Ալտմեդ բժշկական կենտրոնում անցկացվում են բարձր տեղեկատվական ախտորոշիչ մեթոդներ Արևմտյան գիտության ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ:
Դենսիտոմետրիա — օստեոպորոզի ախտորոշման «ոսկե ստանդարտ» իրականացվում է մարմնի կոմպոզիցիոն բաղադրության խախտման ախտորոշում (ոսկրային հյուսվածքի խտության որոշում) օստեոդենսիտոմետրիայի ռենտգենաբանական մեթոդով (օստեոպորոզի ախտորոշման, բուժման արդյունավետության և կոտրվածքների կանխարգելման «ոսկե ստանդարտ» է ընդունվում) ֆրանսիական «DMS» ֆիրմայի Հայաստանում միակ «STRATOS» նորագույն սարքավորման շնորհիվ՝ երկէներգետիկ բազմասայթային օստեոդենսիտոմետրի միջոցով, որը ստեղծված է «DЕXA» (Dual-Energy X-ray Absorptiometry) տեխնոլոգիայով՝ «full body (ամբողջ մարմին)» ծրագրով:
C13 ուրեազային շնչառական թեստ — հելիկոբակտերիոզի (ստամոքսի վարակ Helicobacter pylori մանր է) ախտորոշման «Ոսկե ստանդարտ» C13 ուրեազային Շնչառական Թեստը (ՈւՇԹ) ունի զգայունության (100%), ստույգության (98,5%) և ուրույնության (100%) բարձր մակարդակ, որը թույլ է տալիս տալ հիվանդի Helicobacter pylori (Hp) բակտերիայի վարակման քանակական գնահատականը մինչ բուժումը, բուժումի ընթացքում և բուժումից հետո, այսինքն՝ դատել թերապիայի արդյունավետության մասին: Սա միակ թեստն է, որը թույլ է տալիս որոշել ոչ միայն Hp բակտերիաների առկայությունը, այլ նաև նրանց քանակությունը: Այս ախտորոշիչ մեթոդը օգտագործվում է որպես ստամոքսի ու տասներկումատնյա աղիքի խոցով հիվանդների բուժման արդյունավետության վերահսկման, ինչպես նաև ստամոքս-աղիքային տրակտի համալիր ուսումնասիրության դեպքում հետևյալ ախտանշանների ժամանակ՝ անհանգստություն և ցավ որովայնի վերին հատվածում, վքնածություն, այրոց, բղկոց, սրտխառնոց, փսխում, տհաճ հոտբերանից, դեֆեկացիայի խանգարում, քաշի կորուստ, ռոզացեա (վարդագույն կորյակներ դեմքի վրա):
Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա — ծայրամասային նյարդերի և մկանների ֆունկցիոնալ և կառուցվածքային վիճակի ախտորոշում (թույլ է տալիս հայտնաբերել ողնուղեղի նյարդարմատների, ծայրամասային նյարդերի և նյարդային միահուսումների, մկանների և նյարդամկանային փոխոնցման խամգարումներ) գրանցման և բիոպոտենցիալներով առաջացած ցուցանիշների վերլուծության հիման վրա (ընդգրկելով H-ռեֆլեքսի և F-ալիքի հետազոտությունը) խթանող էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիայի մեթոդի և ասեղային միոգրաֆիայի օգնությամբ «Neuropack Σ MEB-5508A» ֆիրմայի (Nihon Kohden, Japan) и «Neurocare B-34» (Shanghai Peak Health Biotechnology, China) ապարատի վրա:
Հիվանդի ֆիզիկական զարգացման հետազոտություն
— մկանների, ֆասցիաների, ջլերի, կապանների պաթոլոգիական փոփոխություների աստիճանի որոշումը միոֆասցիալ ախտորոշման մեթոդով:
— մարմնակազմության տեսակի, մկանային զարգացվածության աստիճանի, ոչ օպտիմալ շարժողական ստերիոտիպ և ստորին վերջույթների երկարության հետազոտության որոշում անթրոպոմետրիայի մեթոդով(մարդու մարմնի և հատվածների, զանգվածի (քաշի) մկանային ուժի չափում):
— հարթաթաթության տեսակի և ոտնաթաթի ռեսորային ֆունցիաների հայտնաբերում պլանտագրոֆիայի օգնությամբ Սմիրնովի մեթոդով(ոտնաթաթի ներբանային մակերեսի հետազոտության հետքի հիման վրա):
Հիվանդի հոգեկան վիճակի հետազոտություն
— հիվանդի էմոցիոնալ և հոգեկան վիճակի հոգեախտորոշում,
— երեխաների և դեռահասների խնդիրների հոգեախտորոշում,
— դեպրեսիաների, սթրեսների, վախերի, կպչուն մտքերի հոգեախտորոշում,
— անհատական և ընտանեկան խորհրդատվության:
Լոգոպեդիկ հետազոտություն
— խոսքի խանգարումների հետազոտություն,
— ձայնային խանգարումների հետազոտություն,
— գրելու և կարդալու խանգարումների հետազոտություն:

Բացի ժամանակակից ախտորոշման մեթոդներից իրականացվում է նաև ախտորոշում Արևելյան բժշկության դարավոր փորձի օգտագործմամբ:
Ռեֆլեքսոախտորոշում
— Օժանդակ վերարտադրողական տեխնոլոգիաներ կամ ԱՄԲ ախտորոշում — օրգանիզմի ֆունկցիոնալ վիճակի հետազոտություն վեգետատիվ ռեզոնանսային թեստավորման օգնությամբ, ինչպես նաև դեղորայքի թեստավորման անկացում արդյունավետ դեղորայքային միջոցի ընտրություն անհատական հիվանդի համար (այդ թվում ռացիոնալ անտիբիոտիկոթերապիա), արդյունաևտության, տանելիության և տարբեր դեղերի համատեղելիության որոշում, դրանց մեկ դոզան և հնարավոր կողմնակի արդյունքները, անհատական դիետաների սխեմաների որոշում, ատամնաբուժական և այլն, ապարատային և ծրագրային ապահովման համալիր «Իմեդիա» (Ռուսաստան) ֆիրմայի «Մինի-Փորձագետ» սարքի վրա:
— Զարկերակային ախտորոշում — օրգանիզմի ֆունկցիոնալ վիճակի հետազոտություն զարկերակով, դասական չինական բժշկության կանոններով համակարգչային զարկերակաախտորոշիչ համալիրով КПДК-2» ֆիրմայի «ЛЕТ» (Ռուսաստան):
— Աուրիկուլոախտորոշում — օրգանների հիվանդությունների և օրգանիզմի համակարգերի ոչ հատուկ տոպիկ ախտորոշման իրականացում համակարգչային բազմագործոն աուրիկուլյար ախտորոշման մեթոդով:
— Սու-Դջոկ ախտորոշում — ինտեգրացված գնահատական հիվանդի վիճակի մասին ասեղնաբուժության միկրոհամակարգչային սարքի «Արևելքային բուժող» ֆիրմայի (Չինաստան) կիրառմամբ:
— Իրիդոախտորոշում — հիվանդի օրգանիզմի վիճակի մասին գնահատական աչքի ծիածանաթաղանթի հիման վրա( ձևի, կառուցվածքի, գույնի և շարժունության փոփոխությամբ):
Մանուալ ախտորոշում
— Տեսողական ախտորոշում (սոմատոսկոպիա — մարմնի կազմվածքի և համամասնությունների նկարագրային ուսումնասիրությունը) մարմնակազմության տեսակի, մկանային զարգացվածության աստիճանի, ոչ օպտիմալ շարժողական ստերիոտիպի, հոդերի ֆունկցիոնալ խանգարումների, մարմնի, ողնաշարի և վերջույթների ծռվածություն (սկոլիոզ, կիֆոզ, կեցվածքի շեղումներ և այլն):
— Հենաշարժողական ապարատի անատոմիական կազմավորման հետազոտությունը շոշափումով (ողնաշարի, հոդերի, մկանային հյուսվածքի և մաշկի) հոդերի շարժունակության, միոգեն տրիգերային կետերի և մկանային տարածաշրջանային անհամաչափության հայտնաբերումը:
Ողնաշարի, կոնքի և նրա հոդավորման, վերջույթների հոդերի և մկանային համակարգի հետազոտություն (ակտիվ և պասիվ շարժումների ֆունկցիոնալ հետազոտություն, հաստատումը սպեցիֆիկ հոդային ֆենոմենների այսպես կոչված “gelencspiel” կամ «հոդային խաղ») տեղային ֆունկցիոնալ բլոկադաների և տեղային ֆունկցիոնալ գերշարժունության բացահայտումը:

Ենթադրական ախտորոշումը ստուգվում է հետագա պրակտիկական բուժա-ախտորոշիչ միջոցառումներով, դրանից բխող, ինչպես նաև հիվանդության դինամիկայի դիտարկմամբ: Բուժման ընթացքում հիվանդների առողջական վիճակի հսկողությունը իրականացվում է մեր կլինիկայում մշակված «Առողջության համալիրի մոնիթորինգի համակարգերը»:
Բացի վերը նշված ախտորոշիչ մեթոդներից, իրականացվում է նաև լրացուցիչ գործիքային և լաբորատոր ախտորոշում, օգտագործելով մեզ հետ համագործակցող տարբեր բժշկական հաստատությունների հնարավորությունները:

Գործիքային ախտորոշում
«ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ»
ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
— Դիֆերենցիալ ախտորոշման նպատակով ողնաշարի պարանոցային հատվածի պաթոլոգիայի ժամանակ գլխուղեղի զարկերակային և երակային համակարգերի ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը իրականացվում է բրախիոցեֆալ զարկերակների և երակների տրանսկրանիալ դուպլեքս սքանավորման միջոցով՝ Logiq F8 ֆիրմայի “General Electric” (ԱՄՆ) ապարատի վրա:
— Դիֆերենցիալ ախտորոշման նպատակով ողնաշարի գոտկա-սրբանային հատվածի պաթոլոգիայի ժամանակ ստորին վերջույթների զարկերակային և երակային համակարգերի ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը իրականացվում է ստորին վերջույթների զարկերակների և երակների դուպլեքս սքանավորման միջոցով՝ Logiq F8 ֆիրմայի “General Electric” (ԱՄՆ) ապարատի վրա:

Ճառագայթային ախտորոշում
«ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ»
ԿՀՄԻ ԲԱԿ — ԵՐԵՎԱՆ
«Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ»
«ԱՐԱԲԿԻՐ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ — ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Լաբորատոր ախտորոշում
«ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ»
«Պրոֆ. Ռ.Հ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ

Diagen PLUS
Center of Medical Genetics and Primary Health Care

Կանխգելիչ հսկողության հատուկ մշակված սխեմաների օգնությամբ մեր մասնագետները իրականացնում են մանրամասն հետազոտություն Ձեր առողջության վիճակի մասին, որը ներառում է Ձեր մոտ հիմնական քրոնիկ ինֆեկցիոն հիվանդությունների առաջացման ռիսկի որոշումը, հաշվի առնելով Ձեր ժառանգականությունը, արձագանքը սթրեսային իրավիճակներին, դիետային սխալները, մտավոր և ֆիզիկական բեռնվածությունը, վնասակար սովորություները, ինչպես նաև պաթոլոգիկ վիճակների և հիվանդություների նախնական փուլերի հայտնաբերումը: Ի շնորհիվ այս տեղեկությունների, ինչպես նաև անցկացված տարբեր լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների հիման վրա, մենք ստեղծում ենք ճշգրիտ պատկերներ Ձեր առողջության մասին — «Առողջության անձնագիր», ճշգրիտ կհայտնաբերենք հնարավոր «թույլ տեղերը» և կառաջարկենք հատուկ Ձեզ համար մշակված անհատական, օպտիմալ ռազմավարություն կանխարգելման և բուժման համար: Ախտորոշիչ արժեքը տվյալ համակարգի հաճախակի մեծանում է նաև ի շնորհիվ մեզ մոտ իրականացող ախտորոշիչ ծրագրի «Առողջության համալիրի մոնիթորինգի համակարգեր» — մշտական հսկողության, որը թույլ է տաիս մեզ ստանալ ակնթարթային «հատում» առողջության վիճակի,այլև գնահատել յուրաքանչյուր հիվանդի օրգանիզմի հնարավորության սահմանները: