Vardanyan-Lusine

Ազգանուն, անուն, հայրանուն — Վարդանյան Լուսինե Շոթայի

Մասնագիտություն — ռեֆլեքսոթերապիա

Գիտական աստիճան — բժշկական գիտությունների թեկնածու

Կոչում — դոցենտ

Աշխատանքի վայրը, զբացեղրած պաշտոնը — Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի «ԱլտՄեդ» վերականգնողական և ավանդական բժշկության կլինիկա, բժիշկ-ռեֆլեքսոթերապևտ

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

 • Հեռ/ֆաքս — (+374) 91-70-42-70
 • Էլ. Փոստ — vluso@mail.ru
 • Պաշտոնական վեբկայք — www.altmed.am
 • Skype: vluso80
 • Facebook: Lusine Vardanyan
 • Ինդեքս` 0052.
 • Քաղաք` Երևան, Քանաքեռ.
 • Փողոց` Ե. Հասրաթյան փող.
 • Շենք` համար 9.
ԼԵԶՈՒՆԵՐ

կարդալ

խոսել գրել
Հայերեն

լավ

լավ լավ

Ռուսերեն

լավ լավ

լավ

Անգլերեն

բավարար բավարար

բավարար

Համակարգչային հմտություններ — «Microsoft Office» Փաթեթ, Internet

Ծննդյան վայրը — Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան:

Ծննդյան թիվը – 1980 թ.

Բարձրագույն կրթություն (ուսումնական հաստատությունը, տարիները)՝

 • ՀՀ Առողջապահության նախարարություն Մխիթար Հերացու անվ. Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետ, «բուժական գործ», (ք. Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն), 1995 — 2001 թթ.

Հետբուհական կրթություն (ուսումնական հաստատությունը, տարիները)՝

 • ՀՀ առողջապահության նախարարության ակադ. Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվ. Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Ավանդական և այլընտրանքային բժշկության ամբիոն, կլինիկական օրդինատուրա «Ռեֆլեքսոթերապիա» մասնագիտությամբ, բժիշկ- ռեֆլեքսոթերապևտ, Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 2001 — 2002 թթ.
 • «Իմեդիս» Ինտելեկտուալ բժշկական համակարգերի կենտրոն, որակավորման բարձրացման դասընթաց «Էլեկտրապունկտուրային ախտորոշում Ռ. Ֆոլլի մեթոդով», Ռուսաստանի Դաշնություն, ք. Մոսկվա, 2003 թ.
 • Հայաստանի I միջազգային բժշկական համագումար, Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 2003 թ.
 • Պեկինի ավանդական չինական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ, սեմինար «Մենեջմենթ ավանդական չինական բժշկության մեջ զարգացող երկրների առողջապահության կազմակերպիչների համար» (Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն, ք. Պեկին), 2007 թ.
 • ՀՀ առողջապահության նախարարության ակադ. Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվ. Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Ավանդական և այլընտրանքային բժշկության կենտրոն, «Դիագնոստիկա Ռիոդորակույի մեթոդով» թրենինգ, Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 2012 թ.
 • ՀՀ առողջապահության նախարարության ակադ. Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվ. Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Ավանդական և այլընտրանքային բժշկության կենտրոն, «Ասեղնաբուժություն» կատարելագործում, Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 2012 թ.
 • Միջազգային գիտա-գործնական սեմինար «Ավանդական չինական բժշկության գաղտնիքները», Ավանդական ու այլընտրանքային բժշկության մասնագետների Հայկական ասոցիացիա և Վ. Բրյուսովի անվ. պետական համալսարանի (ԲՊՀ) Կոնֆուցիուսի ինստիտուտ, Երևան, 2016.
 • Միջազգային գիտա-գործնական սեմինար «Դեմքի կոսմետիկ ակուպունկտուրայի հիմունքները», Ավանդական ու այլընտրանքային բժշկության մասնագետների Հայկական ասոցիացիա և «Angela Achikgiozian-Pinto Clinic» (USA), Երևան, 2017.
 • Միջազգային գիտա-գործնական սեմինար «Ավանդական չինական բժշկության գաղտնիքները-2», Ավանդական ու այլընտրանքային բժշկության մասնագետների Հայկական ասոցիացիա և Վ. Բրյուսովի անվ. պետական համալսարանի (ԲՊՀ) Կոնֆուցիուսի ինստիտուտ, Երևան, 2017.
 • Միջազգային գիտա-գործնական սեմինար «Ավանդական չինական բժշկության գաղտնիքները», Ավանդական ու այլընտրանքային բժշկության մասնագետների Հայկական ասոցիացիա և «Doctor Maya Clinic» (USA), Երևան, 2018.

Աշխատանքային գործունեություն (հաստատությունը, տարիները)՝

 • Հանրապետական Ուռուցքաբանական դիսպանսեր, 2002-2004 թթ.
 • ՀՀ առողջապահության նախարարության ակադ. Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվ. Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Ավանդական և այլընտրանքային բժշկության ամբիոն, (լաբորանտ, ասիստենտ, դոցենտ), 2002-2012 թթ.
 • Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի «ԱլտՄեդ» վերականգնողական և ավանդական բժշկության կլինիկա, բժիշկ-ռեֆլեքսոթերապևտ, 2012թ. — առ այսօր:

Գործունեության ոլորտը՝

Ռեֆլեքսոթերապիա (Էլեկտրապունկտուրային ախտորոշում և դեղորայքային թեստավորում Ռ. Ֆոլլի մեթոդով, Վեգետատիվ-ռեզոնանսային թեստավորում, Բիոռեզոնանսային թերապիա).

Մանկավարժական գործունեության ոլորտը՝

 • ՀՀ առողջապահության նախարարության ակադ. Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվ. Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Ավանդական և այլընտրանքային բժշկության ամբիոն, «Ռեֆլեքսոթերապիայի հիմունքները Ռ. Ֆոլլի մեթոդով».
 • Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական ​​բժշկական համալսարանի Այլընտրանքային բժշկության դասընթաց, «Ռեֆլեքսոթերապիայի հիմունքները Ռ. Ֆոլլի մեթոդով».

Գիտական առաջնային հետաքրքրությունները (առավելագույնը՝ 3)՝

 • Ֆոլիկուլային կիստաների բուժումը ռեֆլեքսոթերապիայի մեթոդներով.

Հիմնական գիտական աշխատություններ (առավելագունյը՝ 10)՝

 1. Авакян М.Н., Матевосян Г.К., Варданян Л.Ш. «Инструментальные методы электро­­пунктурной рефлек­со­диаг­ностики». Учебно-методическое по­со­бие, Ереван, НИЗ МЗ РА, 2007г.
 2. Авакян М.Н., Матевосян Г.К., Авакян В.М., Варданян Л.Ш., Сагинян А.Р. «Аурикулярная акупунктура». Учебно-методическое по­со­бие, Ереван, НИЗ МЗ РА, 2008г.
 3. Авакян М.Н., Матевосян Г.К., Авакян В.М., Варданян Л.Ш., Сагинян А.Р. «Су Джок терапия». Учебно-методическое по­со­бие, Ереван, НИЗ МЗ РА, 2008г.
 4. Авакян М.Н., Антонян Ф.Х., Варданян Л.Ш. «Электропунктурная диагностика по методу Р. Фолля». Учебно-методическое по­со­бие, Ереван, НИЗ МЗ РА, 2008г.
 5. Авакян М.Н., Матевосян Г.К., Авакян В.М., Варданян Л.Ш., Кочинян С.Г., Нахапетян А.С., Сагинян А.Р. «Чжэнь-цзю терапия». Учебно-методическое по­со­бие, Ереван, НИЗ МЗ РА, 2008г.
 6. Avagyan M.N., Madoev A.N., Avagyan V.M., Vardanyan L.Sh. «Projection zones of internal organ of abdominal cavity on scalp». International Congress in Me­dical Acupuncture // Thessaloniki, Greece. May 29-31, 2009.
 7. Avagyan M.N., Gevorgyan V.A., Gevorgyan A.M., Avagyan V.M., Vardanyan L.Sh. «System-consultant of doctor of traditional Chinese medicine on the basis of dynamic search strategies of clinical precedent». International Congress in Me­dical Acupuncture // Thessaloniki, Greece. May 29-31, 2009.
 8. Авакян М.Н., Авакян В.М., Варданян Л.Ш. «Народная медицина — ценность, достойная научного до­ка­за­тельст­ва». Научно-медицинский жур­нал НИЗ МЗ РА, №2, 2009г.
 9. Авакян М.Н., Саркисян Р.Ш., Карамян Г.Г., Саркисян В.Р., Авакян В.М., Варданян Л.Ш. «Дистанционная оценка физио­ло­гического состояния организма». Рефлексология // Науч­но-практический журнал (Россия), 2009, №1-2 (21-22).

Անդամակցությունը կազմակերպություններում և ասոցիացիաներում՝

 • Ավանդական և այլընտրանքային բժշկության մասնագետների Հայկական ասոցիացիա: