«ԱլտՄեդ» բժշկական կենտրոնի գործունեության առաջնային ուղղությունը հանդիսանում է ողնաշարի պաթոլոգիան (այսպես կոչված վերտեբրոգեն հիվանդություններ), քանի որ գիտնականները վաղուց եկել են այն անհերքելի եզրակացությանը, որ մեծամասնության բոլոր օրգանների առողջության երաշխիքը մի կողմից և պատճառը հիվանդությունների մյուս կողմից՝ մարդու ողնաշարն է: Ողնաշարի սյունը (columna vertebralis)՝ մարդու կմախքի հիմնական և առանցքային հատվածն է, որը կատարում է մի կողմից հենարանային ֆունկցիա, պաշտպանում է ողնուղեղը և մասնակցում է իրանի և գլխի շարժումներին, մյուս կողմից կարևոր օրգան է կենտրոնական և պերիֆերիկ նյարդային համակարգի նյարդավորող բոլոր ներքին օրգանները և մարմնի հատվածները:

«ԱլտՄեդ» բժշկական կենտրոնում մեկ այլ գործունեության առաջնային ուղղություն է հանդիսանում աղեստամոքսային տրակտի օրգանների պաթոլոգիան: Մարդու մոտ մարսողական տրակտի օրգանները իրականացնում են սննդից սննդարար նյութերի մշակումը և դուրս բերումը, ներծծումը արյան և ավշի մեջ և չմարսված մնացորդների արտաթորումը օրգանիզմից: Սա օրգանիզմի մեկ այլ կարևոր առանքային համակարգ է, որի ֆունկցիոնալ վիճակից է կախված ցանկացած գործընթաց, որը տեղի է ունենում օրգանիզմում:

«Ալտմեդ» վերականգնողական և ավանդական բժշկության կենտրոնում հիվանդներին իրականացվում է համալիր պրոֆիլակտիկ, բուժական և ռեաբիլիտացիոն օգնություն, բուժման համար օգտագործելով ժամանակակից և այլընտրանքային դեղաբանական և ոչ դեղաբանական մեթոդները:

Հենաշարժողական ապարատի հիվանդություներ.  

 • Դորսոպաթիա – ողնաշարի պարանոցային, կրծքային, գոտկային, սրբանային և պոչուկային հատվածների դեգեներատիվ դիստրոֆիկ հիվանդություններ, այպես կոչված «վերտեբրալ պոթոլոգիական գործընթացներ» (օստեոխոնդրոզ, օստեոխոնդրոպաթիա, սպոնդիլոզ, սպոնդիլիտ, սպոնդիլոարթրոզ, սպոնդիլոլիստեզ, միջողային սկավառակի ճողվածք, Շմորլիայի ճողվածք) տարբեր կլինիկական դրսևորումներով (ցերվիկալգիա, բրախիալգիա, թորալգիա, լյումբալգիա, լյումբոիշիալգիա, վերտեբրոգեն ռադիկուլոիշեմիա, կոկցիգոդին, սրբա-զստային հոդավորման դիսֆունկցիա, վերտեբրովիսցերալ ախտանիշ, ստորին հատվածի ցավային ախտանիշ, վերտոբրո-բազիլիար զարկերակային համակարգի ախտանիշ, կմախքային և նեյրոգեն թորակալգիայի ախտանիշ, վերտեբրոգեն նեյրովասկուլյար ախտանիշ, կոկսո-վերտեբրալ ախտանիշ, կոնքազդրային հոդի դիսֆուկցիա և այլն):
 • Կեցվածքի շեղումներ — սկոլիոզ, կիֆոսկոլիոզ, դորզային պատանեկան կիֆոզ (Շոերման Մաուի հիվանդություն), հարթաթաթություն, թեքված և պտտված կոնքի ախտանիշ, ոտքերի տարբերն երկարության ախտանիշ և այլն:
 • Ողնաշարի զարգացման արատներ և անոմալիաներ – կրանիովերտեբրալ հատվածի զարգացման անոմալիա (ատամնանման ելուստի զարգացման անոմալիա, պլատիբազիա, բազիլյար իմպրեսիա, երկարած մախաթանման ելուստների ախտանիշ ((шилоподъязычный ախտանիշ), ծոծրակ ոսկրի հիմնական հատվածի մանիֆեստացիա, ատլանտի հետին աղեղի գիպոպլազիա, ատլանտի հետին աղեղի ապլազիա, Կիմերլեի անոմալիա, Կիպելա Ֆեյլի ախտանիշ), գոտկա-սրբանային անցման զառգացման անոմալիա (Spina bifida, Բերտոլոտի ախտանիշ և այլն):
 • Ռևմատիկ հիվանդություններ (հոդային ախտանիշ, ցավային ախտանիշ) արթրիտ (ռեակտիվ արթրիտ, ռևմատոիդ արթրիտ, Բեխտերևի հիվանդություն, Ռեյտերի ախտանիշ, գոնոռեային արթրիտ, տուբերկուլոզային արթրիտ, պսոտեաթիկ արթրիտ), օստեոարթրոզ (պոստմենապաուզային օստեոարթրոզ, արմնկային հոդի օստեոարթրոզ, սրունքվեգային հոդի օստեոարթրոզ), ողնաշարի հիվանդություններ (սպոնդիլոարթրոզ, ողնաշարի բորբոքային հիվանդություններ (սպոնդիլիտ, օստեոմիելիտ), սերոնեգատիվ սպոնդիլոարթրոպաթիա), պերիարթրիտ, բուրսիտներ (ինֆեկցիոն բուրսիտ, արմնկային բուրսիտ, շաղափելու բուրսիտ, աքիլոբուրսիտ), համակարգային բորբոքային ռևմատիկ հիվանդություններ (համակարգային վասկուլիտներ, համակարգային կարմիր գայլախտ, համակրգային սկլերոդերմիա, ռևմատիկ պոլիմիալգիա, իդեոպատիկ բորբոքային միապաթիա), բրախիալգիա (ուսաթիակային պերիարթրոզ, ուս-դաստակ ախտանիշ, սկալենուս ախտանիշ, պեկտալգային ախտանիշ, դաստակային ալիքի ախտանիշ) կոնքազդրային հոդի դիսֆունկցիա (կոնքազդրային հոդի օստեոարթրոզ, կոնքազդրային հոդի օստեոնեկրոզ, կոնքազդրային հոդի բուրսիտներ, կոնքային հատվածի դենդինիտ, Hip-spine ախտանիշ), ծնկան հոդի պաթոլոգիաներ (պատելլո-ֆեմորալ ցավ, վերտեբրոգեն գոնիալգիա, շնկան հոդի հոդային աճառի վնասում, ծնկան հոդի սինովյալ ծալքերի պաթոլոգիա, ծնկափոսային ախտանիշ, Բեյկերի կիստա), հերթական հիվանդություն, ֆիբրոմիալգիա, գարշապարի բիտ, ինչպես նաև նյութափոխանակության հիվանդություններ (պոդագրա, օստեոպորոզ և այլն) և այլն:
 • Ողնաշարի, հոդերի, մկանների և ջլերի վնասվածքային ախտահարում:

Կենտրոնական, ծայրամասային և վեգետատիվ նյարդային համակարգի հիվանդություններ.

Ռադիկուլոպաթիա, նևրալոգիա (եռորյակ նյարդի նևրալգիա, պոստհերպետիկ նևրալգիա, համալիր տարածաշրջանային ցավային ախտանիշ, ֆանտոմային ցավային ախտանիշ, կաուսալգիկ ցավային ախտանիշ և այլն), նևրոպաթիա (պոլինեյրոպաթիա, դիաբետիկ պոլինեյրոպաթիա, դիմային նյարդի նևրոպաթիա, թունելային ախտանիշ և այլն), գլխացավեր (միգրեն, վեստիբուլյար միգրեն, դաշտանային միգրեն, ցերվիկոգեն գլխացավ, տենզիոն տեսակի գլխացավ, կլաստերային գլխացավ, հետվնասվածքային գլխացավեր և այլն), սոմատոֆորմ վեգետատիվ դիսֆունկցիա, գլխապտույտներ, անքննություն (ինսոմնիա), ականջներում ազմուկ (տիննիտուս), գիշերային էնուրեզ և այլն:

Ռեհաբիլիտացիա

 • հետվիրահատական ռեհաբիլիտացիա – օրթոպեդիկ (կոնքազդրային և ծնկան հոդերի էնդոպրոթեզավորում) և նյարդավիրաբուժական (միջողային սկավառակի ճողվածքի հեռացում, ) վիրահատություններ, ինչպեա նաև տարբեր վնասվածքների (կապանների, ջլերի, մկանների գերձգում, հոդերի վնասվածքներ և այլն):
 • նեյրոռեհաբիլիտացիա – ողնաշարի հիվանդությունների (օստեոպորոզ, օստեոխոնդրոզ) ինսուլտից և գլխուղեղի վնասվածքներից հետո:

Աղեստամոքսային տրակտի հիվանդություններ.

 • քրոնիկ գաստրիտ, ստամոքսի և 12-մատյա աղիքի խոց, քրոնիկ խոլցիստիտ, քրոնիկ գեպատիտ, քրոնիկ պանկրեատիտ, աղիքի բորբոքային հիվանդություններ, աղիքի ֆունկցիոնալ հիվանդություններ, բակտերիական աճի ավելցուկ, հելմինտոզ, փորկապություն, հեմոռոյ և այլն:

Էնդոկրին համակարգի հիվանդություններ.

 • շաքարային դիաբետ (շաքարային դիաբետ 1 տեսակի և շաքարային դիաբետ 2 տեսակի), թիրեոտոկսիկոզ, հիպոթիրեոզ, հիպերպրոլակտինեմիա, անպտղություն:
 • ավելցուկային և անբավարար քաշ (առաջնային և երկրորդային ճարպակալում, ճարպակալում երեխաների մոտ, մետաբոլիկ ախտանիշ, թերսնուցում), սնուցման խանգարում (կլինիկական հակազդումը սննդի նկատմամբ, սննդային ալերգիա), հիպովիտամինոզի և դիսմիկրոէլենտոզի (վիտամինների դեֆիցիտ, միկրոէլեմնտների դեֆիցիտ, ցինկի դեֆիցիտ, ֆոսֆորի նյութափոխանակության խանգարում, նատրիումի նյութափոխանակության խանգարում, կալիումի նյութափոխանակության խանգարում, մեդիումի նյութափոխանակության խանգարում, կալցիումի նյութափոխանակության խանգարում, երկաթի նյութափոխանակության խանգարում, մագնիումի բալանի խանգարում):

Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ

 • դաշտանային ցիկլի խանգարում, պոլիկիստոզ ձվարանների ախտանիշ, առաջնային դիսեինորեա, սուր սալպինգոֆորիտ, ֆիբրոզ-կիստոզային մաստոպաթիա, արգանդի միոմա, էնդոկրին անպտղություն, մենոպաուզային ախտանիշ, ցիստիտ, երիկամաքարային հիվանդություն, գիշերային էնուրեզ, սուր պրոստատիտ, շագանակագեղձի ադենոմա և այլն:

Մաշկային հիվանդություններ           

 • պզուկ և ռոզացեա, վիրուսային դերմատոզաներ, մաշկի թարախային հիվանդություններ, մաշկի սնկային հիվանդություններ, դերմատիտներ, մաշկի պիգմենտացիայի խանգարումներ, մազաթափություն, էկզեմա, папулезно-сквамозные дерматозы

Ալերգիկ վիճակներ           

 • ալերգիկ բրոնխիալ ասթմա, ալերգիկ ռենիտ, ալերգիկ կոնյուկտևիտ, ալերգիկ դերմատիտ, պոլինոզ, սննդային ալերգիա, դեղորայքային ալերգիա և այլն:

Հոգեհուզական ոլորտի խանգարումներ     

 • հույզերից ծնված հիվանդություններ, նևրոտիկ խանգարումներ, հոգևեգետատիվ խանգարում, խուճապային խանգարում, տագնապա-ֆոբիային խանգարումներ, դեպրեսիաներ (տագնապային դեպրեսիաներ, հետինսուկտային դեպրեսիաներ), սոմատոֆորմ խանգարումներ, ֆոբիաներ, կախվածության վիճակներ (ծխելը), անձնական և մասնագիտական աճի խնդիրներ, տարիքային ճգնաժամեր (դեռահասներ), իր նկատմամբ անվստահություն և ցածր ինքնագնահատական և այլն:

Լոգոպեդիկ խանգարումներ

 • խոսքի (աուտիզմ, լոգոնևրոզ, կակազություն), աֆազիա, դիզարթրիա, ալալիա, դիսլալիա, րինոլալիա, խոսքի զարգացման հապաղում, ընդհանուր խոսքի թերզարգացվածություն, фонетико-фонематическое թերզարգացում)
 • ձայնային (աֆոնիա, դիսֆոնիա, րինոֆոնիա, կոկորդի պարեզի և պարալիչի հիման վրա ֆոնացիայի խանգարում)
 • կարդալու և գրելու (դիսլեկսիա և դիսգրաֆիա)

 

Եզրափակելով, կցանկանայինք ընդգծել, որ նույնիսկ ինտերնետում օբյեկտիվ տեղեկատվությունը հիվանդությունների և նրանց բուժման մասին, չի փոխարինի բժշկի խորհրդատվությանը: Մանրամասն հրապարակումը, նույնիսկ լուսանկարներով, նկարագրելով հիվանդությունը ամբողջությամբ, հաշվի չի առնում Ձեր անհատական առանձնահատկությունները: Այդ պատճառով մեր խորհուրդը Ձեզ՝ անհանգստացնող ախտանիշների և հիվանդության կասկածելի նշաների հայտնաբերման դեպքում անմիջապես պետք է դիմել մեր մասնագետների և անկացնել համապատասխան հետազոտություններ, որպեսզի ժամանակին հաղթահարեք Ձեր հիվանդությունը:

Մեր «ԱլտՄեդ» կլինիկայում հաջող բուժման բանալին հանդիսանում է.

 1. Համակարգված մատեցումը, հաշվի առնելով օրգանիզմի անհատական առանձնահատկություները:
 2. Համալիր հետազոտությունը օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները:
 3. Առաջադեմ թերապևտիկ տեխնիկայի և սեփական նոու-հաուօգտագործումը:
 4. Բարձր որակավորում ունեցող բժիշկներ, երկար տարիների մասնագիտական փորձով:

Արդյունավետ դեղերի օգտագործումը, լիազորված ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից:

Մենք «ԱլտՄեդ» կլինիկայում շահագրգռված ենք արդյունավետ և որակյալ բուժման մեջ: