Djagaryan-Hasmik

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն — Ճաղարյան Հասմիկ Գուրգենի

Մասնագիտություն — լոգոպեդիա

Աշխատանքի վայրը, զբացեղրած պաշտոնը — Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի «ԱլտՄեդ» վերականգնողական և ավանդական բժշկության կենտրոն, լոգոպեդ-դեֆեկտոլոգ

 • Ինդեքս` 0052
 • Քաղաք` Երևան, Քանաքեռ.
 • Փողոց` Ե. Հասրաթյան փող.
 • Շենք` համար 9.
ԼԵԶՈՒՆԵՐ կարդալ խոսել գրել
Հայերեն լավ լավ լավ
Ռուսերեն լավ լավ լավ
Անգլերեն բավարար բավարար բավարար

 

Համակարգչային գիտելիքներ` «Microsoft Office» Փաթեթ, Internet

Ծննդյան վայրը` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան:

Ծննդյան տարին` 1950 թ.

Բարձրագույն կրթություն (ուսումնական հաստատությունը, տարիները)՝

 • Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչ, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 1969 – 1973թթ.
 • Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, դեֆեկտոլոգիական ֆակուլտետ, լոգոպեդ-դեֆեկտոլոգ, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 1984-1989թթ.

Հետբուհական կրթություն (ուսումնական հաստատությունը, տարիները)՝

 • «Բիոտեխնիկական և բժշկական ապարատներ և համակարգեր ԿՀԿ-ի (Կենսաբանական հետադարձ կապ) օգտագործմամբ» կատարելագործման ցիկլ, «ԿՀԿ-ի ինստիտուտ», Ռուսաստանի Դաշնություն Սանկտ-Պետերբուրգ, 2008 թ.
 • Լոգոպեդական մերսման կատարելագործման դասընթաց, «ԿՀԿ-ի ինստիտուտ», Ռուսաստանի Դաշնություն, Սանկտ-Պետերբուրգ, 2008 թ.

Աշխատանքային գործունեություն (հաստատությունը, տարիները)՝

 • Երևանի քաղաքային մանկական պոլիկլինիկա 3, լոգոպեդ, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 1974-1982 թթ.
 • Երևանի քաղաքային մանկական հիվանդանոց 3, լոգոպեդ, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 1982-1989 թթ.
 • Հանրապետական մանկական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 1989 – 2003 թթ.
 • «Մեդսիստ» բժշկական կենտրոն, լոգոպեդ, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 2008-2010 թթ.
 • Վլադիմիր Ավագյանի անվ. Բժշկական կենտրոն, լոգոպեդ, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 2010-2011 թթ.
 • ՀՀ առողջապահության նախարարության ակադ. Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվ. Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Ավանդական եւ այլընտրանքային բժշկության կենտրոն, լոգոպեդ, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 2011-2012 թթ.
 • Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի «ԱլտՄեդ» վերականգնողական և ավանդական բժշկության կենտրոն, լոգոպեդ, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 2012  թ. – մինչև այսօր:

Գործունեության ոլորտը՝

 • Լոգոպեդիա ԿՀԿ-ի մեթոդի կիրառմամբ (Կենսաբանական հետադարձ կապ)՝

— խոսքի խանգարումների բուժում (կակազում, լոգոնեվրոզներ, աֆազիա, դիզարտրիա, ալալիա, դիսլալիա, ռինոլալիա);

— ձայնի խանգարումների բուժում (աֆոնիա, դիսֆոնիա, ռինոֆոնիա, պարեզների ու կոկորդի կաթվածի հիման վրա ֆոնացիայի խանգարումներ);

— ընթերցանության ու գրելու խանգարումների բուժում (դիսլեկսիա ու դիսգրաֆիա);

— երեխաների հոգեբանա-մանկավարժական նախապատրաստում դպրոցին (պաշտպանություն առաջնային սթրեսից):

Մանկավարժական գործունեության ոլորտը՝

 • Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, դեֆեկտոլոգիական ֆակուլտետ, «Լոգոպեդիայի հիմունքներ» գործնական դասընթաց, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան

Անդամակցությունը կազմակերպություններում և ասոցիացիաներում՝

 • Ռուսաստանի ԿՀԿ-ի ասոցիացիա (Կենսաբանական հետադարձ կապ):