Gagik

Ազգանուն, անուն, հայրանուն — Եգանյան Գագիկ Ազատի

Մասնագիտություն — ներքին հիվանդություններ, գաստրոէնտերոլոգիա

Գիտական աստիճան՝ բժշկական գիտությունների դոկտոր

Կոչում՝ պրոֆեսոր

Աշխատանքի վայրը, զբացեղրած պաշտոնը.

 • Մ․ Հերացու անվ․Երևանի Պետական Բժշկական համալսարանի (ԵրՊԲՀ) Ներքին հիվանդությունների Պրոպեդևտիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր.
 • ԱլտՄեդ» վերականգնողական, կանխարգելիչ և ավանդական բժշկության ԲԿ (Բժշկական Կենտրոն), բժիշկ-գաստրոէնտերոլոգ

Լեզուներ՝ հայերեն (լավ), ռուսերեն (լավ), անգլերեն (լավ)

Լեզու ընթերցել բանավոր գրավոր
Հայերեն + + +
Ռուսերեն + + +
Անգլերեն +

Ինդեքս0033

Քաղաք` ՀՀ, Երևան, Արաբկիր.

Փողոց` Հակոբ Հակոբյան փող.

Շենք` համար 3/15.

Համակարգչային հմտություններ — «Microsoft Office» Փաթեթ, Internet

ԼԵԶՈՒՆԵՐ

կարդալ

խոսել

գրել

Հայերեն

լավ

լավ

լավ

Ռուսերեն

լավ

լավ

լավ

Անգլերեն

բավարար

բավարար

բավարար

Ծննդյան վայրը — Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան:

Ծննդյան թիվը – 1951 թ.

Բարձրագույն կրթություն (ուսումնական հաստատությունը, տարիները)

 • Երևանի Պետական Բժշկական Ինստիտուտ, բուժական ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ (Լ. Օրբելու անվան  կրթաթոշակ), Երևան, (ՀՀ), 1968-1974 թթ.

Հետբուհական կրթություն (ուսումնական հաստատությունը, տարիները)

 • Մոսկվայի 1-ի ԼՇԲԻ նպատակային ասպիրանտուրա «Ներքին հիվանդությունների իմունոմորֆոլոգիա» մասնագիտությամբ, Մոսկվա (ՌԴ), 1974-1977 թթ.
 • 8-րդ Սլավյանո-Բալթյան միջազգային գաստրոէնտերոլոգիական ֆորում, Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան, Մոսկվա (ՌԴ), 2006 թ.
 • Միջազգային գիտաժողով  «Աղիքային բակտերիաները և աղիների բորբոքային հիվանդությունները», Ծաղկաձոր (ՀՀ), 2008 թ.
 • Նյարդաբանների միջազգային ֆորում, Երևան, (ՀՀ), 2008 թ.
 • Ռուսաստանի ազգային կոնգրես «Մարդ և դեղորայք» թեմայով, Մոսկվա (ՌԴ), 2009 թ.
 • Միջազգային գիտաժողով  «Բժշկական վերականգման ժամանակակից ասպեկտները» թեմայով, Երևան, (ՀՀ), 2009 թ.
 • Միջազգային գիտաժողով «Պրեբիոտիկներ և պրոբիոտիկներ» թեմայով, Կոշիցա, Սլովակիա, 2011 թ.
 • Միջազգային գիտաժողով «Համագործակցություն և գործընկերություն հեպատոլոգիայի հարձերի շուրջ», Հրոմ, Իտալիա, 2011 թ.
 • Միջազգային գիտաժողով «Համագործակցություն և գործընկերություն հեպատոլոգիայի հարձերի շուրջ», Վիեննա, Ավստրիա, 2012 թ.
 • Միջազգային գիտաժողով «Համագործակցություն և գործընկերություն հեպատոլոգիայի հարձերի շուրջ», Աթենք, Հունաստան, 2013 թ.
 • Վարակաբանների Եվրասիական Ընկերության Միջազգային գիտաժողով, Եկատերինբուրգ (ՌԴ), 2014 թ.
 • Դեղաբանների միջազգային գիտաժողով, Երևան (ՀՀ), 2019 թ.

Աշխատանքային գործունեություն (հաստատությունը, տարիները)

 • Երևանի Բժիշկների Վերապատրաստման Պետական Ինստիտուտի ԿԳԼ, կրտսեր գիտաշխատող, Երևան (ՀՀ), 1977- 1980 թթ.
 • Մ․ Հերացու անվ․Երևանի Պետական Բժշկական համալսարանի (ԵրՊԲՀ) ֆակուլտետային թերապիայի ամբիոնի ավագ գիտաշխատող, Երևան (ՀՀ), 1980-1991թթ.:
 • ԵՊԲԻ-ի Ներքին հիվանդությունների թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ, Երևան (ՀՀ), 1991-1992 թթ.
 • ԵՊԲԻ-ի Ներքին հիվանդությունների թիվ ամբիոնի, դոցենտ և ԵՊԲԻ-ի գիտական քարտուղար, Երևան (ՀՀ), 1992-1993 թթ.
 • ԵՊԲԻ-ի Ներքին հիվանդությունների թիվ ամբիոնի պրոֆեսոր, Երևան (ՀՀ), 1993-1996 թթ.
 • ԵՊԲԻ-ի Ներքին հիվանդությունների թիվ 1 ամբիոնի վարիչ, 1996-1997 թթ.
 • ԵՊԲԻ-ի Թերապիա թիվ 1 ամբիոնի պրոֆեսոր, Երևան (ՀՀ), 1997-2011 թթ.
 • ԵՊԲՀ-ի 1-ի կլինիկական հիվանդանոցի թերապևտիկ կլինիկայի ղեկավար, Երևան (ՀՀ), 2010-2011 թթ.
 • ԵՊԲԻ-ի Թերապիայի թիվ 2 ամբիոնի վարիչ, Երևան (ՀՀ),  2011 թ.
 • ԵՊԲԻ-ի Թերապիայի թիվ 2 ամբիոնի պրոֆեսոր, Երևան (ՀՀ), 2012 թ.- 2016-թ.
 • ԵՊԲԻ-ի Ներքին հիվանդությունների Պրոպեդևտիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, Երևան (ՀՀ), 2016-թ-ից — առ այսօր:
 • ԱլտՄեդ» վերականգնողական, կանխարգելիչ և ավանդական բժշկության ԲԿ (Բժշկական Կենտրոն), բժիշկ-գաստրոէնտերոլոգ, Երևան (ՀՀ), 2021-թ. — առ այսօր:

Գործունեության ոլորտը՝

 • Թերապևտիկ և գաստրոէնտերոլոգիական բաժամունքներում հիվանդների խորհրդատվություններ՝ Երևանի 1-ի, 6-րդ, 8-րդ քաղաքային հիվանդանոցներում և «Արմենիա» ու «Էրեբունի» Բշկական Կենտրոններում, Երևան (ՀՀ), 1980 թ-ից — առ այսօր.
 • ՀՀ ԱՆ գլխավոր թերապևտ, 1996-1998 և 2004-2013 թթ․
 • ՀՀ Հանրապետական  բժշկական  փորձաքննությունների կենտրոում, դատաբժշկական փորձագետ թերապիայի գծով, 2004-ից — առ այսօր։

Մանկավարժական գործունեության ոլորտը.

 • Դասավանդում ԵրՊԲՀ-ում ուսանողներին, նաև բժիշկների համար սեմինարների և դասախոսությունների անցկացում տարբեր գաստտրոէնտերոլոգիական և ներքին այլ օրգանների հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման հարձերի շուրջ, 1980-ից առ այսօր։

Գիտական առաջնային հետաքրքրությունները (առավելագույնը՝ 3).

 • Գաստրոէնտերոլոգիա,
 • Հեպատոլոգիա
 • Պարբերական հիվանդություն

Հիմնական գիտական աշխատություններ (առավելագունյը՝ 10).

 1. Еганян Г.А., Арутюнян В.М. «Гастроэнтерологические аспекты периодической болезни» (монография), 2000. 160 стр.
 2. Еганян Г.А., Инджигулян К. Г. «Побочное влияние эрадикационной терапии на эубиоциноз желудочно-кишечного тракта при лечении язвенной болезни, ассоцированной хеликобактериозом», Научно-медицинский журнал НИЗ МЗ РА, 2010, №2, 62-68.
 3. Еганян Г.А., Инджигулян К. «Целесообразность использования пробиотиков при лечении язвенной болезни, ассоциированной с хеликобактериозом». Научно-медицинский журнал НИЗ МЗ РА, 2010, №2, 51-60.
 4. Yeganyan G.A. The effect of Lactobacillus Acidophilus and Bismuth Subcitrate Tripotassium combination in Helicobacter Pylori infection International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics, 14-16 June 2011, Kosice, Slovakia, p. 126.
 5. Еганян Г.А., Амбарцумян С.В. «Новый диагностический метод выявления амилоида и его значение для ранней клинической диагностики амилоидоза при периодической болезни, «Клиническая и экспериментальная патология» Ж. МЗ Украины, Буковинский медицинский университете, 2012, Т. Х1, №3 (41), Ч.1, стр.56-58.
 6. Եգանյան Գ․Ա․, Համբարձումյան Ս.Վ․ «Արյան բջիջներում A ամլոիդային ֆիբրիլյար սպիտակուցի բաղադրամասի հայտնաբերման գյուտ»: Գյուտի արտոնագիր, № 2876, 21.05. 2014:
 7. Еганян Г.А., Фазылов В.Х., Ситников И.Г., Шевченко С.Б. и др. «Влияние противовирусной терапии на частоту развития бактериальных осложнений и назначение антибактериальных препаратов с ОРВИ и гриппом (результаты международного когортного наблюдательного исследования)», АНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПИЯ, 2016, 61; 11—12 стр.3-11.
 8. Еганян Г.А., Фазылов В.Х., Силина Е.В., Ситников И.Г., Шевченко С.Б. и др. «Влияние сроков начала терапии острой респираторной вирусной инфекции и гриппа на динамику клинических симптомов и исход заболевания (результаты международного когортного наблюдательного исследования)», Клиническая медицина, 2017; 95. (7); стр. 634-641.
 9. Еганян Г.А., Шевченко С.Б., Гроппа Л.Г., Корсантия Б.М. «Анализ лекарственной терапии ОРВИ и гриппа и удовлетворенность ею пациентами: результаты когортного международного наблюдательного исследования FLU-EE» Лечащий врач, 2017, №7, 1-8.

Նվաճումներ.

 • Մոսկվայի 1–ի Բժշկական Ինստիտուտի մասնագիտացված խորհուրդ, թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, Մոսկվա (ՌԴ),1978 թ.
 • Մոսկվայի 1–ի Բժշկական Ինստիտուտի մասնագիտացված խորհուրդ, դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն, բժշկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան, Մոսկվա (ՌԴ),1992 թ.
 • ՀՀ ԲՈՀ, պրոֆեսորի կոչում, 2006 թ.
 • Պարբերական հիվանդությանը նվիրված ԵՊԲՀ-ի գիտական ֆինանսավորվող բազային և թեմատիկ ծրագրերի կոորդինատոր, 2007-2013 թթ.
 • «Գրիպի և սուր շնչառական վիրուսային այլ վարակների բուժումը ռուտին կլինիկական պրակտիկայում» (կարճ անվանումը՝ FLU-EE) ծրագրի գիտական կոորդինատոր Հայաստանում, 2013-2015 թթ.
 • Միջազգային գիտաժողովներում գիտական զեկույցներ ելույթներ Սանկտ Պետերբուրգում (2006), Կոշիցայում (Սլովակիա, 2011)    Եկատերինբուրգում (ՌՖ, 2014), Կիշենյովում (Մոլդովա, 2016)  Երևանում (2017, 2018):
 • 185 տպագիր գիտական աշխատանքների, որոնց թվում 2 մենագրությունների, 1 գյուտի և 5 ռացիոնալիզատորական առաջարկությունների հեղինակ:

Անդամակցությունը կազմակերպություններում և ասոցիացիաներում.

 • ՀՀ թերապևտների ասոցիացիայի վարչության անդամ, 2000- 2012 թթ.
 • Ռուսաստանի ֆեդերացիայի գաստրոէնտերոլոգների ասոցիացիայի անդամ, 2010 թ. -ից առ այսօր.
 • ՀՀ գաստրոէնտերոլոգների ասոցիացիայի վարչության անդամ, 2012-թ-ից -ից առ այսօր.
 • ԵրՊԲՀ-ի Գիտական աշխատանքների էթիկայի հանձնաժողովի անդամ, 2010-ից առ այսօր:

Պարգևներ և կոչումներ.

 • Մ.Հերացու անվ. ԵՊԲՀ պատվոգիր երկարատև և բարեխիղճ աշխատանքի համար, 2000 թ.
 • Մ.Հերացու անվ ԵՊԲՀ-ի «ոսկե մեդալ», 2005 թ.
 • Մ.Հերացու անվ ԵՊԲՀ-ի «Ոսկե կրծքանշան», 2010 թ.
 • Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի կողմից ժամացույց, 2014 թ.

Հասարակական գործունեությունը.

 • Դատաբժշկական փորձագետ թերապիայի գծով ՀՀ Հանրապետական  բժշկական  փորձքննությունների կենտրոում հասարակական հիմունքներով, 2004-ից — առ այսօր։

Հոբբի.

Երաժշտություն, պար։