Թերապիա

«ԱլտՄեդ» ավանդական, կանխարգելիչ և այլընտրանքային բժշկության կենտրոնում իրականացվում է ինտեգրատիվ բժշկական օգնություն, յուրաքանչյուր հիվանդի համար մշակվում է անհատական ծրագիր և ներառվում են այն մոտեցումները, որոնք ապահովում են լավագույն արդյունք: Բուժման նպատակը հանդիսանում է այս կամ այն հիվանդության, պաթոլոգիկ վիճակի, կենսագործունեության խանգարման ախտանիշների  թեթևացումը և վերացումը, ինչպես նաև կենսագործունեության խանգարված գործընթացների նորմալացումը և առողջության վերականգնումը: Ժամանակակից դեղագործության պաշարի դեղերի օգտագործումից բացի, նպատակն է դադարեցնել կամ դանդաղեցնել հիվանդության կամ ախտածագման առաջատար օղակների զարգացումը ազդելով նրա առաջացման պատճառի վրա, ինչպես նաև վերացումը տհաճ և  անբարենպաստ դրսևորումների, «ԱլտՄեդ» բժշկակաան կենտրոնում իրականացվում է էթոտրոպիկ և պաթոգենետիկ համալիր թերապիա օգտագործելով բուժման  ոչ դեղորայքային մեթոդներ, քանի որ դեղորայքային և ոչ դեղորայքային տարբեր մեթոդների համալիր օգտագործումը դարձնում են բուժումը 2-ից 4 անգամ  ավելի արդյունավետ:

«ԱլտՄեդ» բժշկակաան կենտրոնում բուժման ընթացքում կիրառվում են Արևմուտքի ժամանակակից գիտության թերապևտիկ մեթոդները:

(հոմանիշներ՝ կենսառեաբիլիտացիա, ադապտիվ կամ ֆունկցիոնալ բիոկառավարման մեթոդ, ներքին օրգանների ուսուցում) վերականգնման ժամանակակից մեթոդ է, ուղղված օրգանիզմի ներքին պաշարների ակտիվացմանը՝ առկա ֆիզիոլոգիական հմտությունները վերականգնելու կամ բարելավելու համար:

— Օրթոպեդիկ խանգարումների կինեզիոթերապևտիկ շտկում (սկոլիոզ, հարթաթաթություն, ծուռթաթություն, կեցվածքի շեղում և այլն), օրթոպեդիայում հենաշարժողական ապարատի ախտահարումների  (ոսկրերի, հոդերի, մկանների, ջլերի վնասվածքների հետևանքի դեպքում) նյարդաբանական հիվանդությունների (մանկական ուղեղային կաթված, նեյրոինֆեկցիոն հետևանքներ, գլխուղեղի և ողնուղեղի վնասվածքներ, պոստինսուլտային շարժողական խանգարումներ) և համակարգային սոմատիկ հիվանդությունների ժամանակ կենսաբանական հետադարձ կապը էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիայով «Միոտոնիկ» և «Բիո-Բիտման» ֆիրմայի (Ռուսաստան) «ՄԻՈ 2.2» համակարգչային համալիր ծրագրային ապահովմամբ:

— Լոգոթերապևտիկ շտկում և խոսքի բարելավում, ինչպես նաև խոսքի խանգարման թերապիա երեխաների (կակազություն, լոգոնևրոզ, ռինոլալիա, ռիֆոնիա, ֆոնացիայի խանգարում, դիսգրաֆիա և այլն) և մեծահասակների մոտ (հետինսուլտային վիճակ) ստոծանիական-ռելաքսացիոն տեսակի շնչառության մեթոդի ձևավարում սրտի կծկումների հաճախականության և սրտի շնչառական առիթմիայի վերահսկողություն հետադարձ կենսաբանական կապի մեթոդով «Բիոկապ» ֆիրմայի (Ռուսաստան) «ԿՀԿ Լոգոպեդիայի համալիր» համակարգչային համալիր ծրագրային ապահովմամբ:

Ուղեղի բիոէլեկտրական ազդանշանների շտկում, օգտագործելով հատուկ նեյրոինտերֆեյս (EEG ԿՀԿ համակարգ), ինչը թույլ է տալիս վերացնել տարբեր հոգեբուժական ախտանիշներ, ինչպես նաև բարելավել ընդհանուր (հիշողություն, ուշադրություն) և/կամ հուզական հետախուզությունը «Նեյրոտեխ» ֆիրմայի (Ռուսաստան) «Կոլիբրի» ապարատային և ծրագրային ԿՀԿ համալիրի օգնությամբ:

 • Բուժական ֆիզկուլտուրայի դասական մեթոդներ և իզոմետրիկ կինեզիոթերապիա.
 • Վոյտայի և Բոբատ-թերապիայի մեթոդները.

Ուղղված է բուժելու հենաշարժողական ապարատի հիվանդությունները (օստեոխոնդրոզ, միջողային սկավառակի ճողվածքներ և պրոտրուզիաներ, արթրոզներ, արթրիտներ, ողնաշարի սեգմենտների անկայունություն) դեկոմպրեսիոն և անտիգրավիտացիոն կինեզիոթերապիա Բուբնովսկու բազմաֆունկցիոնալ մարզասարքերի օգնությամբ (Ռուսաստան) և  հոդերի ու ողնաշարի ձգումներ իրականացնող մասնագիտացված մարզասարքի «Շլիգենտիշ» (Գերմանիա) օգնությամբ:

 • iLs թերապիան կամ «Integrated Listening Systems» (Ինտեգրված Ունկնդրման Համակարգերը) բազմազգայական ծրագիր է՝ ուղեղի գործառույթը, կապը և ուժը բարելավելու համար: iLs թերապիան, համատեղելով ձայնային և շարժողական թերապիան, ակտիվացնում է նյարդային ուղիները՝ ուղեղին սովորեցնելով ավելի արդյունավետ մշակել զգայական, ճանաչողական և հուզական տեղեկատվությունը և թույլ է տալիս հիվանդների համար ստանալ նույնիսկ ավելի արդյունավետ բուժման արդյունքներ:
 • Մերսում
  Դասական, սեգմենտային, կետային, բանկայով, վիբրացիոն, արոմատային, շիացու, Տույնա, Սու Ջոկ:
 • Ֆիզիոթերապիա
  Ամպլիպուլս թերապիա, գալվանաթերապիա, դիադինամոթերապիա (Բառնար թերապիա), ինհալացիոն թերապիա, լազերային թերապիա, գերբարձր հաճախականության թերապիա, ուլտրաձայնային թերապիա, էլեկտրաֆորեզ:
 • ամպլիպուլս թերապիա բուժական, պրոֆիլակտիկ և վերականգնողական նպատակներով սինուսոիդային մոդուլացված հոսանքների օգտագործման հիման վրա,
 • գալվանաթերապիա ֆիզիոթերապիայի մեթոդ, երբ հյուսվածքի վրա ենթարկվում են մշտական էլեկտրական հոսանքի մինչև 50 Մա (փոքր ուժ) և լարման մինչև 60 Վ (ցածր),
 • դարսոնվալիզացիա էլեկտրաթերապևտիկ մեթոդ, որը հիմնված է բուժական և պրոֆիլակտիկ նպատակներով հիվանդի մարմնի առանձին հատվածների վրա բարձր լարման և փոքր ուժի բարձր հաճախականության փոփոխական իմպուլսային հոսանքի ազդեցության կիրառման վրա,
 • դիադինամոթերապիա (Բեռնար թերապիա)  էլեկտրաթերապևտիկ մեթոդ, որը հիմնված է դիադինամիկ հոսանքների (ԴԴՏ) կամ Բեռնարի հոսանքների բուժական, պրոֆիլակտիկ և վերականգնողական նպատակներով օգտագործման վրա,
 • ինհալացիոն թերապիա հիվանդությունների Բուժում և կանխարգելում՝ արհեստական ծրված բուժիչ նյութերի կամ աղերով, եթերայուղերով և այլն հագեցած օդի ներշնչմամբ,
 • ինտերֆերենցթերապիա էլեկտրաբուժման մեթոդ, որի ժամանակ ազդում են երկու (կամ ավելի) միջին հաճախականության փոփոխական հոսանքներով, որոնք մատակարարվում են հիվանդի մարմնին երկու (կամ ավելի) զույգ էլեկտրոդների միջոցով այնպես, որ նրանք կարողանան փոխազդել (միջամտել) միմյանց հետ,
 • լազերային թերապիա բուժական կիրառություն՝ բուժական, պրոֆիլակտիկ և վերականգնողական նպատակներով օպտիկական տիրույթի ճառագայթման, ցածր ինտենսիվության (ցածր էներգիայի) լազերային ճառագայթման օգտագործմամբ,
 • մագնիսաթերապիա ֆիզիոթերապիայի մեթոդ, որը հիմնված է մարմնի վրա տարբեր պարամետրերի մագնիսական դաշտերի ազդեցության վրա,
 • պրեսոթերապիա և վակուումային թերապիա կամ պնեւմոմերսացիա, իմպուլսային բարոթերապիա, լիմֆատիկ դրենաժային մերսում, պնեւմոդրենաժ, բարոկոմպրեսիա-ապարատային մերսման ընթացակարգ, որն օգտագործում է սեղմված օդը մարդու լիմֆատիկ համակարգի վրա ազդելու համար, որը մատակարարվում է հատուկ կոստյումի միջոցով, և որի ընթացքում ավելորդ հեղուկը դուրս է գալիս մարդու մարմնից,
 • ուլտրաձայնային թերապիա ուլտրաձայնային կոչվող ծայրահեղ բարձր հաճախականության մեխանիկական թրթռումների բուժական և պրոֆիլակտիկ նպատակներով օգտագործումը
 • հարվածային ալիքային թերապիա ցածր հաճախականության զգալի ամպլիտուդի ակուստիկ իմպուլսներով ոսկրային և շարակցական հյուսվածքների վրա արտամարմնային կարճաժամկետ ազդեցության մեթոդ (ինֆրաձայնի սպեկտրում 16-25 Հց),
 • ֆիզիոթերապիա վերտեբրոնևրոլոգիական պաթոլոգիայի դեպքում (ֆիզիոթերապիայի օգտագործումը բուժական նպատակներով՝ հաշվի առնելով նյարդաբանական հիվանդությունների պաթոգենետիկ մեխանիզմները);
 • պերկուտան էլեկտրոնեյրոստիմուլյացիա էլեկտրական խթանման մեթոդ, որն առաջին հերթին ուղղված է զգայական նյարդային մանրաթելերի գրգռման միջոցով սիմպտոմատիկ ցավազրկման ապահովմանը,
 • էլեկտրոմիոստիմուլյացիա վերականգնողական բուժման մեթոդ, որը հիմնված է մկանների էլեկտրական խթանման վրա, որն իրականացվում է էլեկտրոդների միջոցով միոստիմուլյատորից մարդու մարմնին տվյալ բնութագրերով հոսանքի փոխանցման միջոցով,
 • էլեկտրաֆորեզ լիցքավորված մասնիկների տեղափոխում (տեղափոխում), որն առաջանում է արտաքին էլեկտրական դաշտի գործողությամբ:
 • Հիդրոթերապիա
  «Օրբիտա» ֆիրմայի (Ռուսաստան) բազմաֆունկցիոնալ հիդրոմերսման համալիրի օգնությամբ:
 • Տրակցիոն թերապիա (ողնաշարի կառավարվող ստորջրյա ձգում),
 • Ջրաբուժություն (ստորջրյա ցնցուղ-մերսում և հարողնաշարային մկանների հիդրոմերսում, աէրոմերսում կամ  «մարգարիտե վաննաներ») և
 • Խրոմոթերապիա (գույնավոր լույսերի ազդեցությունը օրգանիզմի վրա):
 • Ցեխաբուժություն
  Ցեխային փաթեթավորում (թաք և սառը), ցեխային ապլիկացիաներ (ընդհանուր և տեղային), ցեխային կոմպրեսներ (գինեկոլոգիական և ուրոլոգիական) և գալվանոցեխեր (բուժական ցեխի և էլեկտրական հոսանքի օգտագործում) օգտագործելով տղմուտ ցեխ Սաքսկու լճից (Ռուսաստան):
 • Պլազմոլիֆտինգ կամ PRP- թերապիա (թրոմբոցիտային հարուստ պլազմա)
  Մեթոդ, որի ժամանակ օրգանիզմի հյուսվածքներ են ներարկում հարուստ թրոմբոցիտներով պլազմա (թրոմբոցիտային խտանյութ կամ թրոմբոցիտային գել) ստացված պացիենտի սեփական արյունից, որը կիրառվում է բժշկության տարբեր ոլորտներում՝ ատամնաբուժությունից մինչև վիրաբուժություն արագացնելով բուժման պրոցեսները տարբեր հյուսվածքներում:
 • Դերմատոկոսմետոլոգիա՝մի շարք մաշկային բարորակ հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում թերապևտիկ (կոսմետոլոգիական, ներերակային, ֆիզիոթերապևտիկ, այլընտրանքային) և վիրաբուժական մեթոդների միջոցով.
 • բիոռեվիտալիզացիա սա հիալուրոնաթթվի վրա հիմնված պատրաստուկների մաշկի խորը շերտերի ներդրման ընթացակարգ է, որը պահպանում է ջուրը և կանխում կոլագենի և էլաստինի մանրաթելերի քայքայումը.
 • բոտուլինոթերապիա բոտուլինային տոքսինի օգտագործմամբ մկանային սպազմի, ցավի և վեգետատիվ դիսֆունկցիայի դրսևորվող տարբեր հիվանդությունների բուժման մեթոդ.
 • ՌԴ լիֆթինգ (Radio Frequency Lifting) տարիքային փոփոխությունների թերապիա, որը հիմնված է էպիդերմիսի (մակերեսային շերտի) տակ մաշկի խորը շերտերը (դերմիս և հիպոդերմիս)տաքացնելու ռադիոալիքային մեթոդի վրա.
 • մեզոթերապիա նպատակային առաքում մաշկի և ենթամաշկային ճարպային հյուսվածքի վրա տեղական գործող ակտիվ նյութերի ներարկման միջոցով;
 • պիլինգ մաշկի կերատինացված վերին շերտի հեռացում, շերտազատում, մաշկի մահացած բջիջների և մաշկի մակերևույթից կուտակված կեղտի հեռացում.
 • մասնագիտական մաքրում մաշկը մաքրելուց հետո ազատվում է ճարպից և կեղտից, մեռած բջիջներից։
 • Էրգոթերապիա (Օկուպացիոն թերապիա) կլինիկական բժշկության մի ճյուղ, որը մասնագիտանում է այն մարդկանց գործունեության գնահատման, զարգացման և վերականգնման մեջ, ովքեր հիվանդության կամ վնասվածքի արդյունքում կորցրել են շարժվելու, շարժումները համակարգելու կամ առօրյա գործունեություն ծավալելու ունակությունը:
 • Նուտրիցիոլոգիա
  (բուժում՝ կիրառելով նուտրիցևտիկիներ, պրոբիոտիկներ, պարաֆարմացևտիկներ և այլ սննդային նյութեր և բաղադրիչներ, որոնք պարունակվում են սննդի մեջ)
 • Հոգեթերապիա
  Պոզիտիվ հոգեթերապիա (Ն. Պեզեշկինի մեթոդիկա), նեյրոլինգվիստական ծրագրավորում, անձի կենտրոնացված թերապիա (Ք. Ռոջերսի մեթոդիկա), արտ-թերապիա, հոգեդրամա և այլն:
 • Լոգոպեդիկ շտկում
  — ձայնի խանգարումներ (աֆոնիա, դիսֆոնիա, ռինոֆոնիա, ֆանացիայի խանգարումներ կոկորդի պարեզի և պարալիչի հետևանքով).— խոսքի խանգարումներ (ալալիա, աֆազիա, դիսլալիա, ռինոլալիա, դիսարտրիա, ընդհանուր խոսքի թերզարգացում, խոսքի զարգացման ուշացում.— ընթերցանության և գրելու (դիսլեքսիա և դիսգրաֆիա) խանգարումներ:

 

ԱլտՄեդ բժշկական կենտրոնում թերապիան իր մեջ ընդգրկում է մեթոդներ Արևելքի բժշկության դարավոր փորձով:

ա) Ասեղնաբուժություն (Չժեն թերապիա կամ ակուպունկտուրա (լատիներեն acus — ասեղ, punctio — ծակել) հիմնված տարբեր օրգանների աշխատանքի նորմալացմանն ակուպունկտուրային կետերի վրա ազդելով հատուկ մետաղական ակուպունկտուրային ասեղներով):

բ) Ջերմային տաքացում և այրում (Ցզյու թերապիա — Չինաստան, մոկսա թերապիա — Ճապոնիա կամ ջերմառեֆլեքսոթերապիա) հիմնված  տարբեր օրգանների աշխատանքի նորմալացմանն ակուպունկտուրային կետերի վրա ազդելով ջերմային խթանմամբ հատուկ փայտիկներով (սիգար):

գ) Մակերեսային ասեղնաբուժություն (մէյ-խուա-չժեն, «Յոթ Աստղի» մեթոդ կամ փնջաձև ասեղնաբուժություն) հիմնված  տարբեր օրգանների աշխատանքի նորմալացմանն ակուպունկտուրային կետերի վրա ազդելով ոչ խորը հատուկ բազմասեղ մուրճով կամ 5-7 ակուպունկտուրային ասեղների խրձի օգտագործմամբ:

դ) Կետային արյան բաց թողում (փոքր արյան բաց թողում) հիմնված  տարբեր օրգանների աշխատանքի նորմալացմանն ակուպունկտուրային կետերից կաթիլային  արյան բաց թողում հատուկ ակուպունկտուրային եռակող մետաղական ասեղով (սան չէն չժեն), իչպես նաև խիդժամա (արաբական)- արյան բաց թողում վակումային բանկաներով հատուկ հատվածներում կտրվածքի կամ բծերի միջոցով:

Սու-Դջոկ թերապիայի մեթոդ՝ դաստակի և ոտքերի ակուպունկտուրային կետերի օգտագործմամբ, Կորեայի մասնագետ Պարկ Ջեյ-Վուի համակարգով:

Աուրիկուլոթերապիայի մեթոդ ՝ ականջի խեցու ակուպունկտուրային կետերի օգտագործմամբ, Ֆռանսիացի մասնագետ Պ. Նոգիերի համակարգով:

Կրանիոպունկտուրայի մեթոդ (ուղեղային ասեղնաբուժություն կամ գլխուղեղային թերապիա) ՝  գլխի հատվածի ակուպունկտուրային կետերի օգտագործմամբ, Ճապոնացի մասնագետ Տ. Յամամոտոի համակարգով:

«Ոտնաթաթերի ռեֆլեքսոթերապիայի» մեթոդ ոտնաթաթի ռեֆլեքսոգեն գոտիների վրա կետային ազդեցություն որոշակի եղանակով կատարված մերսման միջոցով::

Ֆարմակոպունկտուրայի մեթոդ (ռեֆլեքսոթերապիայի ուղղություններից մեկն է, օրգանների աշխատանքի նորմալացման նպատակով ազդում են ակուպունկտուրային կետերի վրա, տարբեր դեղորայքային պրեպարատների կետային միկրոինյեկցիայի օգնությամբ:)

Էլեկտրոակուպունկտուրայի կամ էլեկտրոպունկտուրայի մեթոդ (ռեֆլեքսոթերապիայի ուղղություններից մեկն է, օրգանների աշխատանքի նորմալացման նպատակով ազդում են ակուպունկտուրային կետերի վրա էլեկտրական հոսանքի օգնությամբ):

Լազերոպունկտուրայի մեթոդ (ռեֆլեքսոթերապիայի ուղղություններից մեկն է, օրգանների աշխատանքի նորմալացման նպատակով ազդում են ակուպունկտուրային կետերի վրա ցածր ինտենսիվության լազերային ճառագայթով:)

Հիջամա կամ արյունառության մեթոդ վերականգնման հնագույն մեթոդ, որը կապված է արյան հոսքի հետ և ավանդաբար համարվում է արաբական ժողովրդական բուժման մեթոդ:

Հիրուդոպունկտուրայի կամ հիրուդոռեֆլեքսոթերապիայի մեթոդ (ռեֆլեքսոթերապիայի ուղղություններից մեկն է, օրգանների աշխատանքի նորմալացման նպատակով ազդում են ակուպունկտուրային կետերի վրա բժշկական տզրուկների օգնությամբ:

Ապիտոկսինոպունկտուրայի մեթոդ (ռեֆլեքսոթերապիայի ուղղություններից մեկն է, օրգանների աշխատանքի նորմալացման նպատակով ազդում են ակուպունկտուրային կետերի վրա մեղվի խայթոցի ժամանակ թույնի օգնությամբ կամ ֆարմակոպունկտուրայի մեթոդով ներարկում կենսաբանական ակտիվ կետերում դեղորայքային պրեպարատներ պարունակող մեղվի թույն — Տոկսապին (Toxapinum), Վենապիոլին (Venapiolinum), Վիրապին  (Virapin).

— (լատիներեն «manus»՝ խոզանակ, հունարեն «therapeia»՝ բուժում, առողջացում), այլընտրանքային բժշկության տեսակ է։ Հիմնականում հենաշարժական համակարգի հիվանդությունների բուժման և ախտորոշման մեթոդ է՝ հիվանդի մարմնի վրա քիրոպրակտորի ձեռքերի ազդեցության միջոցով: Ազդեցության մեթոդները՝ մոբիլիզացիա (ռիթմիկ և դիրքային); մանիպուլյացիա (սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ), տրակցիա (ձեռքային կամ ապարատային ձգում), մկաների պոստիզոմետրիկ ռելաքսացիա:

– այլընտրանքային բժշկության տեսակ է։ Մարդու մարմնի կառուցվածքի վրա ազդելու մեխանիկական մեթոդ, որը թույլ է տալիս վերականգնել օրգանիզմի ֆունկցիաները, շտկել ողնաշարի, պոչուկի, մկանակապանային ապարատի, ինչպես նաև ներքին օրգանների անատոմիական դեֆեկտները:

– ախտորոշման և բուժման հիրոպրակտիկ մեթոդ է, որը հայտարարում է մկանային լարվածության (տոնուսի) կապը մարմնի ներքին օրգանների և համակարգերի վիճակի հետ, և առաջարկում է դրանց վրա ոչ դեղորայքային ազդեցության շտկման մեթոդներ. գնահատում է առողջության կառուցվածքային, քիմիական և մտավոր ասպեկտները՝ օգտագործելով «ձեռքով մկանների փորձարկում» (անգլերեն՝ «manual muscle test»).

– այլընտրանքային բժշկության մեթոդ է, որը ներառում է հատուկ ժապավենների (թեյփեր) օգտագործում՝ մկանները, հոդերը և կապանները ֆիզիկական ակտիվության կամ վնասվածքների բուժման ընթացքում աջակցելու և կայունացնելու համար:

(հունարեն «homoios»՝ նման և «pathos»՝ հիվանդություն) բժշկության անկախ հատուկ ուղղություն է, որը հիմնված է «Similia similibus curantur» վարդապետության վրա («Նմանը բուժվում է նմանով» (լատ.). հոմեոպաթիայում օգտագործվում են խիստ նոսրացված դեղեր, որոնց ակտիվ բաղադրիչը առողջ մարդկանց մոտ առաջացնում է ախտանիշներ, որոնք նման են հիվանդի հիվանդության ախտանիշներին: Այլընտրանքային բժշկության այս մեթոդի մեթոդներն են՝

Դասական հոմեոպաթիա, համալիր հոմեոպաթիա, հոմեոպաթիկ մեզոթերապիա կամ հոմեոսինիատրիա (ֆարմակոպունկտուրայի տարարեսակներից է, հիմնված տարբեր օրգանների աշխատանքի նորմալացմանն տրիգերային հատվածներում ոչ շատ խորը որոշակի  հոմեոպաթիկ դեղերի ներարկումը):

 • Անտրոպոսոֆիկ բժշկությունը – ամբողջական բժշկական համակարգ է, որը հիմնված է այն ենթադրության վրա, որ բոլորը ֆիզիկապես, մտավոր և հոգևորորեն կապված են բնության հետ:
 • Ֆիտոթերապիա կամ բուսաբուժություն (դեղաբույսերից և նրանցից համալիր պատրաստուկների վրա հիմնված բուժման մեթոդ է):
 • Արոմաթերապիա (բուժում եթերային յուղերի ազդեցությամբ օրգանիզմի վրա):
 • Հիրուդոթերապիա կամ բդելլոթերապիա (բուժում բժշկական տզրուկների օգնությամբ — «Hirudo medicinalis»):
 • Ապիթերապիա (մեղվաբուծական արտադրանքի միջոցով բուժում՝ մեղր, ծաղկի փոշի, պրոպոլիս, մեղրամոմ և մեղվի թույն) և ապինոտոկսինոթերապիա (բուժում մեղվի խայթոցի միջոցով):
 • Կավաթերապիա կամ պելոթերապիա (բուժում կավի միջոցով տեղային տրորման և տաք թրջոցալաթերի ձևով, ինչպես նաև ներս ընդունել բակտերիաների և տոքսինների դեմ պայքարի համար):

ԱլտՄեդ բժշկական կենտրոնում պացիենտների ընդունման հակացուցումներն են՝

 1. Սուր փուլում գտնվող բոլոր հիվանդությունները, և քրոնիկ հիվանդությունները, դեկոմպենսացիայի փուլում:
 2. Վեներական և ինֆեկցիոն հիվանդությունները սուր կամ վարակիչ փուլում:
 3. Տուբերկուլյոզի բոլոր ձևերը ակտիվ փուլում:
 4. Հոգեկան հիվանդությունները հաճախակի նոպաներով և անձի փոփոխություններով:
 5. Թմրամոլության և ալկոհոլիզմի բոլոր տեսակները (բացառությամբ հաստատուն ռեմիսիայի վիճակը):
 6. Ցանկացած ծագման կախեքսիա:
 7. Չարորակ նորագոյացություններ:
 8. Վիրահատության կամ այլ հատուկ բուժման մեթոդների ցուցումների առկայությունը:
 9. Ուղեկցվող հիվանդություններ, որոնք կանխում են այս կամ այն պաթոլոգիայի համար անհրաժեշտ համալիր վերականգնողական բուժման կիրառումը:

Քանի որ սովորաբար հիվանդությունը այլընտրանքային բժշկության տեսանկյունից դա պաթոլոգիկ պրոցեսների օբյեկտիվ առանձնահատկությունն է, զուգակցվող հիվանդի սուբյեկտիվ տառապանքներով, այսինքն հիվանդությունը հոգեսոմատիկ խանգարում է, ապա ԱլտՄեդ բժշկական կենտրոնում հաճախ հիվանդների բուժման ժամանակ կիրառվում է կոմբինացված ոչ դեղորայքային (ֆիզիոթերապևտիկ) կամ դեղորայքային (ֆարմակոթերապևտիկ) մեթոդներ, հիվանդների բուժման հոգեթերապևտիկ մեթոդների և տեխնիկաների ներգործությամբ, որպես լրացուցիչ բուժա-պրոֆելակտիկ միջոցառում: