Abramyan-Astxik

 

Фамилия, Имя, Отчество: Абрамян Астхик Генриховна

Специальность: гастроэнтерология

 

Место работы, должность: Клиника восстановительной и традиционной медицины «АльтМед» Института хирургии Микаелян, врач-невропатолог, врач-гастроэнтеролог

Языки: Армянский, Русский, Английский

 • Телефон/факс: (+374) 91 31 90 12
 • Электронная почта: ast.abr@rambler.ru
 • Официальный сайт: www.atlmed.am
 • Skype:
 • Facebook: Astghik Abrahamyan

Индекс: 0052

Город: Ереван, Канакер

Улица: ул. Асратяна

Номер дома: 9

Компьютерные навыки: Пакет “Microsoft Office”, Internet

Место рождения: Республика Армения, Ереван

Год рождения: 1963г.

Дипломное образование (учреждения и годы):

 • Ереванский институт традиционной медицины, врач общей практики, 1991 – 1997 гг.

Последипломное образование (учреждения и годы):

 • Национальный Институт Здравоохранения им. С.Х.Авдалбекяна МЗ РА, кафедра терапии, клиническая ординатура по гастроэнтерологии, 2000 – 2002 гг.
 • Национальный Институт Здравоохранения им. С.Х.Авдалбекяна МЗ РА, кафедра инфекционных болезней, курс усовершенствования «Вирусные гепатиты», 2005 г.
 • Национальный Институт Здравоохранения им. С.Х.Авдалбекяна МЗ РА, Школа молодых ученых, 2006-2007 гг.
 • Национальный Институт Здравоохранения им. С.Х.Авдалбекяна МЗ РА, кафедра терапии, курс усовершенствования «Основы профилактической медицины», 2007 г.
 • Национальный Институт Здравоохранения им. С.Х.Авдалбекяна МЗ РА, кафедра терапии, курс усовершенствования «Заболевания пищеварительной системы», 2007 г.
 • Китайский Инситут китайской материа медика, Китайская Академия китайских медицинских наук, семинар «Лекарственные травы», Китай, Пекин, 2009 г.
 • 1-я международная конференция Армянского гапатологического форума, Ереван, 2011 г.
 • Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци, кафедра узких терапевтических специальностей, курс усовершенствования «Современные взгляды болезней системы пищеварения», 2012 г.
 • 2-я международная конференция Армянского гапатологического форума, Ереван, 2013 г.
 • Первая транскавказская международная конференция по заболеваниям печени, Грузия, Тбилиси, 2014 г.
 • ФГБУ «Государственный научный центр колопроктологии» МЗ России по программе тематического усовершенствования «Диагностика и лечение воспалительных и функциональных заболеваний кишечника», Россия, Москва, 2014 г.

Трудовая  деятельность (учреждения и годы):

 • Университет традиционной медицины, кафедра традиционной медицины, ассистент, 1997 г. – по настоящее время.
 • Национальный Институт Здравоохранения им. С.Х.Авдалбекяна МЗ РА, кафедра традиционной и альтернативной медицины, ассистент, 2003 – 2012гг.
 • Клиника восстановительной и традиционной медицины «АльтМед» ЗАО Института хирургии Микаелян, врач-гастроэнтеролог, 2012г. – по настоящее время

Сфера практической  деятельности:

 • Гастроэнтерология- заболевания желудка: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, хронический гастрит и др.;- заболевания печени, желчных путей и поджелудочной железы: хронический холецистит, хронический гепатит, хронический панкреатит и др.;- заболевания кишечника: функциональные и воспалительные заболевания кишечника, избыточный бактериальный рост, гельминтозы, запоры, геморрой и др.
 • Фитотерапия
 • Апитерапия
 • Ароматерапия

Сфера  педагогической  деятельности:

 • Национальный Институт Здравоохранения им. С.Х.Авдалбекяна МЗ РА, кафедра традиционной и альтернативной медицины, «Основы фитотерапии».
 • Ереванский университет традиционной медицины, кафедра традиционной медицины: «Основы фитотерапии», «Основы фитотерапии», «Основы фитотерапии».
 • Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци, курс альтернативной медицины: «Основы фитотерапии»

Приоритеты  научных  интересов (максимум 3):

 • Сахарный диабет, инсулинорезистентность и Helikobacter pilori.
 • Воспалительные заболевания кишечника.
 • Воспалительные заболевания кишечника.

Основные  научные  труды (максимум 10):

 1. Հովակիմյան Յու. Տ., Աբրահամյան Ա. Հ. – Դեմպինգ սինդրոմի ֆիտոթերապևտիկ բուժման սկզբունքային մոտեցումները։ Երևանի Ավանդական բժշկության ինստիտուտ, Ավանդական բժշկության հիմնահարցերը, 1995թ.։
 2. Մինասյան Է. Մ., Աբրահամյան Ա. Հ. – Խոցային հիվանդության հետվիրահատական բարդությունների ֆիտոթերապևտիկ բուժման կենսառեզոնանսային մոտեցում։ Երևանի Ավանդական բժշկության ինստիտուտ, Ինտեգրատիվ բժշկության միջազգային ակադեմիա, ՀՀ ԱՆ կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ, I գիտա-գործնական կոնֆերանս «Ինտեգրատիվ բժշկություն. սկզբունքները, հիմնահարցերը և հեռանկարները, 1997թ.։
 3. Աբրահամյան Ա. Հ., Վանունի Թ. Ե. – Ֆիտոթերապիայի կիրառումը որպես միզաքարային հիվանդության բուժման արդյունավետ այլընտրանք: Երևանի Ավանդական բժշկության ինստիտուտ. ՀՀ թերապևտ-ինտերնիստների ասոցիացիա, 2003, էջ  9, Ինտեգրատիվ բժշկություն:
 4. Փաշինյան Ն. Է, Նանիջանյան Լ. Օ., Աբրահամյան Ա. Հ. – Ճիճվակրությամբ հիվանդների հաստ աղու դիսբիոզի առանձնահատկությունները: ԱԱԻ ներքին հիվանդությունների ամբիոն. «Մարդու առողջությունը» միջազգային մասնակցությամբ ազգային գիտաբժշկական կոնգրեսի նյութերի ժողովածու, 2004թ.։
 5. Աբրահամյան Ա. Հ., Վարդանյան Լ. Շ., Ավագյան Վ. Ն. – Պարազիտների հայտնաբերման  սկրինինգային մեթոդ վեգետատիվ ռեզոնանսային տեստավորման միջոցով։ «Մարդու առողջությունը» ՀՀ¬ ԱՆ ԱԱԻ 50-ամյա կին նվիրված Ազգային գիտական կոնգրեսի հոբելյանական նյութերի ժողովածու: 2008 թ.։
 6. Աբրահամյան Ա. Հ. – Ճիճվակրության բուժման արդյունավետոության բարձրացումը և ստամոքսաղիքային համակարգի ֆունկցիոնալ վիճակի բարելավումը ֆիտոթերապևտիկ միջոցների կիրառման դեպքում: ՀՀ Ավանդական բժշկության համալսարան, «Ժամանակակից և ավանդական բժշկության ինտեգրման սկզբունքները, հիմնահարցերը  և հեռանկարները» III միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս, 2009, էջ 50:

Членство в организациях и ассоциациях:

 • Армянская ассоциация специалистов традиционной и альтернативной медицины
 • Армянская ассоциация гастроэнтерологии