1. ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

2. ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ

2.1. Ավագյան Մ. Ն.
2.2. Ավագյան Վ. Մ.
2.3. Աբրահամյան Ա. Գ.
2.4. Ավագյան Հ. Կ.
2.5. Ավետիսյան Լ. Վ.
2.6. Ակունց Ն. Գ.
2.7. Հակոբյան Մ. Ռ.
2.8. Անանյան Ա. Ռ.
2.9. Առաքելովա Գ. Բ.
2.10. Բազինյան Մ. Օ.
2.11. Վարդանյան Լ. Շ.
2.12. Գասպարյան Ա. Է.
2.13. Ճաղարյան Ա. Գ.
2.14. Եղիազարյան Ն.Գ.
2.15. Երանյան Ա. Հ.
2.16. Զախարովա Դ. Կ.
2.17. Կալայջյան Ա. Ի.
2.18. Կալայջյան Վ. Ա.
2.19. Քոսյան Ա. Շ.
2.20. Կուրդօղլյան Ա. Կ.
2.21. Մանուկյան Տ. Ս.
2.22. Մելքոնյան Լ. Ա.
2.23. Մկրտչյան Տ. Կ.
2.24. Մխոյան Ռ. Ս.
2.25. Հովակիմյան Տ. Ս.
2.26. Հովհաննիսյան Մ. Հ.
2.27. Սեդրակյան Կ. Ռ.
2.28. Թադևոսյան Լ. Ժ.

3. ՀԻՎԱՆԴՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ

3.1. Հենաշարժողական համակարգի հիվանդություններ.

3.1.1. Դորսոպատիաներ
Վերտեբրալ պաթոլոգիական գործընթացներ –
3.1.1.1. Օստեոխոնդրոզ
3.1.1.2. Օստեոխոնդրոպաթիա
3.1.1.3. Սպոնդիլոզ
3.1.1.4. Սպոնդիլիտ
3.1.1.5. Սպոնդիլոարթրոզ
3.1.1.6. Սպոնդիլոլիստեզ
3.1.1.7. Միջողային սկավառակի ճողվածք
3.1.1.8. Շմորլիայի ճողվածք
3.1.1.9. Ցերվիկալգիա
3.1.1.10. Բրախիալգիա
3.1.1.11. Տորակալգիա
3.1.1.12. Լյումբալգիա
3.1.1.13. Լյումբոիշիալգիա
3.1.1.14. Վերտեբրոգեն ռադիկուլոիշեմիա
3.1.1.15. Կոկցիգոդինիա
3.1.1.16. Սրբա-զստային հոդավորման դիսֆունկցիա
3.1.1.17. Վերտեբրովիսցերալ համախտանիշ
3.1.1.18. Մեջքի ստորին հատվածի ցավային համախտանիշ
3.1.1.19. Վերտոբրո-բազիլիար զարկերակային համակարգի համախտանիշ
3.1.1.20. Կմախքային և նեյրոգեն թորակալգիայի համախտանիշ
3.1.1.21. Վերտեբրոգեն նեյրովասկուլյար համախտանիշ
3.1.1.22. Կոկսո-վերտեբրալ համախտանիշ
3.1.1.23. Կոնքազդրային հոդի դիսֆուկցիա
3.1.2. Կեցվածքի շեղումներ
3.1.2.1. Սկոլիոզ
3.1.2.2. Կիֆոսկոլիոզ
3.1.2.3. Դորզային պատանեկան կիֆոզ (Շոերման-Մաուի հիվանդություն)
3.1.2.4. Հարթաթաթություն
3.1.2.5. Թեքված և պտտված կոնքի համախտանիշ
3.1.2.6. Ոտքերի տարբերն երկարության համախտանիշ
3.1.3. Ողնաշարի զարգացման արատներ և անոմալիաներ
3.1.3. Կրանիովերտեբրալ հատվածի զարգացման անոմալիա
3.1.3. Կիմերլեի անոմալիա
3.1.3. Կլիպելի-Ֆեյլի համախտանիշ
3.1.3. Գոտկա-սրբանային անցման զառգացման անոմալիա
3.1.3. Spina bifida
3.1.3. Բերտոլոտի համախտանիշ
3.1.4. Ռևմատիկ հիվանդություններ
3.1.4.1. Հոդային համախտանիշ
3.1.4.2. Ցավային համախտանիշ
3.1.4.3. Համակարգային վասկուլիտներ
3.1.4.4. Համակարգային կարմիր գայլախտ
3.1.4.5. Համակարգային սկլերոդերմիա
3.1.4.6. Ռևմատիկ պոլիմիալգիա
3.1.4.7. Իդեոպատիկ բորբոքային միապաթիա
3.1.5. Արթրիտ
3.1.5.1. Ռեակտիվ արթրիտ
3.1.5.2. Ռևմատոիդ արթրիտ
3.1.5.3. Բեխտերևի հիվանդություն
3.1.5.4. Ռեյտերի համախտանիշ
3.1.5.5. Գոնոռեային արթրիտ
3.1.5.6. Տուբերկուլոզային արթրիտ
3.1.5.7. Պսոտեաթիկ արթրիտ
3.1.6. Օստեոարթրոզ
3.1.6.1. Պոստմենապաուզային օստեոարթրոզ
3.1.6.2. Արմնկային հոդի օստեոարթրոզ
3.1.6.3. Սրունքաթաթային հոդի օստեոարթրոզ
3.1.7. Ողնաշարի հիվանդություններ
3.1.7.1.1. Սպոնդիլոարթրոզ
3.1.7.2.2. Ողնաշարի բորբոքային հիվանդություններ
3.1.7.2.2.1. Սպոնդիլիտ, օստեոմիելիտ
3.1.7.2.2.2. Սերոնեգատիվ սպոնդիլոարթրոպաթիա
3.1.8. Պերիարթրիտ
3.1.9. Բուրսիտներ
3.1.9.1. Ինֆեկցիոն բուրսիտ
3.1.9.2. Արմնկային բուրսիտ
3.1.9.3. Տրոխանտերիտ
3.1.9.4. Աքիլոբուրսիտ
3.1.10. Բրախիալգիա
3.1.11. Կոնքազդրային հոդի դիսֆունկցիա
3.1.11.1. Hip-spine синдром
3.1.12. Ծնկան հոդի պաթոլոգիա
3.1.12.1. Պատելլո-ֆեմորալ ցավ
3.1.12.2. Վերտեբրոգեն գոնիալգիա
3.1.12.3. Ծնկան հոդի հոդային աճառի վնասվածք
3.1.12.4. Ծնկան հոդի սինովյալ ծալքերի պաթոլոգիա
3.1.12.5. Ծնկափոսային համախտանիշ
3.1.12.6. Բեյկերի կիստա
3.1.13. Պարբերական հիվանդություն
3.1.14. Ֆիբրոմիալգիա
3.1.15. “Կրնկաիյին ոսկրափուշ”
3.1.16. Նյութափոխանակության հիվանդություններ.
3.1.16.1. Պոդագրա
3.1.16.2. Օստեոպորոզ
3.1.17. Ողնաշարի, հոդերի, մկանների և ջլերի վնասվածքային ախտահարում

3.2. Կենտրոնական, ծայրամասային և վեգետատիվ նյարդային համակարգի հիվանդություններ.

3.2.1. Ռադիկուլոպաթիա
3.2.2. Նևրալոգիա
3.2.2.1. Եռվորյակ նյարդի նևրալգիա
3.2.2.2. Պոստհերպետիկ նևրալգիա
3.2.2.3. Համալիր տարածաշրջանային ցավային համախտանիշ
3.2.2.4. Ֆանտոմային ցավային համախտանիշ
3.2.2.5. Կաուսալգիկ ցավային համախտանիշ
3.2.3. Նևրոպաթիա
3.2.3.1. Պոլինեյրոպաթիա
3.2.3.2. Դիաբետիկ պոլինեյրոպաթիա
3.2.3.3. Դեմքի նյարդի նևրոպաթիա
3.2.3.4. Թունելային համախտանիշ
3.2.4. Գլխացավեր
3.2.4.1. Միգրեն
3.2.4.2. Վեստիբուլյար միգրեն
3.2.4.3. Դաշտանային միգրեն
3.2.4.4. Ցերվիկոգեն գլխացավ
3.2.4.5. Տենզիոն տեսակի գլխացավ
3.2.4.6. Կլաստերային գլխացավ
3.2.4.7. Հետվնասվածքային գլխացավեր
3.2.5. Սոմատոֆորմ վեգետատիվ դիսֆունկցիա
3.2.6. Գլխապտույտներ
3.2.7. Անքննություն (ինսոմնիա)
3.2.8. Ականջներում ազմուկ (տիննիտուս)
3.2.9. Գիշերային էնուրեզ

3.3. Ռեհաբիլիտացիա:

3.3.1. Հետվիրահատական ռեհաբիլիտացիա:
3.3.1.1. Կոնքազդրային և ծնկան հոդերի էնդոպրոթեզավորում
3.3.1.2. Միջողային սկավառակի ճողվածքի հեռացում
3.3.2. Նեյրոռեհաբիլիտացիա.
3.3.2.1. Ողնաշարի հիվանդություններ
3.3.2.1.1. Օստեոպորոզ
3.3.2.1.2. Օստեոխոնդրոզ
3.3.2.2. Ինսուլտ

3.4. Աղեստամոքսային տրակտի հիվանդություններ.

3.4.1. Ստամոքսի ֆունկցիոնալ հիվանդություններ
3.4.2. Ստամոքսի և 12-մատյա աղիքի խոց
3.4.3. Լեղապարկի հիվանդություններ
3.4.4. Հեպատիտներ
3.4.5. Հեպատոզներ
3.4.6. Ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդություններ
3.4.7. Աղիքի բորբոքային հիվանդություններ
3.4.8. Կերակրափողի հիվանդություններ
3.4.9. Բակտերիական աճի ավելցուկ
3.4.10. Հելմինտոզ
3.4.11. Փորկապություն
3.4.12. Լուծ

3.5. Էնդոկրին համակարգի հիվանդություններ.

3.5.1. Շաքարային դիաբետ
3.5.2. Շաքարային դիաբետ 1 տեսակի
3.5.3. Շաքարային դիաբետ 2 տեսակի
3.5.4. Թիրեոտոկսիկոզ
3.5.5. Հիպոթիրեոզ
3.5.6. Հիպերպրոլակտինեմիա
3.5.7. Անպտղություն

3.6. Նյութափոխանակության խանգարումներ.

3.6.1. Ավելցուկային և անբավարար քաշ.
3.6.1.1. Առաջնային և երկրորդային ճարպակալում
3.6.1.2. Ճարպակալում երեխաների մոտ
3.6.1.3. Մետաբոլիկ համախտանիշ
3.6.1.4. Թերսնուցում
3.6.2. Սնուցման խանգարում.
3.6.2.1. Կլինիկական հակազդումը սննդի նկատմամբ
3.6.2.2. Սննդային ալերգիա
3.6.3. Հիպովիտամինոզներ և դիսմիկրոէլենտոզներ
3.6.3.1. Վիտամինների դեֆիցիտ
3.6.3.2. Միկրոէլեմնտների դեֆիցիտ
3.6.3.3. Ցինկի դեֆիցիտ
3.6.3.4. Ֆոսֆորի նյութափոխանակության խանգարում
3.6.3.5. Նատրիումի նյութափոխանակության խանգարում
3.6.3.6. Կալիումի նյութափոխանակության խանգարում
3.6.3.7. Մեդիումի նյութափոխանակության խանգարում
3.6.3.8. Կալցիումի նյութափոխանակության խանգարում
3.6.3.9. Երկաթի նյութափոխանակության խանգարում
3.6.3.10. Մագնիումի բալանսի խանգարում

3.7. Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ.

3.7.1. Դաշտանային ցիկլի խանգարում
3.7.2. Պոլիկիստոզ ձվարանների համախտանիշ
3.7.3. Առաջնային դիսմինորեա
3.7.4. Սուր սալպինգոոֆորիտ
3.7.5. Ֆիբրոզ-կիստոզային մաստոպաթիա
3.7.6. Արգանդի միոմա
3.7.7. Էնդոկրին անպտղություն
3.7.8. Մենոպաուզային համախտանիշ
3.7.9. Ցիստիտ
3.7.10. Երիկամաքարային հիվանդություն
3.7.11. Գիշերային էնուրեզ
3.7.12. Սուր պրոստատիտ
3.7.13. Շագանակագեղձի ադենոմա

3.8. Մաշկային հիվանդություններ

3.8.1. Պզուկ և ռոզացեա
3.8.2. Վիրուսային դերմատոզաներ
3.8.3. Մաշկի թարախային հիվանդություններ
3.8.4. Մաշկի սնկային հիվանդություններ
3.8.5. Դերմատիտներ
3.8.6. Մաշկի պիգմենտացիայի խանգարումներ
3.8.7. Մազաթափություն
3.8.8. Էկզեմա
3.8.9. Պապուլյեզ դերմատոզներ

3.9. Ալերգիկ վիճակներ.

3.9.1. Ալերգիկ բրոնխիալ ասթմա
3.9.2. Ալերգիկ ռինիտ
3.9.3. Ալերգիկ կոնյուկտիվիտ
3.9.4. Ալերգիկ դերմատիտ
3.9.5. Պոլինոզ
3.9.6. Սննդային ալերգիա
3.9.7. Դեղորայքային ալերգիա

3.10. Հոգեհուզական ոլորտի խանգարումներ

3.10.1. Հույզերից ծնված հիվանդություններ
3.10.2. Նևրոտիկ խանգարումներ և նևրոզ
3.10.3. Հոգևեգետատիվ խանգարում
3.10.4. Խուճապային խանգարում
3.10.5. Տագնապա-ֆոբիային խանգարումներ
3.10.6. Տագնապային դեպրեսիաներ
3.10.7. Հետինսուկտային դեպրեսիաներ
3.10.8. Կանանց դեպրեսիա կլիմակտերային շրջանում
3.10.9. Սոմատոֆորմ խանգարումներ
3.10.10. Ֆոբիաներ
3.10.11. Կախվածության վիճակներ (ծխելը)

3.11. Լոգոպեդիկ խանգարումներ

3.11.1. Խոսքի.
3.11.1.1. Աուտիզմ
3.11.1.2. Լոգոնևրոզ (կակազություն)
3.11.1.3. Աֆազիա
3.11.1.4. Դիզարթրիա
3.11.1.5. Ալալիա
3.11.1.6. Դիսլալիա
3.11.1.7. Րինոլալիա
3.11.1.8. Խոսքի զարգացման հապաղում
3.11.1.9. Խոսքի ընդհանուր թերզարգացվածություն
3.11.1.10. Հնչունակազմական հնչունաբանական թերզարգացում
3.11.2. Ձայնային
3.11.3. Կարդալու և գրելու:
3.11.3.1. Դիսլեկսիա
3.11.3.2. Դիսգրաֆիա

4. ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

4.1. Դենսիտոմետրիա
4.2. C13 ուրեազային շնչառական թեստ
4.3. Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա
4.4. Ֆիզիկական զարգացման հետազոտություն
4.5. Հոգեկան վիճակի հետազոտություն
4.6. Լոգոպեդիկ հետազոտություն
4.7. Ռեֆլեքսոախտորոշում
4.8. Մանուալ ախտորոշում
4.9. Բրախիոցեֆալ զարկերակների և երակների դուպլեքս սքանավորում
4.10. Ստորին վերջույթների զարկերակների և երակների դուպլեքս սքանավորում
4.11. Հարցաթերթիկ երեխաների համար
4.12. Սկոլիոզի թեստավորում
4.13. Անհանգստության և դեպրեսիայի հոսպիտալային սանդղակ
4.14. В1 վիտամինի անբավարարության ստուգում
4.15. «Դուք հակված եք օստեոպորոզի» թեստավորումը

5. ԹԵՐԱՊԻԱ

5.1. ԿՀԿ (Կենսաբանական հետադարձ կապ) բուժում
5.2. Կինեզիոթերապիա
5.3. Մերսում
5.4. Ֆիզիոթերապիա

5.4.1. Ամպլիպուլս թերապիա
5.4.2. Գալվանաթերապիա
5.4.3. Դիադինամոթերապիա
5.4.4. Ինհալացիոն թերապիա
5.4.5. Լազերային թերապիա
5.4.6. Մագնիսաթերապիա
5.4.7. Գերբարձր հաճախականության թերապիա
5.4.8. Ուլտրաձայնային թերապիա
5.4.9. Հարված-ալիքային թերապիա
5.4.10. Էլեկտրաֆորեզ
5.4.11. Ցեխաբուժություն
5.4.12. Ճնշման թերապիա
5.4.13. Հիդրոթերապիա.
5.4.13.1. Տրակցիոն թերապիա
5.4.13.2. Ջրաբուժություն
5.4.13.3. Խրոմոթերապիա

5.5. Դեղորայքային բուժական պաշարում
5.6. Պլազմոլիֆտինգ կամ PRP- թերապիա
5.7. Նուտրիցիոլոգիա
5.8. Դիետոլոգիա
5.9. Հոգեթերապիա
5.10. Լոգոպեդիկ շտկում
5.11. Ռեֆլեքսոթերապիա
5.12. Մանուալ թերապիա
5.13. Օստեոպաթիա
5.14. Հոմեոպաթիա
5.15. Անտրոպոսոֆական բժշկություն
5.16. Ֆիտոթերապիա
5.17. Արոմաթերապիա
5.18. Հիրուդոթերապիա
5.19. Ապիթերապիա
5.20. Կավաբուժություն

6. «ԱլտՄեդ» վերականգնողական և ավանդական բժշկության կենտրոնը Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի մասնագիտացված ստորաբաժանում է, որտեղ աշխատում են բարձրորակ բժիշկներ հետևյալ մասնագիտություններով.

6.1. Ռեհաբիլիտոլոգիա

6.1.1. Կինեզիոլոգիա
6.1.2. Մանուալ բժշկություն
6.1.3. Ֆիզիոթերապիա
6.1.4. Ռեֆլեքսալոգիա
6.1.5. Հոգեթերապիա
6.1.6. Լոգոպեդիկ շտկում

6.2. Նյարդաբանություն

6.2.1. ԷՆՄԳ (Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա)
6.2.2. Բրախիոցեֆալ զարկերակների և երակների դուպլեքս սքանավորում

6.3. Ռևմատոլոգիա

6.3.1. Պլազմոլիֆտինգ կամ PRP- թերապիա

6.4. Անեսթեզիոլոգիա

6.4.1. Բուժական դեղամիցոցներով բլոկադաներ

6.5. Վնասվածքաբանություն-օրթոպեդիա

6.5.1. Պլազմոլիֆտինգ կամ PRP- թերապիա

6.6. Էնդոկրինոլոգիա

6.7. Գաստրոէնթերոլոգիա

6.7.1. C13 ուրեազային շնչառական թեստ

6.8. Մաշկաբանություն-կոսմետոլոգիա

6.8.1. Պլազմոլիֆտինգ կամ PRP- թերապիա

6.9. Դիետոլոգիա-նուտրիցիոլոգիա

6.9.1. Դիետոլոգիա
6.9.2. Նուտրիցիոլոգիա

6.10. Հոգեբանություն

6.10.1. Հոգեբուժական ախտորոշում
6.10.2. Հոգեբուժություն

6.11. Ֆիզիոթերապիա

6.11.1. Ամպլիպուլս թերապիա
6.11.2. Գալվանաթերապիա
6.11.3. Դիադինամոթերապիա
6.11.4. Ինհալացիոն թերապիա
6.11.5. Լազերային թերապիա
6.11.6. Մագնիսաթերապիա
6.11.7. Գերբարձր հաճախականության թերապիա
6.11.8. Ուլտրաձայնային թերապիա
6.11.9. Էլեկտրաֆորեզ
6.11.10. Ցեխաբուժություն
6.11.11. Ճնշման թերապիա
6.11.12. Տրակցիոն թերապիա
6.11.13. Ջրաբուժություն
6.11.14. Խրոմոթերապիա

6.12. Կինեզիոլոգիա

6.12.1. Ֆիզիկական զարգացման հետազոտություն
6.12.2. Մերսում
6.12.3. Կինեզիոթերապիա

6.13. Մանուալ բժշկություն

6.13.1. Մանուալ ախտորոշում
6.13.2. Մանուալ թերապիա
6.13.3. Օստեոպաթիա

6.14. Ռեֆլեքսալոգիա

6.14.1. Ռեֆլեքսաախտորոշում
6.14.2. Ռեֆլեքսաթերապիա
6.14.3. Հիրուդոպունկտուրա
6.14.4. Ապինոտոկսինոթերապիա

6.15. Հոմեոպաթիա

6.16. Լոգոպեդիա

6.16.1. Լոգոպեդիկ խախտումներ
6.16.2. Լոգոպեդիկ հետազոտություն
6.16.3. Լոգոպեդիկ շտկում

7. ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

7.1. Վերջին նորությունները
7.2. Նորությունների արխիվ

8. ՖՈՏՈ-ԱՈՒԴԻՈ-ՎԻԴԵՈ

8.1. ՖՈՏՈ Պատկերասրահ (Լուսանկարներ)

8.2. ԱՈՒԴԻՈ (Ռադիո հաղորդումներ)
8.2.1. «Վերտեբրոլոգիա. սկոլիոզ և հարթաթաթաթություն երեխաների մոտ» («Ռադիոառողջարան», 062/05/2015 թ.)
8.2.2. «Գաստրոէնտերոլոգիա. Հելմինտոզ և » («Ռադիոառողջարան», 20/06/2015 թ.)
8.2.3. «Ռեւմատոլոգիա. օստեոպորոզ և օստեոարթրոզ» («Ռադիոառողջարան», 04/07/2015 թ.)

8.3. ՎԻԴԵՈ (Տեսանյութեր)

8.3.1. «Ապացուցողական բժշկություն» («Հանուն Առողջության», N13, 04/02/2015 թ.)
8.3.2. «Ավանդական, այլընտրանքային և ժողովրդական բժշկություն» («Հանուն Առողջության», N19, 25/03/2015 թ.)
8.3.3. «Վերտեբրոլոգիա. մեջքի ցավ միջողնային սկավառակի ճողվածքի դեպքում» («Մի վնասիր», 24.02.2015 թ.)
8.3.4. «Վերտեբրոլոգիա. մեջքի ցավ օստեոպորոզի դեպքում» («Մի վնասիր», 07.04.2015 թ.)
8.3.5. «Ողնաշարի ճողվածքների ոչ վիրաբուժական բուժման մասին» («Շտապ օգնություն», 08/03/2015 թ.)
8.3.6. «Հոդային համախտանիշ» («Շտապ օգնություն», 06.08.2015 թ.)
8.3.7. «Վերտեբրոլոգիա. ցավ հոդերի հիվանդությունների դեպքում» («Մի վնասիր», 30/09/2015 թ.)
8.3.8. «Կոչումով բժիշկ» նախագծի 25-րդ թողարկումը նվիրված է Ավագյանների բժշկական գերդաստանին: («ՀՀ առողջապահության նախարարություն», 25/09/2016 թ.)
8.3.9. «ԱլտՄեդ» բժշկական կենտրոն» («Մասնագետ Օնլայն», 11/10/2016 թ.)
8.3.10. «ԱլտՄեդ» բժշկական կենտրոն» («Առողջարան», 24/02/2017 թ.)
8.3.11. «Հեքիմ, թե բժիշկ» («Ազդարար», 15/04/2017 թ.)
8.3.12. «ԱլտՄեդ վերականգնողական և ավանդական բժշկական կենտրոն» («Person Project», 08/06/2017 թ.)
8.3.13. «Օստեոպորոզի ախտորոշում «ԱլտՄեդ» ԲԿ-ում» («Person Project», 26/06/2017 թ.)
8.3.14. «ԱլտՄեդ վերականգնողական բժշկական կենտրոն» («AADmag.am», 07/07/2017 թ.)
8.3.15. «Հելիկոբակտեր պիլորի» («Person Project», 12/07/2017 թ.)
8.3.16. «Մեջքի ցավեր» («Բուժ Ինֆո», 11/09/2017 թ.)
8.3.17. «Օստեոպորոզ» («Բուժ Ինֆո», 08/10/2018 թ.)

9. ԳՐԱԴԱՐԱՆ

9.1. Газета «Голос Армении» – «Bolus Armena и Адам».
9.2. Газета «Голос Армении» – «Нутрициология».
9.3. Газета «Голос Армении» – «Стратегия ВОЗ в области народной медицины 2002 2005 гг.».
9.4. Экономический еженедельник Армении «Деловой Экспресс» – «Нужно лечить не болезнь, а больного».
9.5. Экономический еженедельник Армении «Деловой Экспресс» – «ВОЗ меняет отношение к народной медицине».
9.6. «Առողջապահության լրատու» թերթ – «Ժամանակի պահանջներիմ ընդառաջ»:
9.7. «Առողջապահության լրատու» թերթ – «ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Ավանդական և այլընտրանքային բժշկության ուսումնա-մեթոդական կենտրոն»:
9.8. Газета «Голос Армении» – «Секреты медуницы».
9.9. Газета «Голос Армении» – «Традиционный путь к здоровью».
9.10. Газета «Голос Армении» – «Мифы и реальность традиционной медицины».
9.11. «Առողջապահություն» ամսագիր – «Возможности альтернативной терапии эпилепсий».
9.12. Экономический еженедельник Армении «Деловой Экспресс» – «ВОЗ меняет отношение к народной медицине».
9.13. «Առողջապահության լրատու» թերթ – «Աչքի ծիածանափայլ թաղանթ՝ մարմնի պատուհանը»:
9.14. «Мост» (Научно-популярное приложение к газете «Голос Армении») – «Лечить не болезнь, а больного».
9.15. «Мост» (Научно-популярное приложение к газете «Голос Армении») – «Для здоровья и красоты».
9.16. «Мост» (Научно-популярное приложение к газете «Голос Армении») – «Истоки».
9.17. «Мост» (Научно-популярное приложение к газете «Голос Армении») – «Патриарх нашей медицины».
9.18. «Мост» (Научно-популярное приложение к газете «Голос Армении») – «Великий Амирдовлат и современная медицина».
9.19. Журнал «Традиционная медицина. Восток и Запад» – «Наши методики иногда заменяют медикаментозное лечение».
9.20. «ԱլտՄեդ» ԲԿ «Բուժօգնություն՝ ժամանակակից և ավանդական մոտեցմամբ»:

10. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

10.1. «Лаборатория интегративной биологии»
10.2. «Diagen PLUS»
10.3. «Center of Medical Genetics and Primary Health Care»
10.4. «ЛДЦ МИБС»
10.5. МЦ «СУРБ ГРИГОР ЛУСАВОРИЧ» МЗ РА
10.6. МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ИЗМИРЛЯН»
10.7. «KUMURYAN PEDIATRIC CLINIC»
10.8. «АРАБКИР» Медицинский комплекс
10.9. «Медицинский центр имени Владимира Авакяна»
10.10. Гематологический центр» им. проф. Р.О. Еоляна МЗ РА
10.11. Медицинский центр «Астхик»
10.12. «НИЦ охраны здоровья матери и ребенка»
10.13. «Wigmore Clinic/Վիգմոր Քլինիք»
10.14. «Roland bioenergy healing institute»
10.15. «Custom Probiotics Inc. »
10.16. ООО «Сибирское Здоровье»

11. ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ

12. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

12.1. Այլընտրանքային բժշկության դասընթաց
12.2. Курс альтернативной медицины
12.3. The course of Alternative Medicine

13. ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

13.1. Միջազգային գիտագործնական սեմինար «Արտթերապիա. Իմ հոգու հայելին»
13.2. Международный научно-практический семинар «Секреты традиционной китайской медицины»
13.3. Международный научно-практический семинар «Основы косметологической лицевой акупунктуры»
13.4. Միջազգային գիտագործնական սեմինար «Սոցիալական միջավայր. Վարվեցողության կարծրատիպեր»
13.5. Международный научно-практический семинар «Секреты традиционной китайской медицины-2»
13.6. Միջազգային գիտագործնական սեմինար «Իմ մանկությունն ու պատանեկությունը»
13.7. Международный научно-практический семинар «Тайна и сила Акупунктуры пяти элементов»

14. ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ