համակարգի տուբերկուլյոզ և սիֆիլիս) և տոքսիկոլոգիայի (տոքսիկ արտրոպաթիաներ), ինչպես նաև արյունաբանության (հեմաարթրոզներ, ավտոկոտրվածքներ, պաթոլոգիական կոտրվածքներ), ուռուցքաբանության, կենսաֆիզիկայի, բիոկիբեռնետիկայի և ռազմական բժշկության հետ:

Օրթոպեդիա (orthos ուղիղ, ուղղահայաց, ճիշտ + paideia կրթություն, մարզում) – կլինիկական բժշկության մի բաժին է, որն ուսումնասիրում է մկանային-կմախքային համակարգի դեֆորմացիաների և դիսֆունկցիաների կանխարգելումը, ախտորոշումը և բուժումը, որոնք բնածին արատների, զարգացման արատների, վնասվածքների հետևանքների կամ հիվանդությունների արդյունք են: Տարբերակիչ ախտորոշման մյուս բևեռում է գտնվում ռևմատոլոգիան, որը զբաղվում է նույն կետերով, բայց թերապևտիկ իմաստով: Օրթոպեդիան ավանդաբար կապված է կլինիկական բժշկության մի ճյուղի հետ, որն ուսումնասիրում է մկանային-կմախքային համակարգի վնասվածքները (ոսկորները, հոդերը, մկանները, կապանները, ջիլերը)՝ վնասվածքաբանության հետ: Օրթոպեդիան և վնասվածքաբանությունն իր բնույթով ներառում են նաև պրոթեզավորումը՝ որը համալիր բժշկական և տեխնիկական գիտություն է, որը զբաղվում է պրոթեզների և օրթոզների (կորսետներ, բանդաժներ, ապարատներ, հատուկ կոշիկներ և ներդիրներ) արտադրությամբ և օգտագործմամբ` մկանային-կմախքային համակարգի կորած ձևերն ու գործառույթները վերականգնելու համար: Բացի այդ, օրթոպեդիան սպորտային բժշկության կարևոր բաղկացուցիչ մասն է: Սպորտային բժշկությունը կենսաբժշկական գիտություն է, որն ուսումնասիրում է սպորտով պարապելու ժամանակ օրգանիզմում կատարված փոփոխությունները՝ ինչպես ցանկալի, այնպես էլ պաթոլոգիական: Սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության ոլորտում գիտելիքները պարզապես անհրաժեշտ են ժամանակակից օրթոպեդ-բժշկի համար: Անհնար է պատկերացնել օրթոպեդիան առանց ֆիզիոթերապիայի, կինեզիոթերապիայի կամ մերսման` «բժշկական վերականգնում» կոչվող գիտության բաղադրիչների, կամ առանց բժշկության այն բաժինների, որոնք ուսումնասիրում են ձեռքերի` «ձեռքի վիրահատություն» և ոտքերի` «պոդիաթիա», կառուցվածքը և տարբեր հիվանդությունների բուժումը:

Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի վերաբերյալ վաղ գիտական աշխատություններից են Հիպոկրատի (մ.թ.ա. 460-356 թթ.) «Կոտրվածքների մասին», «Հոդերի մասին», «Լծակի մասին», «Գլխի վնասվածք» աշխատանքները: Նրանց մեջ նկարագրվում են կոտրվածքների, հոդախախտերի, բնածին ծռաթաթության բուժման տարբեր մեթոդներ, ապարատներ և հարմարանքներ, որոնք ներկայումս գործնականում արդեն անընդունելի են: Հնադարյան նշանավոր անուններից պետք է նշել Կորնելիին (մ.թ. I դար) և Գալենին (մ.թ. II դար), որոնցից առաջինը խորացրեց Հիպոկրատի պատկերացումները ոսկորների, գանգի վերքերի և վիրահատությունների մասին, իսկ երկրորդը՝ մտցրեց «սկոլիոզ», «լորդոզ», «կիֆոզ» տերմինները և դրեց մանկական օրթոպեդիայի սկիզբը։ Միջնադարից մեզ են հասել Աբուլկազիսիի (926-1013 թթ.), Աբու- Իբն-Սինայի (Ավիցենա — 980-1037 թթ.) անունները, որոնք արժանի ներդրում են ունեցել վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի զարգացման գործում։ Վերածննդի շրջանում աչքի ընկավ ֆրանսիացի Ամբրուազ Պարեն (1510-1590թթ.)՝ «ժամանակակից վիրաբուժության հայրը», առաջարկեց օրթոպեդիկ հիվանդությունների և վնասվածքների բուժման շատ տարբեր մեթոդներ, մեծ ուշադրություն դարձրեց պրոթեզավորմանը, կորսետներին, օրթոպեդիկ կոշիկներին, բաց կոտրվածքների բուժմանը, անդամահատումներին։ Խոշոր իրադարձություն էր 1741 թ. Փարիզում Անդրիի «Օրթոպեդիան կամ երեխաների մոտ մարմնի դեֆորմացիաները հասանելի միջոցներով կանխելու և շտկելու արվեստը՝ հայրերին և մայրերին և բոլոր այն անձանց, որոնք պետք է դաստիարակեն երեխաներին» երկհատոր աշխատության հայտնվելը։ Նա առաջին անգամ պատկերել է ցցին կապած թեքված և ուղղվող ծառը, որը հետագայում դարձել է օրթոպեդիայի խորհրդանիշը։ XVIII դարի վերջում (1780 թ.) Շվեյցարիայում, 19-րդ դարի սկզբին (1815 թ.) Գերմանիայում բացվում են մասնագիտացված հիվանդանոցներ՝ օրթոպեդիկ հիվանդների բուժման համար: 19-րդ դարում նպաստել են վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի զարգացմանը այնպիսի հեղինակներ՝ Դյուպյունտրենը (Ֆրանսիա), Մուխինը (առաջին վնասվածքաբանը Ռուսաստանում), Լիթլը (Անգլիա), Ն.Ի. Պիրոգովը (Ռուսաստան), Լորենցոն։

Դեռևս հնում Հայաստանի բժիշկները հաջողությամբ բուժում էին տարբեր ծագման վերքեր, կոտրվածքներ և հոդախախտումներ՝ որպես ցավազրկող միջոց օգտագործելով մանդրագորիան, լակտիկարիումը, դիսպակուսը։ Հին ձեռագրերի ինստիտուտում՝ Մատենադարանում պահվում են ձեռագրեր, որոնք վկայում են այն մասին, որ հայ բժիշկները հին ժամանակներում ոչ միայն ուշադրություն են դարձրել մարմնի տարբեր մասերի բնածին և ձեռքբերովի թերությունների վրա, այլև առաջարկել են դրանք վերացնելու տարբեր յուրատեսակ մեթոդներ: Այսպես, կոնքազդրային հոդի բնածին հոդախախտումի բուժման համար միջնադարում ու զգալիորեն ավելի ուշ օգտագործվում էր (հոդը տեղը գցելուց հետո) կտավից և տաքացրած կպչուն սոսնձային զանգվածից (բաղկացած ալկոհոլից ու խունկից) ամրացնող կպչուն վիրակապ՝ «յախու»: Ստորին վերջույթների պրոթեզների բարդ կառուցվածքները ներկայացված են XVII դ. ձեռագրերում. պրոթեզի փայտե ոտքը ամրացված է կլորացված ձևի ընդունարանի հարթակին, որին ամրագրվում է ազդրի պաշտամունքը. տեղաշարժը հեշտացնելու համար հիվանդը փայտից է օգտվում: Ժամանակակից հենակներ հիշեցնող տարբեր հարմարանքներ պատկերված են XVII – XVIII դդ. ձեռագրերում։ XVII դարի ձեռագրերում նկարագրված են ոսկրերի կոտրվածքների, տրավմատիկ հոդախախտերի, այրվածքների կլինիկական նկարները, սուր զենքով վնասվածքների ժամանակ (թրով, դանակով) արյունահոսությունը դադարեցնելու եղանակները և դրանց բուժման մեթոդները: XVIII դարին վերաբերող ձեռագիրը պահպանում է տեղեկություններ տարբեր տրավմատիկ վնասվածքների բուժման ռացիոնալ մեթոդների մասին։ Հեղինակն առաջարկում է բուժել սուր զենքով հասցված վերքերը՝ դրանք մետաքսով կարելու միջոցով։ Այնուհետև նա ընդգծում է, որ մինչև վիրահատությունը ընդհանուր ցավազրկման համար հիվանդին պետք է տրվի գինու վրա պատրաստված եփուկ; նման ընդհանուր անզգայացումը, կարծում էր նա, թույլ է տալիս հաջողությամբ ոսկրային կտորները տեղադրել ոսկրային կոտրվածքների ժամանակ, իսկ բաց կոտրվածքները վերածել փակ կոտրվածքների: Գոնիտի բուժման ժամանակ հեղինակը խորհուրդ է տալիս կատարել խոշոր կտրվածքներ, ինչը նպաստում է թարախային արտադրանքի արտահոսքին:

Օրթոպեդիկ-վնասվածքաբանական պրոֆիլի հիվանդների 80%-ից մինչեւ 96%-ը սկսում ու ավարտում է բուժումը պոլիկլինիկայի պայմաններում, այսինքն՝ ամբուլատոր, հիվանդանոցից դուրս: Սա վկայում է պոլիկլինիկական սպասարկման առաջնային նշանակությանը որպես առավել զանգվածային: Ընդգծելով ոսկրամկանային համակարգի հիվանդություններով և վնասվածքներով հիվանդների համար ամբուլատոր բուժման ցիկլի կարևորությունը, «ամբուլատոր օրթոպեդիա» տերմինը կիրառվում է պոլիկլինիկայի կամ ցերեկային ստացիոնար պայմաններում բուժական գործընթացի կազմակերպման նշման համար: Կոնսերվատիվ բուժման օրինակներ են՝ փուլային գիպսե վիրակապերով կոնտրակտուրաների և բնածին ծռաթաթության վերացումը, ազդրի բնածին հոդախախտման ուղղումը և այլն: Օրթոպեդիկ վիրաբուժության մեջ մշակված բուժման վիրաբուժական մեթոդներն են՝ օստեոտոմիա – վերջույթների թեքության կամ արատավոր դիրքի ժամանակ ոսկորների բաժանում, մկանային ջիլերի փոխպատվաստում կաթվածի, տենոտոմիայի, լիգամենտոտոմիայի դեպքում և այլ պլաստիկ վիրահատական միջամտություններ: Ինչպես կոնսերվատիվ, այնպես էլ վիրաբուժական բուժման մեթոդների ժամանակ օրթոպեդիայում լայնորեն կիրառվում են՝ բուժական ֆիզկուլտուրան, մերսումը, ֆիզիոթերապիան, ինչպես նաև տարբեր օրթոպեդիկ ապարատներ՝ սկսած տարբեր տեսակի միջատկերից, օրթոպեդիկ կոշիկներից և վերջացրած կորսետներով և բարդ սարքավորումներով և պրոթեզներով: Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի կազմում կան բազմաթիվ այլ նեղ մասնագիտացումներ, օրինակ՝ հենաշարժական համակարգի բիոմեխանիկա, ողնաշարի վիրաբուժություն, արթրոսկոպիկ վիրաբուժություն, հոդերի էնդոպրոթեզավորում, ոսկրային պաթոլոգիա: Ժամանակակից վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի համար բնորոշ են գործընթացները, ինչպիսիք են տարբերակումը, օրինակ, ըստ վնասվածքների ոլորտների (դաստակի վնասվածք, նեյրոտրավմատոլոգիա), այնպես էլ գիտական հետազոտությունների ինտեգրումը՝ կապված ոսկրային կոտրվածքների բուժման մեթոդների և օստեոսինթեզի նոր գործիքների մշակման հետ: Ժամանակակից վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի կարևոր խնդիր է կոնսերվատիվ բուժման նոր մեթոդների և նուրբ վիրաբուժական միջամտությունների, վաղ ինտենսիվ վերականգնողական բուժման մեթոդների մշակումը: Օրթոպեդիայում լայնորեն տարածված էնդոպրոթեզավորումը հաջողությամբ ներդրվում է նաև վնասվածքաբանության պրակտիկայում։ Խոստումնալից է տարբեր պոլիմերային նյութերի, օրինակ՝ արտաքին անշարժացման համար, օգտագործումը: Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի հաջողությունների համար հատկապես կարևոր դեր է խաղում վնասվածքաբանների հնարամիտ ու ռացիոնալիզատորական գործունեությունը (օրինակ, դիստրացիոն-կոմպրեսիոն սարքերի ստեղծման մեջ): Հեռանկարային ուղղություն է հանդիսանում վերջույթների և դրանց բեկորների վերարտադրությունը, ինչպես նաև անոթային ոտքի վրա հյուսվածքների փոխպատվաստումը, ինչը կապված է վնասվածքաբանության մեջ անոթային կարերի և միկրովիրաբուժության մեթոդների ներդրման հետ: Ժամանակակից վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի դասական կոնսերվատիվ մեթոդների հետ միասին (ռեդրեսացիա, փուլային գիպսե վիրակապեր, մերսում, ձգում ու այլն, բուժական ֆիզկուլտուրայի հետ միասին), կիրառվում են մեծ թվով վիրահատական միջամտություններ մարդու մարմնի գրեթե բոլոր ոլորտներում, այդ թվում՝ ողնաշարի վրա: Ճիշտ այնպես, ինչպես վնասվածքաբանությունում, օրթոպեդիայի համար բնորոշ են տարբերակման ու ինտեգրման գործընթացները (վերտեբրոլոգիա, արթրոլոգիա, դաստակի օրթոպեդիա, ֆտիզիորտոպեդիա և այլն): Օրթոպեդիայի հեռանկարային ուղղություններն են օրգանախնայող և վերականգնողական բուժման մեթոդների մշակումը, մետաղական և մետաղապոլիմերային էնդոպրոթեզների միջոցով հոդերի փոխարինում, հոդերի, կապանների և ջիլերի էնդոպրոթեզների, ինչպես նաև դիստրակցիոն-կոմպրեսիոն ապարատների ստեղծում; հատուկ նշանակություն է ձեռք բերում միկրովիրաբուժության օգտագործումը օրթոպեդիկ վիրահատություններում՝ ռեպլանտացիա, ոսկորների պլաստիկ փոխարինումներ, մատների աուտոտրանսպլանտացիա, հոդերի փոխպատվաստում և այլն:

Վնասվածքների հիմնական խմբերը, որոնց ուսումնասիրությամբ զբաղվում է ժամանակակից վնասվածքաբանությունը՝

 • Կոտրվածքներ. Ոսկրային կոտրվածքը – մեխանիկական ազդեցության արդյունքում ոսկրային ամբողջականության ամբողջական կամ մասնակի խախտում:
 • Հոդախախտում. Հոդախախտումը – ոսկորների հոդային մակերեսների համադրության խախտում, ինչպես հոդային պարկուճի ամբողջականության խախտմամբ, այնպես էլ առանց խախտման, մեխանիկական ուժի (վնասվածքի) կամ հոդում ապակառուցողական գործընթացների (արթրոզի, արթրիտների) ազդեցության տակ:
 • Ցնցումներ. Ցնցումը (լատ. commotio)՝ դա մեխանիկական ազդեցություն է հյուսվածքների վրա, որը հանգեցնում է նրանց ֆունկցիոնալ վիճակի խախտմանը, առանց ակնհայտ անատոմիական խանգարումների:
 • Գերձգումներ և պատռվածքներ. Մկանների գերձգումը ու մկանների պատռվածքները ներկայացնում են ներկայացնում են հոդի կապուղային ապարատի գերձգումը կամ կապանների պատռվածքը և պոկումը ամրացման տեղերից. հնարավոր են նաև մկանների ջիլերի պոկումը և մկանային հյուսվածքի անմիջական պատռվածքները:
 • Երկարատև ճնշման համախտանիշ. Երկարատեւ ճնշման համախտանիշը՝ փափուկ հյուսվածքների յուրահատուկ պաթոլոգիական վիճակ է երկարատև, 2-4 ժամ և ավելի երկար տևողության սեղմումից հետո: Հատկանշական առանձնահատկությունն այն է, որ սեղմող առարկան հանելուց հետո արյան մեջ զանգվածաբար մտնում են հյուսվածքների քայքայման թունավոր նյութերը, ինչը և հանգեցնում է վիճակի ծանրությունը ու կլինիկական դրսևորումները:
 • Հարվածքներ և պլոկվացքներ. Հարվածքը (լատ. contusio) – հյուսվածքների և օրգանների փակ վնասվածքներ՝ առանց դրանց կառուցվածքի էական խախտման: Ավելի հաճախ վնասվում են մակերեսորեն տեղակայված հյուսվածքները (մաշկը, ենթամաշկային բջջանյութը, մկանները ու վերոսկրը): Հատկապես տառապում են ուժեղ ազդեցության պահին փափուկ հյուսվածքները, որոնք վնասվածքի պահին սեղմված են լինում ոսկորներին:
 • Վերքեր. Վերքը (լատ. vulnus, eris n.) – ծածկույթի կամ ներքին հյուսվածքների, և երբեմն նաև ներքին օրգանների անատոմիական ամբողջականության խախտում դրանց ամբողջ հաստությամբ, որոնք առաջանում են մեխանիկական ազդեցությունից: Տարբերակիչ նշաններ՝ ցավ, արյունահոսություն, խորաբացվածք:

Բուժման հիմնական մեթոդները, որոնք օգտագործվում են վնասվածքաբանությունում, կարելի է պայմանականորեն բաժանել 2 խմբերի՝ թերապևտիկ և վիրաբուժական:

 • Թերապևտիկ. Թերապեւտիկ մեթոդները ներառում են տարբեր վիրակապեր ու վնասված հատվածի անշարժացման մեթոդներ:
 • Վիրաբուժական. Վիրաբուժականն են՝ վերքի առաջնային ու երկրորդային վիրաբուժական մշակումը, մետաղական օստեոսինթեզը, ոսկրային և ապարատների միջոցով:

Մարդու կմախքը՝ ոսկորների շարք է, ոսկրամկանային համակարգի պասիվ մասը: Ծառայում է որպես փափուկ հյուսվածքների հենարան, մկանների գործադրման կետ (լծակի համակարգ), ներքին օրգանների տարողության և պաշտպանության համար: Մարդկային կմախքը բաղկացած է երկու հարյուրից մի փոքր ավելի առանձին ոսկորներից, և գրեթե բոլորն էլ կապվում են մեկ ամբողջություն հոդերի, կապանների ու այլ միացությունների միջոցով: Կյանքի ընթացքում կմախքը մշտապես փոփոխությունների է ենթարկվում։ Ներարգանդային զարգացման ընթացքում պտղի աճառային կմախքը աստիճանաբար փոխարինվում է ոսկրայինով: Այս գործընթացը շարունակվում է նաև ծնվելուց մի քանի տարի անց։ Նորածին երեխան կմախքում մոտ 270 ոսկոր ունի, ինչը ավելի շատ է, քան մեծահասակի մոտ։ Այս տարբերությունը առաջացել է այն պատճառով, որ մանկական կմախքը պարունակում է մեծ քանակությամբ փոքր ոսկորներ, որոնք սերտաճեցում են խոշոր ոսկորների միայն որոշակի տարիքում: Դրանք, օրինակ, գանգի, կոնքի ու ողնաշարի ոսկորներ են: Օրինակ, սակրալ ողները միաձուլվում են մեկ ոսկորի մեջ (սրբոսկր) միայն 18-25 տարեկան հասակում: Անմիջապես կմախքին չեն վերաբերում 6 հատուկ ոսկորները (յուրաքանչյուր կողմում երեքը), որոնք գտնվում են միջին ականջի մեջ; լսողական ոսկրիկները կապվում են միայն միմյանց հետ և մասնակցում են լսողության օրգանի աշխատանքին՝ տատանումները թմբկաթաղանթի շրջանից ներքին ականջին փոխանցելով: Ենթալեզվային ոսկորը միակ ոսկորն է, որն անմիջականորեն կապված չէ ուրիշների հետ, – տեղագրական առումով տեղակայված է պարանոցի վրա, բայց ավանդաբար վերաբերվում է գանգի դեմքի հատվածի ոսկորներին: Այն կախված է գանգի ոսկորներից մկանների միջոցով և կապված է կոկորդի հետ: Կմախքի ամենաերկար ոսկորը ազդրն է, իսկ ամենափոքրը՝ միջին ականջի ասպանդակիկը։

Մկանային համակարգը (մկանունգ) բարձրագույն կենդանիների ու մարդու օրգանների համակարգ է, որը ձևավորվում է կմախքային մկանների կողմից, որոնք, կրճատվելով, շարժման մեջ են բերում կմախքի ոսկորները, որի շնորհիվ մարմինը շարժվում է իր բոլոր դրսևորումներով: Մկանային համակարգը իրենից ներկայացնում է կրճատման ունակ մկանային մանրաթելերի ամբողջականություն, որոնք միավորված են փնջերի մեջ, որոնք ձևավորում են հատուկ օրգաններ՝ մկաններ կամ ինքնուրույն մտնում են ներքին օրգանների կազմի մեջ։ Մկանային զանգվածը շատ ավելի մեծ է, քան այլ օրգանների զանգվածը. ողնաշարավոր կենդանիների մոտ այն կարող է հասնել ամբողջ մարմնի քաշի մինչև 50%—ի, իսկ մեծահասակ մարդու մոտ՝ մինչև 40%: Կենդանիների մկանային հյուսվածքները կոչվում են նաեւ միս և կենդանիների մարմինների որոշ այլ բաղադրիչների հետ միասին օգտագործվում են սննդի մեջ: Մկանային հյուսվածքներում տեղի է ունենում քիմիական էներգիայի վերածում մեխանիկական էներգիայի ու ջերմության մեջ: Ողնաշարավորների մկանները բաժանված են երկու հիմնական խմբերի.

* Սոմատիկ (այսինքն փակված է մարմնի խոռոչի պատերի մեջ («սոմա»), որը ներառում է փորոտիք, ինչպես նաև ձևավորում է վերջույթների հիմնական զանգվածը):

 • Կմախքային մկաններ (դրանք նույնպես՝ միջաձիգ զոլավոր կամ կամայական): Ամրացվում են ոսկորներին: Բաղկացած են շատ երկար մանրաթելերից, երկարությունը 1-ից 10 սմ, ձևը` գլանաձև: Նրանց լայնակի գծավորությունը պայմանավորված է հաջորդվող լուսավորող, կրկնակի բեկող անիզոտրոպ, ավելի մուգ, և մեկ անգամ բեկող իզոտրոպ, ավելի լուսավոր սկավառակների առկայությամբ: Յուրաքանչյուր մկանային մանրաթելը բաղկացած է չտարբերակված ցիտոպլազմայից կամ սարկոպլազմայից, ծայրամասի երկայնքով տեղակայված բազմաթիվ միջուկներով, որը պարունակում է մեծ թվով տարբերակված լայնակի-գծավոր միոֆիբրիլներ: Մկանային մանրաթելի ծայրամասը շրջապատված է թափանցիկ թաղանթով, կամ սարկոլեմայով, որը պարունակում է կոլագենային բնույթի մանրաթելեր: Մկանային մանրաթելերի փոքր խմբերը շրջապատված են շարակցական հյուսվածքի ծածկով` էնդոմիզիումով (endomysium); ավելի մեծ համալիրները ներկայացված են մկանային մանրաթելերի կապոցներով, որոնք փակված են փխրուն շարակցական հյուսվածքի` ներքին պերիմիսիումի (perimysium internum) մեջ; ամբողջ մկանը, ընդհանուր առմամբ, շրջապատված է արտաքին պերիմիզիումով (perimysium externum): Մկանների բոլոր շարակցական հյուսվածքի կառույցները՝ սարկոլեմայից մինչև արտաքին պերիմիզիում, միմյանց շարունակությունն են և շարունակաբար փոխկապակցված են: Ամբողջ մկանը ծածկված է շարակցական հյուսվածքի պատյանով` ֆասցիայով (fascia): Յուրաքանչյուր մկանին մոտենում է մեկ կամ ավելի նյարդեր և իրեն մատակարող արյան անոթներ: Եւ նրանք, և մյուսները թափանցում են մկանների հաստության մեջ, այսպես կոչված նյարդա-անոթային դաշտ (area nervovasculosa): Մկանների օգնությամբ պահպանվում է մարմնի հավասարակշռությունը, կատարվում է տեղաշարժը տարածության մեջ, իրականացվում են շնչառական և կուլ տալու շարժումները: Այս մկանների կծկումները պայմանավորվում են կենտրոնական նյարդային համակարգի նյարդերի երկայնքով նրանց մոտ հասնող նրանց վրա ազդող ազդակների ազդեցությամբ՝ կամքի ուժով: Բնորոշ են հզոր և արագ կծկումները և հոգնածության արագ զարգացումը:

* Վիսցերալ (այսինքն՝ մտնող փորոտիքի կազմի մեջ, որը ֆունկցիոնորեն հարմարեցված չեն մարմնի շարժմանը տարածքում):

 • Հարթ մկանները (ոչ կամավոր): Նրանք գտնվում են ներքին օրգանների ու անոթների պատերի մեջ: Դրանք բնութագրվում են. Երկարությունը՝ 0,02-0,2 մմ, ձևը՝ իլիկաձև, կենտրոնում մեկ օվալաձև կորիզ, առանց խճճվածության: Այս մկանները ներգրավված են խոռոչ օրգանների պարունակության, օրինակ՝ սնունդը աղիքների միջոցով պարունակող նյութերի տեղափոխման, արյան ճնշումը կարգավորելու, բիբերի նեղացնելու և լայնացնելու մեջ և մարմնի ներսում այլ կամավոր շարժումներում: Հարթ մկանները կրճատվում են վեգետատիվ նյարդային համակարգի ազդեցության տակ: Բնորոշ են դանդաղ ռիթմիկ կշկումները, որոնք չեն առաջացնում հոգնածություն:
 • Սրտամկանը: Դա կա միայն սրտում: Այս մկանը անխոնջ կծկվում է ողջ կյանքի ընթացքում, ապահովելով անոթների միջոցով արյան շարժումը և հյուսվածքների համար անհրաժեշտ նյութերի առաքումը: Սրտի մկանը կծկվում է ինքնաբուխ, իսկ ավտոնոմ նյարդային համակարգը միայն կարգավորում է իր աշխատանքը:

Մարդու մարմնում կա մոտ 400 լայնակի-գծավոր մկաններ, որոնց կծկումը վերահսկվում է կենտրոնական նյարդային համակարգի կողմից: Մկանային համակարգի գործառույթներն են.

 • շարժիչ;
 • պաշտպանիչ (օրինակ՝ որովայնի խոռոչի պաշտպանություն որովայնային պրես);
 • ձևավորման (մկանային զարգացումը որոշ չափով որոշում է մարմնի ձևը ու այլ համակարգերի գործառույթը, օրինակ, շնչառական);
 • էներգետիկ (քիմիական էներգիայի վերածումը մեխանիկական ու ջերմային էներգիայի):

Հոդերը (լատ. articulatio)՝ կմախքի ոսկորների շարժական միացումներ են, որոնք բաժանված են ճեղքով, ծածկված սինովիալ թաղանթով և հոդային պայուսակով: Ընդհատվող, խոռոչային միացում, որը թույլ է տալիս հոդացնող ոսկորները մկանների օգնությամբ միմյանց հետ հարաբերաբար շարժումներ կատարել: Հոդերը գտնվում են կմախքում այնտեղ, որտեղ հստակ արտահայտված շարժումներ են տեղի ունենում՝ ծալում (լատ. flexio) և բացում (լատ. extensio), տարածում (լատ. abductio) և առբերում (լատ. adductio), պրոնացիա (լատ. pronatio) և սուպինացիա (լատ. supinatio), շրջանաձև (լատ.circumductio): Որպես ամբողջական մարմին, հոդը կարևոր մասնակցություն է ունենում հենարանային և շարժողական գործառույթների իրականացման ժամանակ: Բոլոր հոդերը բաժանվում են պարզ, ձևավորված երկու համատեղ մակերեսներով, և բարդ, որը բաղկացած է մի քանի պարզ հոդերից: Յուրաքանչյուր հոդը ձևավորվում է հիալինային աճառով ծածկված ոսկորների էպիֆիզների հոդային մակերեսներով, հոդային խոռոչով, որը պարունակում է փոքր քանակությամբ սինովիալ հեղուկ, հոդային պարկուճ և սինովիալ թաղանթ: Ծնկների հոդերի խոռոչում կան մենիսկներ — այս աճառային կազմավորումները մեծացնում են համատեղ մակերեսների համադրությունը (համապատասխանությունը) և հանդիսանում են լրացուցիչ ամորտիզատորներ, որոնք մեղմացնում են ցնցումների ազդեցությունը: Հոդի հիմնական տարրերը` համատեղ խոռոչը; հոդը կազմող ոսկորների էպիֆիզները; հոդային աճառները; համատեղ պարկուճը; սինովիալ թաղանթը; սինովյալ հեղուկը: Հոդակապող ոսկորների հոդային մակերեսները (լատ. fácies articuláres) ծածկված են ածխաթթվային (հազվադեպ թելքավոր) հոդային աճառով 0,2-0,5 մմ հաստությամբ: Կայուն շփումը պահպանում է հարթությունը, ինչը հեշտացնում է հոդային մակերեսների սողացումը, իսկ աճառը ինքնին իր էլաստիկ հատկությունների շնորհիվ մեղմացնում է ցնցումները՝ գործելով որպես բուֆեր: Հոդային պարկուճը (լատ. cápsula articuláris) կամ հոդային պայուսակը – կպնում է հոդային մակերեսների եզրերին մոտ գտնվող միացնող ոսկորներին կամ նահանջելով դրանցից որոշակի հեռավորություն, հերմետիկորեն շրջապատում է հոդային խոռոչը, պաշտպանում է հոդը տարբեր արտաքին վնասներից (պատռվածքներից և մեխանիկական վնասումից): Հոդային պայուսակը բաղկացած է խիտ մանրաթելերից, որոնք նրան ուժ են տալիս: Դրա մեջ հյուսվում են նաև մոտակա մկանների կապանների և ջիլերի մանրաթելերը: Ծածկված է արտաքին թելքային և ներքին սինովիալ թաղանթով: Հոդային խոռոչը՝ ճեղքվածքի նման հերմետիկորեն փակված տարածք է, որը սահմանափակում է սինովիալ թաղանթը և հոդային մակերեսները: Ծնկի հոդի հոդային խոռոչում կան մենիսկներ: Հարհոդային հյուսվածքները՝ հյուսվածքներ են, որոնք ուղղակիորեն շրջապատում են հոդը՝ մկանները, ջիլերը, կապանները, արյան անոթներն ու նյարդերը: Նրանք զգայուն են ցանկացած ներքին և արտաքին բացասական ազդեցությունների նկատմամբ, դրանցում խախտումները անմիջապես ազդում են հոդի վիճակի վրա: Հոդի շուրջը գտնվող մկանները ապահովում են հոդի ուղղակի շարժումը, այն ամրացնում է դրսից: Բազմաթիվ նյարդային ուղիներ, արյուն և ավշային անոթներ, որոնք կերակրում են հոդերը, անցնում են շարակցական հյուսվածքի միջմկանային շերտերով: Հոդերի կապանները ուժեղ, խիտ կազմավորումներ են, որոնք ամրացնում են ոսկորների միջև եղած հոդերը և սահմանափակում են հոդերի շարժման լայնությունը: Ջլերը տեղակայված են հոդային պարկուճի արտաքին մասում, որոշ հոդերի մեջ (ծնկի, կոնքա-ազդրային) գտնվում են ներսից` ավելի մեծ ուժ ապահովելու համար:

Վնասվածություն՝ վնասվածքների մի շարք է, որոնք որոշակի պայմաններում ազդում են բնակչության նույն խմբերի վրա: Սա նշանակում է. գոյություն ունի պատճառահետևանքային կապ` տրավմայի և միջավայրի այն պայմանների միջև, որոնց մեջ հայտնվում են զոհերը (աշխատանք, սպորտ, տրանսպորտ և այլն): Այն բացահայտվում է՝ վնասվածքների առաջացման պայմաններն ու հանգամանքները ուսումնասիրելով, արտաքին ու ներքին գործոնների և դրանց կրկնման պատճառները վերլուծությամբ:

Վնասվածքների 4 խումբ կա՝

1) Արտադրական` արդյունաբերական, ավտոմոբիլային և այլ.

2) Ոչ արտադրական` կենցաղային.

3) Զինվորական.

4) Կանխամտածված:

Տրավմատիզմը սոցիալական բժշկական խնդիր է։ Դա կախված չէ բժիշկներից 7%-ով, այլ շրջակա միջավայրի համար պատասխանատու մարմինների 93%-ով՝ իշխանություններ, գործարաններ, հաստատություններ, ոստիկանություն, ճանապարհային ոստիկանություն, ճանապարհաշինություն, տան կառավարում, բնակչության ավանդույթներ (հարբեցողություն): Բժիշկները, իհարկե, պետք է նաև վերլուծեն վնասվածքների պատճառները և խորհուրդներ տան դրա կանխարգելման վերաբերյալ: Վնասվածքների խնամքի 3 օղակ կա. առաջինը` շտապօգնության կայանի անձնակազմի կողմից, երկրորդը` ամբուլատոր բուժումը` 96%-ը` տրավմայի կենտրոններում, պոլիկլինիկաներում կամ հիվանդանոցների ընդունելության բաժանմունքներում, իսկ երրորդ օղակը` ստացիոնար բաժանմունքներում, այսինքն հիվանդանոցներում:

 

Ախտորոշում

Ախտորոշման հիմնական մեթոդը կլինիկական է, բայց օրթոպեդիայի և վնասվածքաբանության հսկայական դեր է խաղում մեջ լրացուցիչ մեթոդը` ռենտգենոլոգիական, ներառյալ ԿՏ և ՄՌՏ: Երբեմն կարևոր դեր են խաղում այլ լրացուցիչ մեթոդներ` լաբորատոր, կենսաքիմիական և այլն: Հետազոտությունը կատարելիս մասնագետ բժիշկները պետք է հետևեն հետևյալ կարգին.

 1. Գանգատները. Երբեմն միայն նրանք թույլ են տալիս կատարել կամ գրեթե որոշիչ կերպով որոշել ախտորոշումը, օրինակ՝ ծնկների հոդերի պատռված մենիսկի արգելափակումների կամ ռադիկուլյար համախտանիշով միջողնային սկավառակի ճողվածքի ժամանակ:
 2. Անամնեզը. Վնասվածքների դեպքում, առաջին հերթին, անհրաժեշտ է պարզել վնասվածքի մեխանիզմը, վնասվածքի հանգամանքները, հիվանդի գործողությունների հաջորդականությունը: Այսպես, շեշտը դնելով ձգված ձեռքի վրա ձեռքի վրա ընկնելիս առաջանում է կոտրվածք բնորոշ վայրերում՝ ճաճանչոսկրի ստորին երրորդում կամ նրա պարանոցում և գլխիկում կամ ուսի պարանոցում:
 3. Դիտումը. Նրա ժամանակ հիմնական կանոնը հիվանդին մերկացնելն է: Կարեւոր է նաև մեկ այլ կանոն՝ համեմատել հիվանդ վերջույթը կամ մարմնի կողմը առողջի հետ: Պետք է ուշադրություն դարձնել որոշակի տեղադրելուն ու դիրքերին։ Գոյություն ունեն երեք հիմնական դիրքեր՝ ակտիվ, պասիվ և հարկադրված։ Հաճախ լինում են վերջին երկուսը։ Պասիվը նկատվում է ծանր վնասվածքների ժամանակ, օրինակ, սրունքի կոտրվածքի ժամանակ ոտնաթաթը դրված է ոչ թե կրնկի վրա, այլ կողային կողմում։ Հարկադրված դիրքը կարող է վերաբերվվել նաև ամբողջ մարմնին կամ որևէ մեկ հատվածին, բայց միշտ բնորոշ է – օրինակ, հոդախախտման դեպքում վերջույթը տիպիկ անբնական դիրք է զբաղեցնում, այն է – ազդրի հետին հոդախախտման ժամանակ՝ ոտքը պտտված է դեպի ներս, բերված է, ծալված է, կամ – կոնքազդրային հոդի անկիլոզի դեպքում` ազդրի թեքված դիրքում մեջքի ստորին հատվածում նկատվում է առջևի թեքման աճ՝ լորդոզ: Բացի այդ, դիտման ժամանակ նկարագրում են մաշկի գույնը (հիպերեմիա, կապտուկ), նրա չորությունը, ինչպես նաև վերջույթների առանցքը: Վերին վերջույթի նորմալ առանցքը անցնում է ուսային ոսկորի գլխի կենտրոնի, ճաճանչային ոսկորի գլխի և արմնկոսկրի գլխի կենտրոնի միջով: Այս առանցքից նախաբազուկի շեղումը դեպի ներս կոչվում է cubitus varus, իսկ շեղումը դեպի դուրս կոչվում է cubitus valgus: Սովորաբար, մարդկանց մոտ, նախաբազուկի առանցքը շեղված է ուսի առանցքից դեպի դուրս մոտ 100-120-ով: Ստորին վերջույթների նորմալ առանցքը անցնում է զստոսկրի առջևի վերին փուշի, ծնկոսկրի ներքին եզրի և ոտնաթաթի I մատի միջով: Երբ սրունքը ծնկում շեղվում է դեպի ներս, դեֆորմացիան կոչվում է genu varum: Առանցքը կանցնի ծնկոսկրից դեպի ներս: Սրունքի առանցքի շեղումը ծնկից դեպի դուրս կոչվում է genu valgum: Վերջույթի առանցքը շեղվում է կոտրվածքների ոչ պատշաճ միավորման, կամ հոդերից դիստալ կամ պրոկսիմալ մոտակայքում հոդերի կամ ոսկորների հիվանդությունների պատճառով: Առանցքը կարող է խանգարվել միայն մեկ հատվածի սահմանների մեջ, օրինակ՝ սրունքի. կորացումը անկյան տակ, որը բաց է դեպի ներս – crus varus, որը բաց է դեպի դուրս – crus valgus, որը բաց է դեպի հետ – crus antecurvatio, որը բաց է դեպի առաջ – crus recurvatio. Եթե ​​երկու ոտքերի առանցքը կոր է ծնկների հոդերի գագաթնակետին, դեպի դուրս բացված անկյան տակ, ապա ասում են` ոտքերի X-ձևավոր կորություն, դեպի ներս բացված անկյան տակ` O- ձևավոր կորություն: Վերջույթները դիտումը անցկացնելիս նշվում է կոտրվածքների դեպքում ոսկորների բեկորների տեղաշարժը կամ ամբողջ հատվածի տեղաշարժը հոդախախտման ժամանակ: Վնասված վերջույթների ծայրամասային մասը համարվում է տեղահանված, օրինակ՝ սրունքի հոդախախտում է կոչվում հոդախախտումը ծնկային հոդում, բայց ոչ թե սրունքաթաթային հոդում; ուսի հոդախախտումը նշանակում է հոդախախտում ուսային հոդում, բայց ոչ արմունկային հոդի մեջ: Սրունքի կոտրվածքի դեպքում՝ կոտրվածքի վայրում դիստալ, ծայրամասային բեկորների տեղափոխումը, բայց ոչ պրոքսիմալ, կենտրոնական է կոտրվածքի տեղում առաջ և լատերալ:
 4. Շոշափումը կատարվում է հագուստի միջով կամ դրա տակ կամ առանց դրա: Հատկապես կարևոր է հիվանդին ամբողջությամբ շոշափել գլխից մինչև ոտք, եթե նա անգիտակից վիճակում է: Անհրաժեշտության դեպքում, կոնքի ոսկորները շոշափում են ուղիղ աղիքի կամ հեշտոցի միջով: Շոշափումը բացահայտում է մարմնի տեղային t0-ը; տեղական ցավը; հեղուկի կուտակումը (թարախ, արյուն) հոդում, հյուսվածքներում; գազերի կուտակումը հյուսվածքներում – ենթամաշկային էմֆիզեմայի, գազային գանգրենայի ժամանակ; ճռթճռթոց կրեպիտացնող տենդովագինիտի ժամանակ; մեջ մտնելը ազդրի 4-գլուխ մկանի, Աքիլեսի ջիլի կտրվելու դեպքում; չխկչխկացնումը կոտրվածքների դեպքում բեկորների տեղափոխելու ժամանակ: Աուսկուլտացիան հազվադեպ է օգտագործվում` հեմոթորաքսի, պնևմոթորաքսի, զարկերակի անևրիզմայի և արթրոզի ժամանակ:
 5. Ամպլիտուդայի, շարժումների ծավալի որոշում. Այն սկսվում է ակտիվ շարժումներից, այսինքն, որոնք անցկացնում է հենց ինքը՝ հիվանդը: Պասիվ շարժումները (մինչև ցավի սկիզբը) իրականացնում է հենց ինքը՝ բժիշկը: Նրանց ծավալը – այսինքն, շարժումների ամպլիտուդան չափվում է գոնիոմետրով և որոշվում աստիճաններով: Դրա ճյուղերը դրված են վերջույթների հատվածների վրա, որոնք կազմում են հոդը: Անկյունները հաշվարկվում են, այսինքն՝ շարժումների ամպլիտուդը կատարում են վերջույթի սկզբնական դիրքից, այսինքն՝ այն, որի մեջ հոդը գտնվում է մարմնի և վերջույթների ազատ ուղղահայաց դիրքով: Հոդերի շարժումը սագիթալ հարթությունում կոչվում է այսպես՝ ծալում ֆլեքսիա (լատ. flexio) և բացում եքթենզիա (լատ. extensio), ֆրոնտալ հարթությունում` առբերում ադդուկցիա (լատ. adductio, վարիզացում, լատ. varum) – դեպի ներս), տարածումաբդուկցիա (լատ. abductio, վալգացում, լատ. valgus) – դեպի դրուրս): Երկայնական առանցքի շուրջ պտտվող շարժումները` պտույտները, կոչվում են այսպես՝ ներքին ռոտացիա (լատ. pronatio) և արտաքին ռոտացիա (լատ. supinatio): Ձեռքի շարժումները սագիթալ հարթությունում կոչվում են՝ դեպի ափ ծալում, դեպի ափի հետևի կողմ բացում, ֆրոնտալ հարթությունում` արմունկային (բերում) և ճառագայթային (հերացնում) շեղումներ: Ոտնաթաթի շարժումները սագիթալ հարթությունում կոչվում են՝ ծալում (դեպի ներբանի կողմ) և բացում (դեպի ներբանի հետևի կողմ): Կախված հոդերի շարժման խանգարման աստիճանից, առանձնանում են՝ անկիլոզը, ռիգիդությունը, կոնտրակտուրան և ավելորդ շարժունակությունը: Բացի այդ, առանձնացնում են «պաթոլոգիական շարժունակության» հասկացությունը, որը վերաբերում է ոչ թե հոդերին, այլ հոդերի միջև ընկած վերջույթների հատվածին, որտեղ, սովորաբար, շարժունակություն չկա, այսինքը, նա պաթոլոգիական շարժունակություն նշվում է ցանկացած ոսկորի կոտրվածքի կամ բնածին կեղծ հոդի արդյունքում: Անկիլոզ՝ հոդում շարժման բացակայություն, տարբերակում են ոսկրային և ֆիբրոզային անկիլոզ. և՛ մեկը, և՛ մյուսը կարող են լինել ներհոդային, կամ արտահոդային: Ռիգիդություն՝ հոդերում շարժումների կտրուկ սահմանափակում, կան միայն ճոճվող շարժումներ, այսինքն, 30-50ի սահմաններում: Կոնտրակտուրան հոդերի շարժման մեջ քիչ թե շատ նշանակալի սահմանափակում է՝ կախված I, II, III աստիճանից. I աստիճանում ժամանակ` աննշան, իսկ III-ում` դրանց առավելագույն սահմանափակումը: Հոդի մեջ շարժումների սահմանափակման ցանկացած աստիճանով, վերջույթի մի հատվածը կարող է տարբեր դիրքերում լինել՝ ծալված, բացված, իսկ ձեռքը, ազդրը, ոտքը, ուսը նաև առբերում, տարածում, պրոնացիայի, սուպինացիայի մեջ: Տարբեր գրքերի հեղինակները շփոթում են շարժումների սահմանափակման աստիճանի և հատվածի դիրքի հասկացություններին, օրինակ՝ ծալման կամ առբերման դիրքում անկիլոզը սխալմամբ անվանում են կոնտրակտուրա:
 6. Վերջույթների շրջագծի ու երկարության և դրանց տարբեր դեֆորմացիաների, մարմնի չափում. Վերջույթների երկարությունը չափելիս օգտագործվում է ձեռքերի կամ ոտքերի համեմատություն՝ օգտագործելով ոսկորների ելուստները: Վերջույթի երկարությունը չափվում է՝ համեմատելով այն մեկ այլ սանտիմետրային ժապավենի կամ սանտիմետրային նշաններ ունեցող սալերի հետ: Վերջույթի երկարությունը չափվում է՝ համեմատելով այն մեկ այլի հետ սանտիմետրային ժապավենի կամ սանտիմետրային նշաններ ունեցող տախտակիկի միջոցով: Ձեռքի երկարությունը պետք է չափել հիվանդի կանգնած դիրքում, իսկ ոտքերը՝ պառկած, բայց կարելի է նաև կանգնած: Դուք կարող եք նաև որոշել ոտքերի և ձեռքերի երկարությունը նստած դիրքում: Համադրման մեթոդի դեպքում համեմատում են վերջույթների նույնական հատվածների մակարդակները. օրինակ՝ երկու ծնկոսկրի, առձևի վերին զզստոսկրի առանցքների, կոճերի, ուսի էպիկոնդիլիտների, արմունկային ոսկորների գլխիկների, ձեռքի երրորդ մատների։ Ձեռքերի երկարությունը սանտիմետրային ժապավենով չափելիս ուսերը պետք է լինեն նույն մակարդակի վրա, հիվանդը կանգնած է կամ, ավելի վատ, նստած: Ձեռքի երկարությունը դրված է թիակի ակրոմիալ ելուստից մինչև երրորդ մատի վերջը, ուսի երկարությունը՝ մինչև արմնկոսկրի արմունկային ելուստը, իսկ նախաբազուկը՝ արմնկոսկրի արմունկայինից մինչև ստիլոիդային ելուստը: Ոտքերի երկարությունը լավագույնս չափվում է պառկած վիճակում, առջևի վերին զզստոսկրի առանցքները տեղակայված են մարմնի առանցքի ուղղահայաց գծի վրա: Եթե առջևի վերին զզստոսկրի առանցքները առջևի վերին զզստոսկրի առանցքների գիծը ու մարմնի առանցքը փոխադարձաբար ուղղահայաց են, կարելի է չափել սանտիմետրային ժապավենով ոտքերի երկարությունը այդ առանցքներից կամ ազդրոսկրի խոշոր գլխերից մինչև կոճերի գագաթները (նույն է՝ կամ ներքին կամ արտաքին): Եթե անհրաժեշտ է չափել առանձին հատվածները, ապա ազդրի երկարությունը չափվում է ազդրոսկրի մեծ գլխերից մինչև ծնկների հոդերի ճեղքերը, իսկ սրունքի երկարությունը ծնկների հոդերի ճեղքից մինչև կոճերը: Վերջույթների երկարությունը չափումը կատարելիս, մենք հանդիպում ենք 4 տեսակի կարճաացումների (կամ երկարացումների)՝
 7. ճշմարիտ (բացարձակ, սեգմենտավոր);
 8. հարաբերական (հոդային);
 9. թվացյալ (անկյունային, ավելի հաճախ՝ ծալվատություն);
 10. ընդհանուր (ֆունկցիոնալ, կլինիկական):

Վերջույթների իրական կրճատումը տեղի է ունենում մեկ կամ մի քանի հատվածներում էպիֆիզի սահմաններում, կոտրվածքների սխալ սերտաճման, կրճատված ոսկրով ծնվելու, որևէ հիվանդության պատճառով ոսկրային ոչնչացման հետևանքով: Հայտնաբերվում է սեգմենտների չափման ժամանակ։ Հարաբերական կրճատումը տեղի է ունենում այն ​​ժամանակ, երբ հատվածների միացումների մեջ խախտում կա. այսինքն՝ յուրաքանչյուր առանձին հատվածի նույն երկարության դեպքում վերջույթը այնուամենայնիվ կրճատված է հոդախախտի պատճառով, օրինակ՝ ծնկի կամ կոնքա-ազդրային հոդերի մեջ: Թվացող կրճատումը տեղի է ունենում հոդում հատվածի պաթոլոգիական դիրքի պատճառով ծալում, առբերում, տարածում, օրինակ՝ ծնկային հոդի անկիլոզ կամ կոնտրակտուրա՝ ծնկում ծալված 1000 անկյան տակ, այսինքն, չկա ոչ ճշմարիտ, ոչ էլ հարաբերական կրճատում, բայց սրունքը 1800 անկյունով ուղղելու անկարողության պատճառով ոտնաթաթը չի հասնում գետնին՝ ոտքը կարճացած է: Ընդհանուր կրճատումը բոլոր տեսակի կրճատումների գումարն է: Այն որոշվում է կամ բոլոր տեսակի կրճատումների պարզ թվաբանական գումարման կամ սանտիմետրային ժապավենով չափման, կամ պիտակավորված տախտակները տակը դնելու միջոցով:

 1. Մկանային ուժի որոշում. Այն որոշվում է հիվանդի ակտիվ շարժումների հետ բժշկի ձեռքի դիմադրության հետ: Սովորաբար այն գնահատում են 5 բալանոց համակարգով՝ 5 նորմա, 4 իջեցված, 3 կտրուկ իջեցված, 2 – լարումը առանց շարժիչ էֆեկտի, 1 կաթված: 8. Մկանային-կմախքային համակարգի գործառույթի որոշում. Այն գնահատվում է դիտարկելով հիվանդի գործողությունները (քայլել, նստել, հանվել, կոշիկ հագնել և այլն): Քայլվածքը կարևոր է, երբեմն այն կարող է օգտագործվել ախտորոշելու կամ որոշելու համար, թե որտեղ է գտնվում պաթոլոգիան, կամ հիվանդը խաբում է բժշկին թե ոչ:
 2. Ռենտգեն հետազոտություններ. Ճառագայթային ախտորոշում. Կլինիկականից հետո սա օրթոպեդիայի և վնասվածքաբանության ոլորտում հետազոտության հիմնական տեսակն է: Ռենտգենյան նկարները պետք է ձեռնարկվեն առնվազն 2 փոխադարձ ուղղահայաց պրոյեկցիայով, երբեմն անհրաժեշտ է անել 4 (վերջույթների վրա) կամ 6 (ողնաշարի վրա): Ռենտգենյան ճառագայթի ուղղությունը պետք է լինի ուսումնասիրվող օբյեկտին ուղղահայաց, և նա – լուսանկարի կենտրոնում: Յուրաքանչյուր հատված պետք է ամբողջությամբ տեսանելի լինի ռենտգենյան նկարների վրա, իսկ երկոսկրանի հատվածը (սրունքը, նախաբազուկը) պետք է ամբողջովին տեսանելի լինի, հակառակ դեպքում հեշտ է երկրորդ կոտրվածքը կամ տեղաշարժը չբացահայտելը: Եթե ​​ռենտգենյան պատկերի որակը վատ է կամ մեկ պրոյեկցիայով է, ապա չպետք է դատողություն կայացվի – դուք կարող եք սխալվել՝ չնկատեք պաթոլոգիան կամ վերագրեք այն, երբ այն բացակայում է: Օրթոպեդիայի և վնասվածքաբանության մեջ լայնորեն կիրառվում է տոմոգրաֆիան, որն տալիս է հյուսվածքների պատկերը շերտերով: Կան ռենտգենյան համակարգչային (CT) ու մագնիսական ռեզոնանսային (MRI) տոմոգրաֆիա: Տոմոգրաֆիայի վերջին 2 տեսակները հեղափոխություն են կատարել փորձաքննությունում, մասնավորապես ռենտգենյան, քանի որ, բացի ամեն ինչից, նրանք տալիս են տանգենցիալ պատկեր (այսինքն՝ հորիզոնական հարթությունում, խաչաձև հատվածում): Օգտագործվում է արթրոգրաֆիա` ռենտգենկոնտրաստ նյութի (և օդի) կամ մենակ օդի հոդի խոռոչի մեջ ներմուծմամբ, դիսկոգրաֆիա` կոնտրաստը միջողնային սկավառակներում, միելոգրաֆիա՝ կոնտրաստը զարկերակներում, ընդլայնված ռենտգենանկարներ, ջերմատեսություն, սցինցիգռաֆիա՝ ռադիոիզոտոպական ուսումնասիրություն ուռուցքների, օստեոպորոզ, ասեպտիկ ոսկրային նեկրոզի դեպքում: Ռենտգեն հետազոտությունը երբեմն իրականացվում է ֆունկցիոնալ ծանրաբերնվածության պայմաններում, այսինքն, ողնաշարի, հոդի մակսիմալ ծալումով, բացումով, կամ հատվածի կամ ողնաշարի կողմ շեղումով կամ առանցքային ճնշմամբ, օրինակ՝ ոտքի թաթի ռենտգենյան պատկերը կանգնած դիրքում տափակաթաթության ժամանակ: 1964թ.-ից աշխարհում կիրառվում է ռենտգեն-վասկուլյար դիապևտիկա, ռենտգեն-էնդովասկուլյար ախտորոշում և վիրաբուժություն (օրինակ՝ կոնքի անոթների վնասման դեպքում)։
 3. Ֆունկցիոնալ, էլեկտրաֆիզիոլոգիական, ուլտրա-գերձայնային և լաբորատոր հետազոտության մեթոդներ. Զուտ ֆունկցիոնալ ուսումնասիրությունները լավ փաստագրվոում են հիվանդի շարժումների կինոնկարահանման միջոցով: Երբեմն օգտագործվում է էլեկտրոմիոգրաֆիան, որը սահմանում է գործողության մկանային կետերը: Ինֆորմատիվ մեթոդները՝ ռեովազոգրաֆիան արյան զարկերակների մեջ լցնելու տատանումների էլեկտրագրական ձայնագրում է, դոպլեր ուլտրաձայնային հետազոտությունը (արյան անոթների ուլտրաձայնային հետազոտություն) և տարբեր հյուսվածքների, ներառյալ հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը (զոնոգրաֆիա): Լաբորատոր ուսումնասիրությունները օրթոպեդիայի և վնասվածքաբանության մեջ առանձնահատուկ ախտորոշիչ արժեք չունեն, բացառությամբ մեզում չեզոք ճարպի` ճարպային էմբոլիայի; կենսաբանական ռեակցիաները տուբերկուլյոզի, էխինոկոկոզի; դռուզերը հոդերի ակտինոմիկոզի ժամանակ:
 4. Պունկցիա, բիոպսիա, հետազոտություն անզգայացման տակ. Ախտորոշումը հստակեցնելու նպատակով անցենկացնում հատվածների հոդերի փափուկ հյուսվածքների պումկցիա, տեսողական, ցիտոլոգիական, բակտերիոլոգական, բիոպսիոն, հիստոլոգիոկական գնահատելու եղանակով: Բիոպսիան կարող է լինել վիրաբուժական՝ հյուսվածքների կտրատմամբ կամ տրեպանացիոն՝ հատուկ ասեղով։
 5. Ախտորոշման հաստատում. Երբեմն ախտորոշումը պարզ է, ընկած է մակերեսին: Բայց ավելի հաճախ անհրաժեշտ է համեմատել բողոքները, մեխանիզմը, հիվանդության կամ վնասվածքի պատմությունը, տեղական կարգավիճակը, ռենտգենյան և այլ լրացուցիչ տվյալներ, լաբորատոր, հիստոլոգիոկական: Բժշկական պատմության մեջ բոլոր այս բաժինները պետք է համապատասխանեն միմյանց, և ախտորոշումը պետք է համապատասխանի դրանց: Նման ամբողջական և ճշգրիտ ձևակերպմամբ ախտորոշումը հետևում է բժշկի բժշկական մարտավարությանը և նրա գործողությունների հաջորդականությանը:

Օրթոպեդիայի և վնասվածքաբանության մեջ բուժման 4 հիմնական մեթոդ կա.

ֆիկսացիոն եղանակ` առանց տեղը գցելու, միայն իմմոբիլիզացիա;

– մի ակնթարթում տեղը գցելու մեթոդը, որին հաջորդում է իմմոբիլիզացիան;

– մշտական ձգման մեթոդը;

– վիրաբուժական կամ վիրահատական մեթոդը:

 

Բուժում

Կոնսերվատիվ բուժում

Կոտրվածքների կոնսերվատիվ բուժման մեջ երեք տարբերակ կա.

ա) միայն բեկորների ֆիկսում (ամրացում գիպսով), եթե դրանք չեն տեղաշարժվել կամ փոքր-ինչ տեղաշարժվել են;

բ) մի ակնթարթում տեղը գցել, այնուհետև ֆիկսել (ամրացում գիպսով), եթե դրանք քիչ թե շատ զգալիորեն տեղաշարժվել են;

գ) ձգում (կմախքային կամ սոսնձային), որի դեպքում միաժամանակ տեղի է ունենում ուղղում և ամրացում, ուղղմանը հասնելուց հետո` մեկ ֆիկսում:

Կոնսերվատիվ եղանակով բուժման ամրացման միջոցները կարևոր նշանակություն ունեն.

1) գիպսե վիրակապեր և լոնգետներ;

2) տարբեր բեկակալներ և ապարատներ (Գնևսկի, Բաուբինաս, Բիլենսկի);

3) փափուկ ամրացման միջոցներ (բինտեր):

 1. Տրանսպորտային իմմոբիլիզացիա (անշարժացում) – ապահովում է հատուկ բեկակալներով (փայտից, կաշվից կամ մետաղից), ձեռքի տակ գտնվող նյութերից պատրաստված բեկակալներով (իմպրովիզացված է այն, ինչ կունենա), վիրակապերով (գիպսե կամ կտորե կամ բեկակալներով գիպսե, այսինքն՝ լոնգետներով): Տրանսպորտային բեկակալները բաժանվում են ամրացման (ֆիկսացիա) և ամրացման՝ ձգման հետ համատեղ: Տրանսպորտային իմմոբիլիզացիայի հիմնական կանոններն են՝ բեկակալը կամ այլ իմմոբիլիզացնող միջոցը պետք է ընդգրկի երկու (կամ – ոտքըի վրա – մինչև 3) մոտակա հոդեր, վերջույթների ու հոդերի միջինեֆիզիոլոգիական դիրքում, փռոցի հետ (բամբակյա, մառլյայե), դրանք պետք է կիրառվեն այն ժամանակ, թեթև և զգուշավոր ձգման ժամանակ: Իմմոբիլիզացիան չպետք է վատթարացնի տուժած մարմնի վիճակը – սեղմի նրան – մինչև գանգրենայի կամ ոսկրային բեկորներով մաշկի պերֆորացիայի գանգրացում:
 2. Բժշկական իմմոբիլիզացիա (անշարժացում). Փափուկ վիրակապեր (վիրակապեր՝ Դեզոյի, Վելպոյի, Շարաշենիձեի, 8-ձև՝ սրունքաթաթային հոդի վրա, բարանկանաձև՝ անրակի վրա): Գիպսե վիրակապեր (լոնգետներ – բեկակալներ), շրջանաձև վիրակապեր, օրորոցներ: Գիպսե վիրակապով և լոնգետով կարելի է վնասել (գանգրենա – անդամահատում կամ Ֆոլկմանի իշեմիկ կոնտրակտուրա), եթե դրանք պինդ դնել: Բժշկական բեկակալներ տարբեր նյութերից (բնածին հոդախախտում՝ Վոլկովի, Վիլենսկու, Պավլիկի ասպանդակ): Կորսետներ –– գիպսե, կաշվե, կտորե՝ թիթեղներով (մետաղից, պլաստմասսայից): Օրթեզներ –– պրոթեզա-օրթոպեդիկ ապրանքներ, որոնք պահում են մարմնի հատվածները անհրաժեշտ դիրքում կամ գրեթե ամբողջական անշարժության մեջ:

III. Ձգում. Մշտական –– կմախքային (ճաղով, կանթով); Գլիսսոնի հանգույցը (պարանոցի պաթոլոգիայի դեպքում); սոսնձային, հանովի (միայն մանժետային); ակնթարթային –– ձգում (հոդախախտումների, կոտրվածքների ուղղելու համար): Ձգումը օգտագործվում է տեղահանված հատվածները, կամ վզաողների, կամ կոտրվածքների ոսկրային բեկորները կարգավորելու և պահելու համար: Կմախքային ձգման ժամանակ ձգումը կատարվում է ուղղակիորեն ոսկորից; սոսնձայինի ժամանակ –– ոտքից, երբ ազդեցությունը փոխանցվում է մկաններին, այնուհետև ոսկորին (սոսնձայինը շատ արդյունավետ չէ), բեռը – ոչ ավելի, քան 5 կգ; մանժետայինի ժամանակ –– ազդրի ցցված էպիկոնդիլուսների կամ կոճերի ու ոտնաթաթերի, մանժետայինը` որպես հանգույց: Դրա դեպքում բեռները՝ 2-3 կգ և կարճաժամկետ –– մի քանի ժամ: Գլխից Գլիսսոնի հանգույցով ձգումը –– մանժետայինի տարատեսակն է, բայց այն հանովի չէ, ավելի ճիշտ` չպետք է լինի հանովի: Կմախքային քաշումը՝ սահմանային մեթոդ է կոնսերվատիվ և օպերատիվ մեթոդների միջև: Նրան պետք է վերաբերվել ասեպսիսի առավելագույն խստությամբ:

Օպերատիվ բուժում

 1. Օստեոսինթեզ –– ոսկրային բեկորների օպերատիվ միացում (համադրություն) տարբեր եղանակներով. 1) խորասուզվող օստեոսինթեզ (կամ ներքին). ա) ինտրամեդուլյար կամ բ) մակոսկրյա` թիթեղներով, մետաղալարերով, թելերով, բութակներով, շուղերով կամ գ) ներոսկրյա` պտուտակներով, շուղերով, գնդերիթներով, ձգանակներով: Վերջին մեթոդը է միջանկյալ դիրք է գրավում ինտրամեդուլյար ու մակոսկրյա մեթոդների միջև: 2) արտաօջախային (արտաքին), այսինքն. արտաքին ֆիկսացիայի սարքերով: Օստեոսինթեզի նշանակությունը՝ ոսկրերի անատոմիական ամբողջականության և վիրավորված վերջույթների վաղ գործառույթների վերականգնում: Ցանկացած օստեոսինթեզը պետք է առավելագույնի հասցնի բեկորների կայունությունը (հաստատություն), որպեսզի կոտրվածքը բուժվի առաջնային սերտաճումով: Որքան կայուն են բեկորները ամրացված, այնքան պակաս է անհրաժեշտություն առաջանում գիպսե վիրակապի միջոցով լրացուցիչ արտաքին ֆիկսումը:
 2. Օստեոտոմիա –– ոսկրերի օպերատիվ հատում, որը կատարվում է կորը ուղղելու կամ ոսկրերի կրճատման կամ երկարացման համար: Լինում է բաց կամ փակ:
 3. Ոսկորների փոխպատվաստում –– հյուսվածքների (ոսկոր) փոխպատվաստում՝ թերությունների կամ ոսկորների չսերտաճման դեպքում: Անձի սեփական ոսկորի փոխպատվաստումը, օրինակ՝ ազդրից ուսին, կոչվում է աուտոպլաստիկա, անձից այլ անձի` ալլոպլաստիկա, կենդանուց մարդուն` քսենոպլաստիկա: Ալլոհյուսվածքապատվաստները գործնականում վերցված է դիակից (մահից մինչեւ 6 ժամ հետո): Արհեստական ​​կապանի կամ հոդի իմպլանտացիան կոչվում է ներպրոթեզում:
 4. Ոսկորի մասնահատություն –– եզրային՝ մասնակի ուռուցքների դեպքում, հատվածավոր՝ ուռուցքների, օստեոմիելիտի դեպքում:

Լրացուցիչ բուժում.

Վերականգնողական բուժումը, որն իր մեջ ներառում է հետևյալ հիմնական տարրերը` կինեզիոթերապիա, ֆիզիոթերապիա (բալնեոթերապիա, էլեկտրաբուժություն, լազերային թերապիա, օքսիգենոբարաթերապիա), մեծ նշանակություն ունի տուժած օրգանի, վերջույթների և նույնիսկ ավելին, արագ վերականգնման գործում:

 1. Կինեզերապիան ներառում է` մերսում, բուժական վարժություններ, մեքենաբուժություն, աշխատաբուժություն:

2. Ֆիզիոթերապիա. ա) էլեկտրաբուժություն՝ ճառագայթ, դիադինամիկ, իոնոֆորեզ դեղամիջոցներով, ամպլիպուլս, ենթադրում է գալվանական կամ ֆարադային հոսանք՝ ուղղված մկաններին, դիաթերմիա –– ջերմային թերապիա, ԾԲՀ թերապիա –– ծայրահեղ բարձր հաճախականության հոսանքների ջերմային ազդեցություն խոր հյուսվածքների վրա; բ) ջերմային պրոցեդուրաներ՝ չոր –– տաքացված ավազ, չոր օդային լոգանքներ կարկասի տակ, խոնավ –– ցեխ, օզոկերիտ, պարաֆինային լոգանքներ: Բալնեոթերապիան իրականացվում է հիմնականում առողջարաններում; առավել արդյունավետ են ռադոնային և ծծմբաջրածնային լոգանքներ: Լազերային թերապիա –– վերաբերում է ֆիզիոթերապիային: Օրթոպեդիայի և վնասվածքաբանության մեջ օգտագործվում են ցածր ուժ ունեցող լազերներ` մինչև 35 մլ վտ` կարմիր, կապույտ, կանաչ լույս կամ անգույն, շարունակական գործողությամբ: